ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบเจอบ่อย ๆ คือ
เมื่อข้อมูลในระบบมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุของระบบ
หรือเพิ่มตามจำนวนผู้ใช้งานที่สูงขึ้น
ผลที่ตามมาคือ ระบบที่เคยทำงานได้ดี กลับแย่ลงเรื่อย ๆ
ทั้งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย

การแก้ไขปัญหาก็มักจะแก้ไขที่ปลายเหตุคือ
ทำการเพิ่มเครื่อง หรือ ขยาย spec ของเครื่องให้ใหญ่ขึ้น
เพื่อให้ทำงานได้ตามปกติ
แน่นอนว่า เป็นวิธีการแก้ไขที่ง่าย เร็ว

แต่ … ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงคืออะไร ?
ได้ลงไปดู และแก้ไขที่ต้นเหตุมันไหม ?

หนึ่งในต้นเหตุคือ จำนวนข้อมูลสูงขึ้น
แต่ก็มีข้อมูลจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้งาน หรือ ไม่ได้ใช้งานบ่อย ๆ

ยกตัวอย่างเช่น
ข้อมูลการซื้อขาย เรามักจะใช้งานข้อมูลใหม่ ๆ หรือไม่เกิน 1 ปีเสมอ
แต่สิ่งที่แปลกคือ เราต้องไปดึงข้อมูลไม่กี่เดือน หรือ ปีเดียว
มาจากข้อมูลทั้งหมด
คำถามคือ มันเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วหรือ ?
ตรงนี้น่าคิดนะ
จะดีกว่าไหม ถ้าเรามีข้อมูลเท่าที่จะใช้งานก็พอ
ส่วนข้อมูลที่ใช้ไม่บ่อย ก็แยกไปอีกที่
ถ้าจะใช้ค่อยดึงหรือหาวิธีนำมาใช้งานแบบง่าย ๆ

วิธีคิด นำมาสู่ วิธีการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาต่อไป
ต้องคิด พิจารณามากยิ่งขึ้น

คำถามคือ เราจัดการปัญหานี้กันอย่างไร ?