database Archive

คำถามที่น่าสนใจ สำหรับการเลือกที่จัดเก็บข้อมูล

ก่อนที่จะเลือกใช้ที่จัดเก็บข้อมูลชนิดใดควรต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ก่อน ชนิดของข้อมูลที่จะจัดเก็บเป็นอะไร ? log user account order transaction JSON Document ถ้าเรารู้และเข้าใจ ก็จะทำให้เราเลือกที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมต่อไป

Read More…

คำแนะนำสำหรับการเขียน SQL query ให้ดีขึ้น

หลังจากมีโอกาสไปแนะนำเกี่ยวกับ SQL and NoSQL มานั้นหนึ่งเรื่องพื้นฐานที่น่าสนใจคือการ tuning หรือปรับปรุงการดึงข้อมูลจาก RDBMS ด้วย SQL นั่นเองโดยสำหรับการเริ่มต้นแล้วนั้นมีคำแนะนำสำหรับเขียน SQL ให้ดีขึ้นดังนี้

Read More…

สวัสดี Prisma 2

Prisma คืออะไร ? database toolkit ที่เป็น open source ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ Prisma client คือเครื่องมือสำหรับสร้าง code ฝั่ง client แบบอัตโนมัติ (Node.js หรือ TypeScript) Prisma migrate (experimental) คือการทำ data model และ database migration ในแบบ declarative Prisma studio (experimental) เป็นระบบ GUI สำหรับดูและแก้ไขข้อมูลใน database

Read More…

ER Diagram as a Code

สำหรับสายออกแบบ ER Digram (Entity Relationship) น่าจะชอบสำหรับการสร้างด้วยการเขียน code หรือ ER Diagram as a Codeด้วยการใข้งานผ่าน DB Diagram

Read More…

เปลี่ยน database ของ Grafana ทำได้ไหม ?

วันนี้มีคุยเรื่องการใช้งาน Grafana สำหรับแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของระบบในรูปแบบกราฟสวย ๆ รวมไปถึงเรื่องของทำ alert และ notification มีคำถามที่น่าสนใจคือ  เราสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ของ Grafana ไปเก็บใน database อื่น ๆ ได้ไหม ยกตัวอย่างเช่น MySQL และ PostgreSQL เป็นต้น

Read More…

แปลและสรุปเรื่อง Practical Persistence in Go: Organising Database Access

ช่วงว่าง ๆ เห็นบทความเรื่อง Practical Persistence in Go: Organising Database Access ไม่แน่ใจว่าใคร share มา แต่เมื่อได้อ่านและลองทำตามแล้วพบว่า มีสิ่งที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้มาก ๆ จึงทำการแปลและสรุปไว้อ่านนิดหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…

แนวทางการตัดสินใจที่จะ deploy Database บน Kubernetes หรือไม่ ?

ทาง Google Cloud เขียนบทความเรื่อง To run or not to run a database on Kubernetes: What to considerทำการอธิบายแนวทางในการตัดสินใจ เรื่องของการ deploy Database บน Kubernetes หรือไม่

Read More…

YAHOO! เปิดให้ download ฐานข้อมูลขนาดใหญ่กันแล้ว

วันนี้เพิ่งเห็นว่าทาง Yahoo ได้เปิดเผยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้ใช้งานกันได้แล้ว ตามจริงประกาศออกมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะ !! ตกข่าวสุด ๆ ดังนั้นจึงนำมาสรุปกันนิดหน่อย ทาง Yahoo ได้เปิดฐานข้อมูล Webscope ให้ทุกคนทำการ download เพื่อไปใช้งานกันฟรี ๆ แล้ว ซึ่งข้อมูลมีขนาดถึง 13.5 TB (Terabyte) โดยเป็นข้อมูลของผู้ใช้งานของ Yahoo กว่า 20 ล้านคน ที่เข้ามาอ่านข่าวสาร และ ข้อมูลต่าง ๆ นั่นเอง

Read More…

อนาคตของ NoSQL จะเป็นอย่างไร

ในปัจจุบัน Database หรือ ฐานข้อมูล มันมีรูปแบบการจัดเก็บให้เลือกเยอะมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็น Relational หรือ เชิงความสัมพันธ์ หรือที่เราเรียกว่า RDBMS (Relational Database Management System) เช่น Oracle, MySQL และ PostgreSQL เป็นต้น รวมทั้งยังมีพวก Document-Oriented Columnar Key-Value XML Graph โดยที่การจัดเก็บในรูปแบบต่าง ๆ ล้วนมีความสามารถในการอ่าน และ เขียน เหมือนกัน แต่ต่างกันในแง่มุมอื่น ๆ เช่น Indexing Schema รูปแบบการดึงข้อมูล Data sharding Replication Scalability เนื่องจากมันมีตัวเลือกเยอะเหลือเกิน !! คำถามที่น่าสนใจ คือ เราจะเลือกใช้แบบไหนดีล่ะ ? ตอบง่าย ๆ แต่ทำยากคือ เอาที่เหมาะสมกับงานก็แล้วกัน

Read More…

เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับปัญหากันดีกว่านะ !!

บางคนบอกว่า MongoDB, PostgreSQL, Elasticsearch, Redis มันดีมากๆ เลยนะ แต่คำพูดเหล่านั้น มันสามารถตีความหมายได้ 2 ทาง คือ เครื่องมือเหล่านั้นมัน perfect สุดยอดไปเลย เครื่องมือเหล่านั้นมันเหมาะสมกับงานนั้น (problem domain) แล้วคุณล่ะ คิดอย่างไร

Read More…