database Archive

ว่าด้วยเรื่องของการเก็บรูปลง Database

จากกลุ่มสมาคม programmer นั้น มีคำถามเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลรูปว่าทำอย่างไรดี โดยทางเลือกที่แนะนำกันมา ประกอบไปด้วย ทำการ encode ข้อมูลรูปก่อน จากนั้นค่อยเก็บ เก็บเป็น binary ลง database เช่น BLOB (Binary Large OBject) เก็บรูปลง disk แล้วเก็บเฉพาะ path และชื่อรูปลง database ใช้งาน CDN (Content Delivery Network)

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ SELECT vs UPDATE ใน database

ไป review ดูการทำงานของการเขียน SQL statement ใน Databaseพบว่ามีสิ่งที่น่าสนใจ หรือ ปัญหานั่นเอง ประกอบไปด้วย ทำการ update เสมอ ไม่ว่าจะมีข้อมูลตามเงื่อนไขหรือไม่ ทำการ query ข้อมูลบ่อยเกินไป ส่งผลให้ database มีการทำงานมากผิดปกติคำถามคือ จะแก้ไขหรือลดการใช้งาน database อย่างไร

Read More…

ควรใช้งาน Stored procedure ใน database หรือไม่ ?

เพิ่งคุยเรื่องการใช้งาน Stored procedure ที่เขียนใน databaseว่าระบบ legacy หลาย ๆ ตัวใช้งานกันและยังคงดูแลรักษา เพิ่ม feature ต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบันตลอดจนก็สรรเสริญถึงมันเยอะมาก ๆ !!ว่าแต่ปัญหามันคืออะไรกันแน่ ?มันไม่ดีใช่ไหม

Read More…

บันทึกการอ่านเรื่องวิธีการ scaling database (RDBMS)

เห็นใน feed มาการ share บทความเรื่อง How to design a system to scale to your first 100 million users ?มีรายละเอียดเยอะมาก ๆ หนึ่งในเรื่องที่สนใจคือ การ scaling database (RDBMS)เนื่องจากยังคงเป็นที่นิยมในการใช้งาน

Read More…

คำถามที่น่าสนใจ สำหรับการเลือกที่จัดเก็บข้อมูล

ก่อนที่จะเลือกใช้ที่จัดเก็บข้อมูลชนิดใดควรต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ก่อน ชนิดของข้อมูลที่จะจัดเก็บเป็นอะไร ? log user account order transaction JSON Document ถ้าเรารู้และเข้าใจ ก็จะทำให้เราเลือกที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมต่อไป

Read More…

คำแนะนำสำหรับการเขียน SQL query ให้ดีขึ้น

หลังจากมีโอกาสไปแนะนำเกี่ยวกับ SQL and NoSQL มานั้นหนึ่งเรื่องพื้นฐานที่น่าสนใจคือการ tuning หรือปรับปรุงการดึงข้อมูลจาก RDBMS ด้วย SQL นั่นเองโดยสำหรับการเริ่มต้นแล้วนั้นมีคำแนะนำสำหรับเขียน SQL ให้ดีขึ้นดังนี้

Read More…

สวัสดี Prisma 2

Prisma คืออะไร ? database toolkit ที่เป็น open source ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ Prisma client คือเครื่องมือสำหรับสร้าง code ฝั่ง client แบบอัตโนมัติ (Node.js หรือ TypeScript) Prisma migrate (experimental) คือการทำ data model และ database migration ในแบบ declarative Prisma studio (experimental) เป็นระบบ GUI สำหรับดูและแก้ไขข้อมูลใน database

Read More…

ER Diagram as a Code

สำหรับสายออกแบบ ER Digram (Entity Relationship) น่าจะชอบสำหรับการสร้างด้วยการเขียน code หรือ ER Diagram as a Codeด้วยการใข้งานผ่าน DB Diagram

Read More…

เปลี่ยน database ของ Grafana ทำได้ไหม ?

วันนี้มีคุยเรื่องการใช้งาน Grafana สำหรับแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของระบบในรูปแบบกราฟสวย ๆ รวมไปถึงเรื่องของทำ alert และ notification มีคำถามที่น่าสนใจคือ  เราสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ของ Grafana ไปเก็บใน database อื่น ๆ ได้ไหม ยกตัวอย่างเช่น MySQL และ PostgreSQL เป็นต้น

Read More…

แปลและสรุปเรื่อง Practical Persistence in Go: Organising Database Access

ช่วงว่าง ๆ เห็นบทความเรื่อง Practical Persistence in Go: Organising Database Access ไม่แน่ใจว่าใคร share มา แต่เมื่อได้อ่านและลองทำตามแล้วพบว่า มีสิ่งที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้มาก ๆ จึงทำการแปลและสรุปไว้อ่านนิดหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…