Programming Archive

Denon คือ Hot reload สำหรับ Deno

Denon เป็น library สำหรับระบบที่พัฒนาด้วย Deno ซึ่งเข้ามาแทนที่ nodemon ที่ใช้สำหรับ Node นั่นเอง โดยที่ Denon จะมี CLI ที่ครอบตัว Deno  ทำให้ในการ run  ระบบงานจะใช้งานผ่านชุดคำสั่ง $denon ได้เลย

Read More…

สวัสดี Blazor Assembly

ทาง Microsoft เพิ่งประกาศ Blazor version ใหม่ออกมา โดยใน project นี้สามารถเขียน C# code เข้าไปในส่วนของ View ได้เลย มันก็คือ Razor นั่นเอง มีความสามารถทั้ง Blazor Assembly ซึ่งทำงานอยู่ที่ฝั่ง Client-side หรือบน browser เลย Blazor Server ซึ่งแยกเป็น client-side และ server-side ทำให้สามารถ shared code ภาษา C# ได้ง่าย

Read More…

ครบรอบ 25 ปีของภาษา Java จึงมีงาน 25 Hours of Java ขึ้นมา

วันที่ 23 พฤษภาคม เมื่อ 25 ปีที่แล้ว เป็นวันแรกของภาษา Javaที่ใช้ในการพัฒนา software จำนวนมาก มาจนถึงปัจจุบันโดยการฉลองวันเกิดคือ การจัดงาน 25 Hours of Java

Read More…

แนะนำ MongoDB for VS Code (preview version)

มาลองใช้งาน MongoDB ผ่าน VS Code กัน ด้วย extension ชื่อว่า MongoDB for VS Code อยู่ในสถานะ preview version มีความสามารถดังนี้ ดูข้อมูล database และ collection ต่าง ๆ ได้ ดูโครงสร้าง schema ของ collection ต่าง ๆ MongoDB Playground สำหรับดูแลและจัดการข้อมูลใน MongoDB  (CRUD operation) รวมทั้งมี autosuggestion ให้ใช้ด้วย MongoDB Shell สำหรับการ access ไปยัง server

Read More…

Microsoft Build 2020 :: สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา software (For developers by developers)

ในวันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้ ทาง Microsoft ได้จัดงาน Microsoft Build 2020 Live โดยในวันแรกมี product ต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนา Software เยอะมาก ยกตัวอย่างเช่น Windows Package Manager Visual Studio Codespace Visual Studio For Mac version ใหม่ .Net MAUI (อ่านว่า เมาอิ) เป็น multi-platform สำหรับ App-UI Windows Terminal ซึ่งสามารถติดตั้งได้ผ่าน Windows package Manager ได้เลย WSL 2 (Windows Subsystem Linux 2) .Net Core 5 preview 4 [&hellip

Read More…

4 features ใหม่ที่น่าสนใจของ GitHub

จาก GitHub Satellite Virtual 2020 นั้น ทาง GitHub จะประกาศที่จะปล่อย 4 features ที่น่าสนใจ มาให้นักพัฒนาหรือผู้ใช้งาน GitHub ซึ่งอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาระบบงานไปเลยก็ได้ ประกอบไปด้วย feature ต่าง ๆ ดังนี้

Read More…

Visual Code Live Share ใช้งานได้ดีมาก ๆ

สำหรับใครท่ีทำงานเป็นทีมแบบ Remote แล้วใช้งานพวก Visual Studio และ Visual Studio Code เพื่อพัฒนาระบบงาน มีเครื่องมือที่น่าสนใจคือ Visual Code Live Share ที่มีทั้ง  Share editor แบบ read-only หรือ full access เลย มีระบบ chat ให้ มีระบบคุยด้วยเสียงได้ด้วย ล่าสุดมีเปิดผ่าน Web browser ได้อีกด้วย (Preview version)

Read More…

สร้าง File server และ Reverse proxy ง่าย ๆ ด้วย Caddy 2

เพิ่งเห็นว่า Caddy 2 ได้ปล่อยออกมาให้ใช้งานแล้ว Caddy เป็น project ที่พัฒนาด้วยภาษา Go ใน version ใหม่นี้ ทำการเขียนใหม่เลย โดยแยกส่วนการทำงานต่าง ๆ เป็น module ย่อย ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาและเพิ่มความสามารถต่าง ๆ ตามที่ configuration

Read More…

Technical Debt ค่าใช้จ่ายที่เรามักทำมอง[ไม่]เห็น

วันนี้ทางทีมมีคุยกันเรื่อง Technical Debt หรือหนี้เชิงเทคนิค แน่นอนว่า ที่มาที่ไปนั้น เพื่อทำให้เข้าใจว่า สิ่งที่สายงานเชิงเทคนิคในการพัฒนา software อธิบายในมุมมองของการเงิน เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ว่าสิ่งที่ทำลงไป มันก่อนให้เกิดหนี้หรือไม่ ? แน่นอนว่า ตามลักษณะของหนี้ย่อมไม่ได้มาแบบฟรี ๆ แต่มาพร้อมกับเงินต้น และ ดอกเบี้ย หนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ คำถามคือ คุณจ่ายคืนไหน ดังนั้นถ้าเราไม่จ่ายหนี้ดอกมันก็จะแบ่งบาน จนสุดท้ายอาจจะทำให้ลูกหนี้มีปัญหาขึ้นมาได้

Read More…

Vite 0.12.0 ได้นำ esbuild มาใช้งาน

จาก blog เรื่องสวัสดี Vite แปลว่า เร็ว อ่านว่า วิท (vit)ในตอนนี้ได้ออก version 0.12.0 มาแล้วซึ่งได้นำ esbuild เข้ามาใช้สำหรับการแปลง TypeScript รวมไปถึง JSX และ TSX มาเป็น JavaScript codeแน่นอนว่า esbuild มันทำงานเร็วมาก ๆ

Read More…