postman Archive

Postman สนับสนุนการ Socket request แล้ว

ใน Postman version 8.5.0 นั้น ได้เพิ่มความสามารถสำหรับการทำงานกับ Socket request ได้แล้วซึ่งเป็น beta version จะมีความสามารถดังนี้ สร้าง Socket connection ไปยัว server ที่ต้องการ สามารถส่ง message ไปได้ทั้ง text, JSON, XML และ Array buffer ทำการค้นหา message exchange เป็นอีกความสามารถที่น่าจะมีประโยชน์

Read More…

Postman V8 เปลี่ยน User Interface ใหม่หมด

วันนี้เพิ่งทำการ upgrade Postman มาใช้ version 8ซึ่งทำการปรับเปลี่ยน User Interface ใหม่เลยหลัก ๆ คือ การเพิ่มพวก workspace, search, API network เข้ามาเพื่อปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้นรวมทั้งทำให้ Postman ทั้งบน desktop และ web เทียบเท่ากัน

Read More…

[Postman] การอ่านค่าจาก environment variable ของ OS

คำถาม ในการใช้งาน Postman นั้น บางครั้งต้องทำการอ่านค่าจาก environment variable ของ OS เลยจึงเกิดคำถามว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ? คำตอบ โดยปกติแล้วใน Postman จะมีส่วนการจัดการ environment ภายในให้อยู่แล้วแต่ยังไม่มีการอธิบายสำหรับคำถามนี้

Read More…

ทำการตรวจสอบโครงสร้างของ JSON Response ใน Postman

คำถาม ใน Postman นั้นจะทำการตรวจสอบโครงสร้างของ JSON Response ได้อย่างไรบ้าง ? คำตอบใน Postman สามารถตรวจสอบรูปแบบของ JSON Response  ผ่าน library ที่ชื่อว่า  Tiny validator library หรือ tv4 Another JSON Schema หรือ Ajv แต่ก่อนใช้งานควรทำความเข้าใจกับ JSON Schema กันก่อนนะ

Read More…

มาลองใช้ Postman บน Web browser กัน [Beta version]

ทาง Postman เพิ่งประกาศปล่อย Postman บน web browser ใน beta version ให้ใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพื่อ เข้าใช้งานได้ง่าย โดยไม่ต้องติดตั้ง program บนเครื่องผู้ใช้งาน งานต่อการ link ต่าง ๆ ภายในทีม การใช้งานบน browser จะมีข้อจำกัดเยอะ ดังนั้นถ้าต้องการส่ง request เยอะ ๆ ต้องติดตั้ง Postman Agent เพิ่มเติม

Read More…

คำแนะนำการใช้งาน Postman ของทีม

บทความจากทาง Postman Team แนะนำการใช้งานที่น่าสนใจ เพื่อให้ทีมทำงานสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ทั้งการออกแบบ พูดคุย พัฒนา และ ทดสอบ เพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบงานมีคุณภาพและส่งมอบได้

Read More…

บักทึกการแปลงจาก curl มาเป็น Postman request

ความต้องการพอดีใช้คำสั่ง curl แล้วรู้สึกว่า มันเยอะ ๆ ไงไม่รู้ ก็เลยต้องการแปลงคำสั่งและ parameter ต่าง ๆ ที่ใช้ใน curl ไปเป็น request ต่าง ๆ ใน Postman เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานหน่อย วิธีการ เริ่มจากด้วยทาง postman team ได้สร้าง project ที่ชื่อว่า  curl to postman ให้ แต่ก็มีวิธีการที่ง่ายกว่า และ เพิ่งรู้คือ การ import คำสั่ง curl เข้าไปยัง Postman แบบ Raw Text ได้เลย ดังนี้ เพียงเท่านี้ก็ได้งานตามที่ต้องการแล้ว

Read More…

บันทึกการแปลง Pact file ไปเป็น Postman Collection

วันนี้ทำการแบ่งปันเรื่อง Contract testing และทำการ implement ด้วย Pactโดยสิ่งหนึ่งท่ีน่าสนใจคือการแปลง Pact file หรือ Contract file ที่ถูกสร้างออกมานั้นให้ไปอยู่ในรูปแบบของ Postman Collectionเพื่อนำไปใช้ทดสอบในระดับ Integration และ End-to-End ต่อไป

Read More…

ว่าง ๆ ลองทำการทดสอบ API ด้วย Postman และส่งผลไปยัง Slack

จากคำถามในกลุ่ม QA and Tester Thailand ว่าด้วยเรื่อง การทดสอบ API และส่งผลการทดสอบไปยังช่องทางต่าง ๆ เช่น Slack และ LINE เป็นต้น ซึ่งจะพบว่าคำถามนี้ สามารถแยกออกได้เป็น 2 งานใหญ่ ๆ คือ การทดสอบ API การส่งผลการทดสอบไปยังช่องทางต่าง ๆ ที่ต้องการ ดังนั้นมาลองทำแบบง่าย ๆ กันหน่อย ว่าเราจะสร้างสิ่งที่ต้องการได้อย่างไร โดยใช้พลังงานน้อย ๆ กัน

Read More…

ลาก่อนนะ Postman บน Google Chrome

วันนี้เปิดใช้ Postman app บน Google Chrome ก็เจอประกาศบอกว่า Chrome apps are being deprecated !! นั่นหมายความว่าเลิกพัฒนา app บน Google Chrome แล้วนะ ให้ไปใช้ Native app แทนได้เลย ซึ่งมีทั้งบน Mac, Windows และ Linux อยู่แล้ว

Read More…