database Archive

บันทึกการใช้งาน DBML ในการออกแบบและพัฒนาระบบ

มี project ต้องการใช้งาน DBML (Database Markup Language)สำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบงานจึงทำการสรุป flow การทำงานไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปเรื่องของ Data architecture ไว้นิดหน่อย

มีเรื่องของ Data architecture ที่ต้องทำเลยสรุปเรื่องของ Data architecture ไว้หน่อยว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างเราอยู่ตรงไหน และจะไปทางไหนต่อ

Read More…

PostgreSQL 15 ปล่อยออกมาแล้ว

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา PostgreSQL 15 ปล่อยออกมาแล้วโดยหลัก ๆ เป็นการปรับปรุง performance ของตัว databaseเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานที่สูงขึ้นรวมทั้งความสามารถที่ช่วยให้นักพัฒนาใช้งานได้ง่ายขึ้น

Read More…

สรุปจากการอ่านเรื่อง Reducing Database Loading

จากบทความเรื่อง Reducing Database Loadingอธิบายถึงแนวทางการลดการใช้งาน database ได้อย่างไรบ้างรวมทั้งแนวทางให้ database มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นมาดูว่ามีวิธีการอะไรที่น่าสนใจบ้างเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมาก ๆ มาเริ่มกันเลย

Read More…

ความรู้พื้นฐานเรื่อง Database sharding

วิธีการสำหรับการ scale database ให้รองรับข้อมูล และ traffic ที่มากขึ้นนั้น มีหลายวิธียกตัวอย่างเช่น การขยายเครื่องให้ใหญ่ขึ้น การเพิ่มเรื่องให้มากขึ้น การจัดทำ index แต่ถ้ามีข้อมูลในแต่ละ table มากขึ้น ก็ใหญ่ ดังนั้นต้องทำ partition เพื่อให้ table เล็กลง และ index มีขนาดเล็กลง การทำ replication เช่น master-slave, multi-master เป็นต้น เพื่อแยกระหว่างการ read กับ write data ออกจากกัน การทำ house keeping ของข้อมูล ให้มีใช้และเก็บเท่าที่จำเป็น

Read More…

Tips :: ข้อมูลอะไรไม่ใช้ หรือ ใช้ไม่บ่อย ก็ลบทิ้งไปบ้าง

ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบเจอบ่อย ๆ คือเมื่อข้อมูลในระบบมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุของระบบ หรือเพิ่มตามจำนวนผู้ใช้งานที่สูงขึ้นผลที่ตามมาคือ ระบบที่เคยทำงานได้ดี กลับแย่ลงเรื่อย ๆทั้งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย

Read More…

ความรู้พื้นฐานที่ควรจะต้องรู้เกี่ยวกับ Database

เห็นบทความเรื่อง Things You Should Know About Databasesจากทาง Architecture Notesว่าด้วยเรื่องที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับ database ที่ใช้งานกัน โดยเฉพาะ RDBMS (Relational DataBase Management System)ที่ถูกใช้งานกันอย่างมากในระบบต่าง ๆ

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของการเก็บรูปลง Database

จากกลุ่มสมาคม programmer นั้น มีคำถามเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลรูปว่าทำอย่างไรดี โดยทางเลือกที่แนะนำกันมา ประกอบไปด้วย ทำการ encode ข้อมูลรูปก่อน จากนั้นค่อยเก็บ เก็บเป็น binary ลง database เช่น BLOB (Binary Large OBject) เก็บรูปลง disk แล้วเก็บเฉพาะ path และชื่อรูปลง database ใช้งาน CDN (Content Delivery Network)

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ SELECT vs UPDATE ใน database

ไป review ดูการทำงานของการเขียน SQL statement ใน Databaseพบว่ามีสิ่งที่น่าสนใจ หรือ ปัญหานั่นเอง ประกอบไปด้วย ทำการ update เสมอ ไม่ว่าจะมีข้อมูลตามเงื่อนไขหรือไม่ ทำการ query ข้อมูลบ่อยเกินไป ส่งผลให้ database มีการทำงานมากผิดปกติคำถามคือ จะแก้ไขหรือลดการใช้งาน database อย่างไร

Read More…

ควรใช้งาน Stored procedure ใน database หรือไม่ ?

เพิ่งคุยเรื่องการใช้งาน Stored procedure ที่เขียนใน databaseว่าระบบ legacy หลาย ๆ ตัวใช้งานกันและยังคงดูแลรักษา เพิ่ม feature ต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบันตลอดจนก็สรรเสริญถึงมันเยอะมาก ๆ !!ว่าแต่ปัญหามันคืออะไรกันแน่ ?มันไม่ดีใช่ไหม

Read More…