book Archive

อ่านสนุกดี สำหรับหนังสือ Git Apprentice

เพิ่งได้รับ email แจ้งว่ามีหนังสือใหม่ออกมา ชื่อว่า Git Apprenticeเป็นหนังสือที่มีเนื้อหา เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นกันเลยใช้งานใน command line ล้วน ๆตั้งแต่แนวคิด การสร้าง repostory, การจัดการใน local และ remoteซึ่งครบถ้วนต่อการเริ่มต้นมาก ๆ ใครสนใจ ลองไปอ่านกันได้แต่ว่าอ่านได้ไม่หมดนะ เพราะว่า ต้องเป็นสมาชิกด้วย

Read More…

บักทึกการอ่านหนังสือ Grokking Algorithm

หลังจากที่ผ่านหนังสือ Grokking Algorithms: An Illustrated Guide for Programmers and Other Curious People ไปนั้นมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เป็นพื้นฐานที่ดีเหมาะตั้งแต่คนที่ไม่มีความรู้ขึ้นมาเลยเนื่องจากมี algorithm พื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจรวมทั้งอธิบายด้วยภาษาที่ง่าย และ รูปภาพประกอบเพียบสามารถอ่านเรียงตามบทไปเรื่อย ๆ หรือ จะเลือกอ่านในแต่ละบทที่สนใจได้

Read More…

หนังสืออธิบายเรื่อง Container-based app ด้วยหมูสามตัว

เปิดไปดูหนังสือแจกฟรีของทาง RedHat เจอหนังสือที่น่าสนใจคือ The Container Coloring Book: Who’s afraid of the big bad wolf ?ซึ่งเป็นหนังสือเพียง 18 หน้าเท่านั้นอธิบายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจใน container-basedด้วยการอธิบายเหมือนนิทานเลยทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นประกอบไปด้วย

Read More…

6 สิ่งที่สำคัญต่อ Code Quality จากหนังสือ Good code, Bad Code

จากหนังสือ Good code, Bad code นั้นจะเน้นในเรื่องของความรู้และความสามารถพื้นฐานของการพัฒนาเพื่อช่วยให้พัฒนาระบบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยในเรื่องของ Code Quality นั้นมีคำแนะนำที่สำคัญ 6 อย่างไว้ให้จึงทำการสรุปการอ่านไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปจากการ tweet เรื่อง Continuous Delivery/Deployment จากคุณ Jez Humble

อ่านเจอ tweet ที่น่าสนใจของคุณ Jez Humble ใน twitter.com เป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือ Continuous Deliveryอธิบายเกี่ยวกับ Continuous Delivery/Deployment (CD) ว่ามันไม่ใช่การทำอะไรก็ได้เพื่อ build ระบบงานจาก code/config ที่อยู่ใน Version Control Systemจากนั้นก็ทำการ deploy ไปยัง production server ให้เร็วที่สุดจากนั้นก็ไปทดสอบบน production server อีกที

Read More…

หนังสือน่าสนใจ 100 Go Mistakes

วันนี้เห็นหนังสือที่น่าสนใจคือ 100 Go Mistakes: How to Avoid Themทาง email โดยช่วงนี้ลด 40% อีกด้วยว่าด้วย 100 เรื่องที่มักจะใช้งานผิดพลาดในภาษา Goเพื่อช่วยให้ Go Developer ได้เรียนรู้เพื่อรู้และเข้าใจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจะเกิดขึ้นได้

Read More…

Cloud Native คืออะไร ?

จากหนังสือ Cloud Native Goเห็นการ review และแนะนำจาก facebook ของป้อมาก็เลยลองเข้ามาอ่านบ้างประมาณ 1 สัปดาห์จึงทำการสรุปสิ่งที่อ่านในแต่ละบทไว้นิดหน่อยโดยเริ่มจากบทแรกว่าด้วย Cloud Native คืออะไร ?เป็นการอธิบายที่ดีและน่าสนใจมาก ๆมาเริ่มกันเลย

Read More…

[Golang] หนังสือ 2 เล่ม อ่านสนุกดี

เพิ่งเห็นว่าใน Golang Weekly มี link ของหนังสือ 2 เล่มที่น่าสนใจประกอบไปด้วย Practical Go Lessons The Ultimate Go Notebook

Read More…

Six Levels of Cloud Maturity

จากหนังสือฟรีเรื่อง Architecting for Scaleเฉพาะในบทที่ 4 Service and Dataมีหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ การกำหนด Six Levels of Cloud Maturityสำหรับขั้นตอนการนำ Cloud มาประยุกต์ใช้งานในองค์กรประกอบไปด้วย

Read More…

หนังสือที่แนะนำให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ ในบริษัท

วันจันทร์ที่ผ่านมา มีการประชุมและสรุปเรื่องต่าง ๆ ของพี่ ๆ น้อง ๆ ในบริษัทจึงได้ทำการแบ่งปันเรื่องหนังสือที่ผมอ่านและนำมาใช้งานบ่อย ๆและอธิบายนิดหน่อยว่า นำมาใช้อย่างไร ?โดยประกอบไปด้วยหนังสือ 4 เล่ม ดังนี้มาเริ่มกันเลย

Read More…