กำลังลอง custom Docker Image สำหรับ build/run ระบบที่พัฒนาด้วยภาษา Java
โดยหลัก ๆ จะใช้งานพวก OpenJDK เป็นหลัก
แต่ก็ไปเจอ BellSoft Liberica OpenJDK
ซึ่งทำการ build มาจาก OpenJDK เช่นกัน
และมีการ custom ทางด้านการใช้งานและประสิทธิภาพเยอะ
ดังนั้นก็เลยลองนำมาใช้งานด้วยเช่นกัน
มาดูว่าเป็นอย่างไร

โดยความต้องการคือ อยากได้ Docker image สำหรับ Java ขนาดเล็ก
เลยพยายามตัดสิ่งที่ไม่ใช้งานออกไป
ซึ่งจะใช้งานเครื่องมือชื่อว่า jlink มาทำการ custom module ของ JDK นั่นเอง
จากนั้นก็ทำการ copy มาใช้งานใน Docker image ที่ต้องการเลย

ตัวอย่างของ Dockerfile ที่ทดลองเป็นดังนี้

จากตัวอย่างจะทำการ build Docker image บน Linux
ใช้งาน base image เป็น Alpine
ทำการ build แล้วจะได้ image ขนาด 94 MB

ลองดู layer ต่าง ๆ ใน Docker image ด้วย dive

ในการทดลองพบว่าใช้งานได้ดี เป็นปกติกับระบบงานที่พัฒนา
ถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจ