เรื่องทั่วไป Archive

สรุปเรื่องที่น่าสนใจจาก DevOps and Cloud Trend July 2023 จาก InfoQ

ทาง InfoQ ได้ปล่อย DevOps and Cloud InfoQ Trends Report – July 2ซึ่งมีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย ประกอบไปด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

Read More…

ปัญหา port = 5000 ใน MacOS Ventura

เจอปัญหาแปลก ๆ ในการ start web app บน MacOS Venturaซึ่งต้องการใช้ port 5000 แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เลยเปลี่ยน port ไปก็ใช้ได้แต่เจอบ่อย ๆ ก็งง ๆ ว่ามันมี process อะไรนะที่ใช้ก็เลยลองไปดู &#

Read More…

ChatGPT app บน iOS มาแล้ว (US only)

ทาง OpenAI ปล่อย ChatGPT บน iOS ออกมาแล้วสามารถทำการ Download ได้แล้วใน Apple Storeแต่มีแต่ใน US เท่านั้นนะส่วนประเทศอื่น ๆ ตอนนี้ยังไม่มี แต่น่าจะมีเพิ่มเติมในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป

Read More…

ไปส่องดูโครงสร้างของระบบ ectreport.com กันหน่อย

ทาง กกต นั้นทำการสร้างระบบ ECT Report ขึ้นมา(ระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ)เพื่อรวบรวมคะแนนการเลือกตั้งจากทั้งประเทศสามารถดูผ่านทางเว็บ ectreport.com กันได้เลย มีให้ดูดังนี้ แสดงผลการนับคะแนน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ ดูในแต่ละจังหวัด ดูผลตามพรรค ดังนั้นสำหรับนักพัฒนา ลองมาส่องดูหน่อยว่าระบบนี้เป็นอย่างไร

Read More…

สรุปสิ่งที่น่าสนใจกับ Technology Radar Vol. 28

ข้อมูลจาก Technology Radar 28 นั้น มีหลายสิ่งที่น่าสนใจทั้งเรื่องลอง AI tool ที่ได้รับความนิมยมสูงมาก ๆนั่นคือ ChatGPT, GitHub Copilot จึงได้เกิดแนวคิด หรือ แนวปฏิบัติ ที่นำเอาไปประยุกต์ใช้งานยิ่งในวงการพัฒนา Software นั้น ยิ่งมีความสำคัญมาก ๆเพื่อช่วยเพิ่ม productivity ต่าง ๆ ให้สูงขึ้น

Read More…

น่าสนใจมาก ๆ Vercel Storage

Vercel ได้ปล่อย Vercel storage มาให้ลองใช้งาน (Beta version)ลงชื่อใน waiting list ได้ออกแบบมาสำหรับ web application เลย (JavaScript และ TypeScript)โดยประกอบไปด้วย Vercel KV (Key-value) คือ severless Redis อยู่บน Upstash Vercel Postgres (Relational) คือ serverless PostgreSQL อยู่บน Neon Vercel Blob (Binary) สำหรับ upload และ serve file ต่าง ๆ ผ่าน Cloudflare

Read More…

สรุป Culture & Methods Trends Report March 2023 จาก InfoQ

เห็นทาง InfoQ ทำการสรุป Culture & Methods Trends Report March 2023 ออกมามีสิ่งที่น่าสนใจหลาย ๆ เรื่อง เช่น การปลดคนจากบริษัท IT ขนาดใหญ่ ส่งผลต่ออย่างมาก การมาของ Generative AI ที่ได้รับความนิดยิมอย่างสูงในเวลาอันสั้น เช่น ChatGPT, ChatGPT plus และ Github Co-pilot เป็นต้น การทำงานแบบ remote, hybrid และ asynchronous เป็นที่ยอมรับและใช้งานกันแพร่หลาย เพราะว่าเป็นแนวทางที่มีประโยชน์อย่างมาก ช่วยให้การทำงานร่วมกันคล่องตัวและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เรื่องของ tech ไม่ใช่แค่เพียงทำตามกฏหมายต่าง ๆ เท่านั้น ยังต้องใส่ใจต่อสังคมด้วย เพื่อทำให้ทั้งลูกค้าและพนักงานอยากใช้งาน อยากทำงาน และ เป็นลูกค้า จะเรียกว่า DevSusOps

Read More…

สิ่งที่น่าสนใจจากการเปลี่ยนแปลงของ Microsoft Teams

Microsoft Teams ได้ปล่อย public preview ออกมาให้ลองใช้งานซึ่งทำการเปลี่ยนทั้ง Architecture, User interface และ technology ที่ใช้พัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่อง Speed Performance Flexible Intelligence หรือจะเรียกว่า “reimagining of Teams from the ground up&#

Read More…

ว่าง ๆ ลองไปถาม ChatGPT ว่า ใน Software development ถามอะไรได้บ้าง ?

ลองถาม ChatGPT ว่า Top 50 คำถามหรือ prompt ที่สามารถถามได้นั้นมีอะไรบ้างก็ได้คำตอบมาน่าสนใจมาก ๆ ซึ่งเป็นชุดคำถามพื้นฐานที่เอาไปใช้งานได้เลย

Read More…

เมื่อปี 2022 เราเจอกับคำว่าอะไรบ้างนะ ?

ในปี 2022 ที่ผ่านมา พบว่ามีแนวคิดต่าง ๆ ออกมาเพียบเลยหรืออาจจะเรียกว่า buzzword ก็ได้มาดูหน่อยสิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง

Read More…