จากข่าวเรื่อง XZ Utils backdoor นั้น โดย code อยู่ที่ xz repo
ซึ่งมีการแจ้งปัญหาไว้ดังนี้

ดังนั้นสำหรับชาว Mac มาตรวจสอบกันหน่อย
ถึงจะไม่กระทบก็ตาม

ซึ่งมักจะติดตั้งผ่าน Homebrew
ถ้าใครเป็น version 5.6.0 หรือ 5.6.1 แล้ว ทำการลบและติดตั้งใหม่เลย
ดังนี้

ลองตรวจสอบกันดูครับ