agile Archive

สรุปสิ่งที่น่าสนใจจากหนังสือ Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps

ช่วงวันหยุดหยิบหนังสือ Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps มาอ่าน เป็นหนังสือที่สรุปส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ช่วยให้บริษัท IT ขับเคลื่อนได้อย่างดี (high-performance) ทั้งองค์กรและทีม โดยทำการสรุปข้อมูลมาจาก State of DevOps Report ตั้งแต่ปี 2014 จาก State of DevOps Report นั้น ทำให้เข้าใจได้ว่า การนำแนวคิด DevOps นั้น ต้องนำแนวปฏิบัติ (Practice) อะไรมาใช้บ้าง ? วัฒนธรรมขององค์กรต้องเอื้อและสนับสนุนอย่างไร ? เพื่อปรับปรุงการพัฒนาและส่งมอบระบบงานให้เร็วและมีคุณภาพ (Correctness, Performance และ Security) ส่งผลให้ได้รับ feedback เพื่อปรับปรุง

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Agile Security Manifesto

อ่านเจอเอกสารเกี่ยวกับ Agile Security Manifesto เห็นว่าน่าสนใจดี จึงนำมาแปลและสรุปไว้นิดหน่อย มีอยู่ 4 ข้อเท่ากับ Agile เลย เป็นแนวทางสำหรับการสร้าง software ที่มีความปลอดภัย ตามแนวทางของ Agile ดังนี้

Read More…

เรื่องผิดปกติที่มักเกิดขึ้นเป็นปกติสำหรับ Standup Meeting

เรื่องที่น่าสนใจสำหรับ Standup meeting ที่หลาย ๆ ทีม มักจะทำกันตอนเช้าก่อนเริ่มงานในแต่ละวัน แต่ก็มีหลาย ๆ ที่ผิดปกติเกิดขึ้น แต่มันกลับเกิดขึ้นอย่างปกติ ซึ่งขัดแย้งต่อเป้าหมายของมันเอง โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันทำให้ Standup meeting ผิดเพี้ยนไป จนผลลัพธ์ที่ออกมามันดูแย่มาก ๆ ทั้งต่อทีมและองค์กร จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปข้อมูลเรื่อง Software Testing จากรายงาน World Quality Report 2015-16

จากรายงานเรื่อง World Quality Report 2015-16 นั้น ทำให้เราเห็นแนวโน้มรวมทั้งคำแนะนำต่าง ๆ ของ Software Testing ในปี 2016 ดังนั้นจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย ในปี 2015 ที่ผ่านมานั้นพบว่า มีการนำแนวคิด Agile และ DevOps เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ สูงมาก มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพและ Time-to-market ของ product ต่าง ๆ รวมทั้งยังสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง และทำการ release ระบบงานได้สะดวก รวดเร็วขึ้น นั่นแสดงว่าในส่วนของการทดสอบ จำเป็นต้องมี Test Automation หรือ การทดสอบแบบอัตโนมัติ

Read More…

สรุปสิ่งที่น่าสนใจในรายงาน State of Agile ครั้งที่ 10  จาก VERSIONONE

มาดูรายงานเรื่อง State of Agile ครั้งที่ 10 จาก VERSIONONE กัน ซึ่งน่าจะมีประโยชน์สำหรับการนำแนวคิด Agile มาปรับใช้กับองค์กร และ ทีมงานไม่มากก็น้อย รวมทั้งยังช่วยตอบคำถามต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย มาเริ่มกันเลย

Read More…

สรุปสิ่งที่น่าสนใจจากบทความเรื่อง Scrum does not work here in Asia 

อ่านบทความเรื่อง Scrum does not work here in Asia แล้วพบว่ามีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจอย่างมาก สำหรับการนำเอา Agile และ Scrum มาปรับใช้งาน ว่าทำไมบริษัทส่วนใหญ่ในเอเชียถึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ที่มีอายุเยอะ ๆ มาเริ่มกันเลย

Read More…

[แปล] Real-life Agile Scaling จากงาน Agile Tour Bangkok 2015

ปีนี้ไม่ได้ไปร่วมงาน Agile Tour Bangkok 2015 เลยได้แต่ตามอ่านจาก feed และ blog ต่าง ๆ แทน ซึ่งมีหนึ่ง blog ที่น่าสนใจเขียนไว้ที่ InfoQ.com คือ Real-life Agile Scaling – Henrik Kniberg’s Opening Keynote at Agile Tour Bangkok จึงได้นำมาแปล และ สรุปตามที่เข้าใจ เป็นดังนี้

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Agile Practice 12 ข้อ ควรนำไปใช้หรือเปล่านะ ?

จากบทความเรื่อง Agile is not now, nor was it ever, Waterfall มีสิ่งที่น่าสนใจคือ การพัฒนา software ตามแนวคิด Agile (Agility) นั้น ไม่ควรมี process หรือ ขั้นตอน ที่มากเกินไป มีคำถามที่น่าสนใจ คือ Developer ควรเรียนรู้ practice หรือ แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหรือไม่ ? ถ้านำมาใช้มาก ๆ มันจะทำให้ process การทำงานเยอะไปหรือเปล่านะ ? ขอตอบได้เลยว่า ควรนะ แต่ไม่จำเป็นต้องทั้งหมด ดังนั้น มาดูว่า Agile practice ซึ่งนำมาจาก Extreme programming มีอะไรบ้าง  ? เพื่อให้เข้าใจว่า มันเกิดมาเพื่ออะไร อย่างไร เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานอย่างเหมาะสม

Read More…

สรุป Jeff Patton: “How Doing the Little Things Well Makes the Big Things Possible”

ไม่ได้ไปร่วมงาน Agile Bangkok Meetup Jeff Patton: How doing the little things well makes the big things possible เสียดายมากมาย ดังนั้นจึงลองไปค้นหา VDO จากงานอื่น ๆ เลยไปเจอ VDO นี้ที่งาน GOTO Conference 2015 เลยนำมาสรุปนิดหน่อย

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้รับจากงาน Agile Bangkok Meetup :: Embracing Agile

มีโอกาสไปงาน Agile Bangkok Meetup :: Embracing Agile แน่นอนว่าเป้าหมายหลักอยู่ที่คุณ Janet Gregory เป็นหนึ่งในคนเขียนหนังสือ Agile Testing และ More Agile Testing มาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง บอกได้เลยว่า ยาวมาก ๆ

Read More…