เห็นมีการ share เครื่องมือต่าง ๆ เกี่ยวกับ Docker
ซึ่งช่วยลด pain point ต่าง ๆ ของการใช้งานลงไป
ทั้งการเขียน Dockerfile
ทั้งการสร้างไฟล์ Docker compose
ตาม application ต่าง ๆ
มาดูกันว่ามีเครื่องมืออะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ?

ตัวแรกคือ Dockerizer

ช่วยสร้าง Dockerfile ของ application ชนิดต่าง ๆ หรือจาก framework ต่าง ๆ ได้เลย
เช่น nodejs + express และ reactjs เป็นต้น
รวมทั้งสามารถเลือก version ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ตัวที่สองคือ Dockge

ช่วยให้การเขียน Docker compose ง่าย และ interactive มากยิ่งขึ้น
ลองใช้แล้วสนุกมาก ๆ แต่ยังไม่สนับสนุน Windows นะครับ

ลองใช้งานกันดูครับ