javascript Archive

รู้สึกแปลก ๆ สำหรับ ECMAScript Private Fields

วันนี้ลองใช้งาน ECMAScript Private Fields ดูหน่อยพบว่ามีความรู้สึกแปลก ๆ มาก เนื่องจากใช้ # มาใส่ข้างหน้า field/property นั้น ๆซึ่งทั่วไปมักจะเป็น comment ในภาษาหรือเครื่องมืออื่น ๆ

Read More…

ยืนงงในดง “, ‘ และ ` สำหรับ JavaScript

หลังจากทำการ review code ระบบงานที่พัฒนาด้วยภาษา JavaScriptพบว่ามีคำถามที่ทำให้งง ๆ ไปพักใหญ่ ๆ คือ Double quote ( “” ) Single quote (”) Backtick (“) ทั้งสามอย่างนี้มันต่างกันอย่างไรเราควรใช้อะไรดี

Read More…

ว่าง ๆ ลองศึกษา Svelte กันหน่อย

ว่าง ๆ มาลองพัฒนาระบบฝั่ง frontemd ด้วย Svelte กันหน่อยไม่ต้องสนใจว่าคืออะไรเขียน code มาดูผลไปเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลย

Read More…

การใช้งาน method ต่าง ๆ ของ Array ใน JavaScript

เห็นมีคน share ภาพสรุป method ต่าง ๆ ของ Array ในภาษา JavaScriptเลยลองไปดูหน่อยว่า แต่ละ method ทำงานและใช้อย่างไรบ้างซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของการพัฒนาระบบด้วยภาษา JavaScriptมาเริ่มกันเลย

Read More…

จัดโครงสร้างของ Test ใน Jest แบบไหนดี ?

จากคำถามจากกลุ่มใน facebook :: ReactJS Developer Thailand เรื่อง การจัดโครงสร้าง folder ของ test ใน Jest สำหรับ React ว่าควรเป็นอย่างไรดี ? จากสำหรับ React ที่สร้างด้วย Create React Appจะทำการสร้าง test ไว้ที่เดียวกับ production code ให้เลย ซึ่งไม่แปลกอะไรหรือจะเปลี่ยนใหม่ตามใจเราก็ได้

Read More…

ไปดู library อื่น ๆ มาแทน Moment.js หน่อยสิ

วันนี้มีเหตุให้ต้องไปดู Library ที่จะมาใช้แทน Moment.jsที่ใช้สำหรับการจัดการเรื่องของ Data Time ในระบบงานเนื่องจากคนดูแลทีมบอกว่า Moment.js เขาเลิกพัฒนาแล้วนะ (คิดในใจ เขาแจ้งนานแล้วนะ เพิ่มรู้หรอ !!)ก็เลยไปดูและลอง library ต่าง ๆ จากที่ทาง Moment.js แนะนำมาหน่อย

Read More…

เพิ่งรู้ว่า JavaScript เขียนแบบนี้ได้ด้วย

ไปอ่าน code ของ project ที่พัฒนาด้วยภาษา JavaScriptก็เลยเจอ code แปลก ๆ คือ การใช้ Numeric Separatorทำให้สามารถใช้สัญลักษณ์ underscore ( _ ) เพื่อแยกตำแหน่งของตัวเลข ช่วยให้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้นดังนี้

Read More…

สวัสดี Prisma 2

Prisma คืออะไร ? database toolkit ที่เป็น open source ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ Prisma client คือเครื่องมือสำหรับสร้าง code ฝั่ง client แบบอัตโนมัติ (Node.js หรือ TypeScript) Prisma migrate (experimental) คือการทำ data model และ database migration ในแบบ declarative Prisma studio (experimental) เป็นระบบ GUI สำหรับดูและแก้ไขข้อมูลใน database

Read More…

[Proposal] ทำความรู้จักกับ Tuple และ Record ของ ECMAScript

จาก Proposal ของ ECMAScript นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจคือ Tuple และ Record อยู่ใน Stage 1 ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกมากนัก โดยทั้งสองตัวนี้เป็น immutable data structure ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา มีแนวคิดมาจาก Immutable.js นั่นเอง แต่ละตัวเป็นดังนี้ Record มีโครงสร้างเหมือนกับ Object ซึ่งประกาศดังนี้  #{ x:1, y:2 } Tuple มีโครงสร้างเหมือนกับ Array ซึ่งประกาศดังนี้ #[1, 2, 3, 4] สิ่งที่น่าสนใจมีดังนี้

Read More…

Tips :: การจัดการ Floating-point ใน JavaScript

วันนี้มีการพูดคุยเรื่องปัญหาการจัดการข้อมูลชนิด Floating-point ในภาษา JavaScript ปัญหาคือ การเปรียบเทียบค่า หลังจากทำการประมวลผลแล้ว ไม่ถูกต้องตามที่คาดหวัง ยกตัวอย่างเช่น 0.1 + 0.2 น่าจะต้องเท่ากับ 0.3 แต่ที่เจอใน JavaScript กลับไม่ใช่ !!

Read More…