database Archive

สรุปจากการอ่านบทความ How Quora scaled MySQL to 100k+ Queries Per Second ?

เห็นใน feed มีการ share บทความเรื่อง How Quora scaled MySQL to 100k+ Queries Per Secondเป็นการ scale MySQL database ของระบบ Quoraซึ่งเป็นระบบถามตอบปัญหาต่าง ๆ นั่นเองโดยมีการใช้งานคร่าว ๆ คือ ข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บไว้ใน MySQL นั่นเองดังนั้นมาดูกันว่าทางระบบทำการ scale กันอย่างไร

Read More…

ลองใช้งาน Atlas สำหรับทำ Database migration

เห็นใน feed มีการ share เครื่องมือในการทำ Database migration ชื่อว่า Atlasสิ่งที่น่าสนใจคือ มีรูปแบบการทำงาน 2 แบบ คือ

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Vector Database

พอดีต้องทำงานกับ Vector Database ทั้งPinecone, Milvus, Redis, Elasticsearch และ pgvectorเกิดคำถามว่าคืออะไร ทำงานอะไรได้บ้างเนื่องจากปกติ NoSQL จะรู้จักแค่ key-value, column, document และ graphพอมาเจอ Vector ก็เลยงง ๆดังนั้นทำความรู้จักกันหน่อย

Read More…

สรุปจากบทความการเปลี่ยนแปลง database ของ Discord

เห็นว่ามีการ share บทความเรื่อง HOW DISCORD STORES TRILLIONS OF MESSAGES ? ซึ่งเป็นบันทึกการเปลี่ยนแปลง database ที่ใช้เก็บข้อมูลที่พูดคุยต่าง ๆ ในระบบ Discordจาก MongoDB -> Cassandra -> ScyllaDBทำให้เราเห็น use case และ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการแก้ไขปัญหานั่นเองจึงทำการสรุปสิ่งที่สนใจเอาไว้ดังนี้

Read More…

บันทึกการใช้งาน DBML ในการออกแบบและพัฒนาระบบ

มี project ต้องการใช้งาน DBML (Database Markup Language)สำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบงานจึงทำการสรุป flow การทำงานไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปเรื่องของ Data architecture ไว้นิดหน่อย

มีเรื่องของ Data architecture ที่ต้องทำเลยสรุปเรื่องของ Data architecture ไว้หน่อยว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างเราอยู่ตรงไหน และจะไปทางไหนต่อ

Read More…

PostgreSQL 15 ปล่อยออกมาแล้ว

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา PostgreSQL 15 ปล่อยออกมาแล้วโดยหลัก ๆ เป็นการปรับปรุง performance ของตัว databaseเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานที่สูงขึ้นรวมทั้งความสามารถที่ช่วยให้นักพัฒนาใช้งานได้ง่ายขึ้น

Read More…

สรุปจากการอ่านเรื่อง Reducing Database Loading

จากบทความเรื่อง Reducing Database Loadingอธิบายถึงแนวทางการลดการใช้งาน database ได้อย่างไรบ้างรวมทั้งแนวทางให้ database มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นมาดูว่ามีวิธีการอะไรที่น่าสนใจบ้างเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมาก ๆ มาเริ่มกันเลย

Read More…

ความรู้พื้นฐานเรื่อง Database sharding

วิธีการสำหรับการ scale database ให้รองรับข้อมูล และ traffic ที่มากขึ้นนั้น มีหลายวิธียกตัวอย่างเช่น การขยายเครื่องให้ใหญ่ขึ้น การเพิ่มเรื่องให้มากขึ้น การจัดทำ index แต่ถ้ามีข้อมูลในแต่ละ table มากขึ้น ก็ใหญ่ ดังนั้นต้องทำ partition เพื่อให้ table เล็กลง และ index มีขนาดเล็กลง การทำ replication เช่น master-slave, multi-master เป็นต้น เพื่อแยกระหว่างการ read กับ write data ออกจากกัน การทำ house keeping ของข้อมูล ให้มีใช้และเก็บเท่าที่จำเป็น

Read More…

Tips :: ข้อมูลอะไรไม่ใช้ หรือ ใช้ไม่บ่อย ก็ลบทิ้งไปบ้าง

ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบเจอบ่อย ๆ คือเมื่อข้อมูลในระบบมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุของระบบ หรือเพิ่มตามจำนวนผู้ใช้งานที่สูงขึ้นผลที่ตามมาคือ ระบบที่เคยทำงานได้ดี กลับแย่ลงเรื่อย ๆทั้งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย

Read More…