golang Archive

มาแล้วนะ สำหรับ Go 1.17 RC1

เพิ่งเห็นว่า go ได้ปล่อย Go 1.17 RC1 ออกมาแล้วซึ่งเราสามารถ download มาทดลองใช้งานได้เลยอยู่ในส่วนของ Unstable version นั่นเองมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ไปอ่านกัน Draft :: Release Notes

Read More…

บันทึกการใช้งาน Local package ที่อยู่ต่าง module ใน Go

พอดีเจอปัญหาในการใช้งาน package ในระบบงานที่ใช้ภาษา Goโดยเป็น package มาจาก module อื่น ๆซึ่งแยกออกไปเป็นอีก project หนึ่งดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานจึงอยากจะทำแบบ Local package ไปเลย

Read More…

หนังสือน่าสนใจ 100 Go Mistakes

วันนี้เห็นหนังสือที่น่าสนใจคือ 100 Go Mistakes: How to Avoid Themทาง email โดยช่วงนี้ลด 40% อีกด้วยว่าด้วย 100 เรื่องที่มักจะใช้งานผิดพลาดในภาษา Goเพื่อช่วยให้ Go Developer ได้เรียนรู้เพื่อรู้และเข้าใจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจะเกิดขึ้นได้

Read More…

Go 1.17 Beta 1 ออกมาให้ทดลองแล้ว

วันนี้ Go 1.17 beta 1 ถูกปล่อยออกมาให้ลองทดลองแล้วซึ่งถ้ามี issue เกิดขึ้นมาสามารถแจ้งได้ที่ Open Issueเพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะปล่อย version อื่น ๆ ออกมา

Read More…

Go 1.17 ทำการ run test แบบไม่เรียงลำดับ

เพิ่งเห็นว่าใน Go 1.17 ที่กำลังจะปล่อยออกมานั้นเพิ่มความสามารถในการทดสอบ คือทำการ run test แบบไม่เรียงลำดับ test case เข้ามาช่วยให้เรามั่นใจว่า แต่ละ test case ทำงานเป็นอิสระต่อกันเนื่องจากถ้าแต่ละ test case ต้องทำงานตามลำดับอาจจะส่งผลให้การทดสอบมีปัญหาขึ้นมาได้เยอะเป็นอีกความสามารถที่มีประโยชน์มาก ๆ

Read More…

Cloud Native คืออะไร ?

จากหนังสือ Cloud Native Goเห็นการ review และแนะนำจาก facebook ของป้อมาก็เลยลองเข้ามาอ่านบ้างประมาณ 1 สัปดาห์จึงทำการสรุปสิ่งที่อ่านในแต่ละบทไว้นิดหน่อยโดยเริ่มจากบทแรกว่าด้วย Cloud Native คืออะไร ?เป็นการอธิบายที่ดีและน่าสนใจมาก ๆมาเริ่มกันเลย

Read More…

[Go] บันทึกแก้ไขปัญหาในการจัดการ JSON นิดหน่อย (JSON Serialization)

ปัญหาในงานที่ทำ มีกรณีของการทำงานร่วมกับข้อมูลในรูปแบบ JSONซึ่งในบาง field/property อาจจะมีข้อมูลมาบ้าง ไม่มีบ้างแถมเป็น null/nill ได้อีกทำให้การแปลงข้อมูล JSON มาเป็น Struct ไม่ตรงตามที่ต้องการเท่าไรจึงลองหาวิธีการแก้ไขนิดหน่อย

Read More…

Go 1.17 เล็กและเร็วขึ้น

วันนี้ลอง build Go 1.17 ที่อยู่ใน branch หลักของการพัฒนาเพื่อลองให้ความสามารถใหม่ ๆ ก่อนสิ่งหนึ่งที่พบเจอได้ในทุก ๆ version ที่ผ่านมาคือขนาดของ binary เล็กลงรวมทั้ง performance ก็เร็วและเสถียรขึ้นกว่าเดิม

Read More…

[Golang] หนังสือ 2 เล่ม อ่านสนุกดี

เพิ่งเห็นว่าใน Golang Weekly มี link ของหนังสือ 2 เล่มที่น่าสนใจประกอบไปด้วย Practical Go Lessons The Ultimate Go Notebook

Read More…

Golang :: ว่าง ๆ มาลองใช้งาน chi router

ก่อนหน้านี้ทำการพัฒนา Go HTTP service นั้นใช้งานทั้ง net/http, Echo และ Gin เป็นหลักแต่มีอีกตัวที่น่าสนใจคือ Chiหลัก ๆ ทำงานในส่วนของ router สำหรับ REST APIโดยที่สนับสนุน context package ของ Go ด้วย

Read More…