AI Archive

มาลองใช้งาน Google Mesop กันดู

หนึ่งใน UI framework ที่น่าสนใจที่คล้าย ๆ กับ Streamlit และ Gradioสำหรับการสร้างระบบงานแบบง่าย ๆ ยิ่งในส่วน Prompt engineer แล้วยิ่งน่าจะคุ้นเคยสำหรับการสร้าง UI ให้ใช้งานง่าย ๆด้วยการ coding ที่ไม่เยอะมากนัก เพื่อให้ทำการทดสอบ หรือ ทดลองได้ง่ายขึ้นโดยตัวที่น่าสนใจอีกตัวคือ Google Mesop

Read More…

มาสร้าง Diagram ง่าย ๆ ด้วย Excalidraw AI

หลังจากที่ share เรื่องการนำ AI เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบงานรวมทั้งเรื่องของการสร้าง Diagram ต่าง ๆ ด้วยเช่น flowchart, sequence diagram และ class diagram เป็นต้นโดยเครื่องมือที่แนะนำคือ Excalidrawมีความสามารถใหม่ ๆ ที่น่าใช้งาน ประกอบไปด้วย

Read More…

ไปลองใช้กันดูกับ GitHub Copilot Workspace (Technical Preview)

ในงาน Microsoft Build AI 2024 ที่ไทยนั้นมีการแนะนำ feature ที่น่าสนใจของ GitHub Copilotเช่นการสนับสนุนภาษาไทยกับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือ Copilot Workspaceซึ่งอยู่ในช่วงของ Technical Preview สามารถไป join ใน waiting list ได้เลย

Read More…

สวัสดี Gemini Pro มาลองเขียน code กันนิดนึง

เช้านี้เห็นว่าทาง Google ได้ปล่อยให้ใช้งาน Gemini Pro แบบฟรี ๆแต่มีจำกัดนะครับ คือ 60 query ต่อนาทีIt’s time for developers and enterprises to build with Gemini Proซึ่งง่ายสุด ๆ คือ การใช้งานผ่าน Google AI Studioมาลองใช้งานเล่นกันนิดหน่อย

Read More…

มาลองใช้งาน Generative AI with MongoDB Atlas

ทาง MongoDB เพิ่ม feature preview ชื่อว่า Generative AI เข้ามาใน Atlas compassเพื่อช่วยในการสร้าง query และ aggregate ของ MongoDB ให้เลยจาก prompt ที่เราสามารถเขียนและส่ง request ไปได้เลยรวมทั้งแปลง SQL มาเป็น MongoDB query ให้เลยยังมีการสร้าง graph ของข้อมูล ใน Atlas chart และค้นหาเอกสารในรูปแบบ chatbot ได้

Read More…

น่าสนใจดีนะ Unit Tests Generator น่าสนใจดีนะ

เห็นว่ามีระบบ Unit Tests Generator จาก AI นี่แหละเป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจกับการทดสอบโดยจะสนับสนุน code ในภาษาต่าง ๆ เช่น และยังแยกไปตาม framework หรือ library ในแต่ละภาษาได้อีกด้วย

Read More…

น่าสนใจกับ v0.dev

ทาง Vercel Lab ได้ปล่อย V0.dev ออกมา (private alpha)ให้ไปลองใช้งาน (ลง waiting list) ไว้ก่อนโดยเป็นระบบที่จะ generate user interface ออกมาให้ (Generative UI)ซึ่งจะเป็น ReactJS กับใช้งาน framework คือ แต่ในอนาคตก็จะเพิ่มตัวอื่น ๆ เข้ามาเช่นเดียวกัน

Read More…

เพิ่งเห็นว่า Mojo เป็นให้ Download แล้ว

หลังจากที่ Mojo เปิดให้ใช้งานผ่าน Mojo playground มาให้ลองใช้มาวันนี้เพิ่งเห็นว่า ให้ทำการ download มา run ที่เครื่องได้แล้ว โดยที่ Mojo คือ ภาษาโปรแกรมสำหรับพัฒนาระบบ AIซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนภาษา python

Read More…

ข้อมูลการใช้งานของ Stack Overflow

ทาง Stack Overflow นั้น ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลการใช้งานโดยบอกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องกว่าที่มาจากบทความเรื่อง The Fall of Stack Overflowที่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมากนักเนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ จะลดลง แต่ไม่ได้เยอะเหมือนในบทความข้างต้น

Read More…

บันทึกจากการเรียน ChatGPT Prompt Engineering for Developers

สำหรับใครที่ใช้งาน ChatGPT ไม่น่าจะพลาด course นี้คือ ChatGPT Prompt Engineering for Developersเป็น course ที่มีความยาวเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น และเรียนฟรีด้วยดังนั้น เรียนเลย และ สรุปเรื่องที่เรียนไว้ดังนี้

Read More…