tips Archive

Go :: ความแตกต่างระหว่าง go mod tidy กับ go mod download

คำถามจากการ share เรื่องการพัฒนาระบบด้วยภาษา Goโดยใน Dockerfile พบว่า ทำการ download package ที่ใช้งานด้วยคำสั่ง go mod downloadแต่ในการพัฒนานั้น เรามักจะใช้งานด้วยคำสั่ง go mod tidy มากกว่าดังนั้นทั้งสองคำสั่งนี้ต่างหรือเหมือนกันอย่างไร

Read More…

Tips :: การจัดการ tab ใน web browser ด้วย Cypress

คำถามเกี่ยวกับการใช้งาน Cypress ถ้าในระบบ web application ที่ทำการทดสอบแบบอัตโนมัติด้วย Cypressมีการกด link หรือ ปุ่ม แล้วระบบทำการเปิด window หรือ tab ใหม่ขึ้นมาเราจะทำการตรวจสอบการทำงานอย่างไรได้บ้าง

Read More…

Tips :: การใช้งาน profile ใน Docker compose

หลังจากที่แบ่งปันเรื่องการใช้งาน Docker ไปนั้นมีคำถามเกี่ยวกับ Profile ใน Docker composeซึ่งไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไรจึงทำการอธิบายถึงปัญหา และที่มาของ feature นี้รวมทั้งการใช้งานดังนั้นมาเริ่มกันเลย

Read More…

ตอบคำถาม การ generate data ใน PostgreSQL database

คำถามเกี่ยวกับการสร้าง data ใน PostgreSQL database จำนวนเยอะ ๆ ในแต่ละ table อย่างไรดี ? คำตอบง่าย ๆ สามารถใช้งานเขียน code และใช้งาน fake library ได้เลยแต่ถ้าต้องการเขียนคำสั่ง SQL ทำเลยก็สามารถทำได้ด้วยการใช้งาน GENERATE_SERIES ของ PostgreSQL นั่นเองหรือเขียนด้วย pgSQL ก็ได้ แล้วแต่ความชอบ

Read More…

Robot framework​ :: การจัดการ notification ใน browser

มีคำถามในกลุ่มการใช้งาน Robot framework และ SeleniumLibraryสำหรับการทดสอบระบบ web application ผ่าน Google Chrome ว่า จะทำการปิด notification เช่น Push notification Notification เพื่อขอใช้งาน media device ต่าง ๆ สามารถทำได้อย่างไรบ้าง

Read More…

Tips :: ข้อมูลอะไรไม่ใช้ หรือ ใช้ไม่บ่อย ก็ลบทิ้งไปบ้าง

ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบเจอบ่อย ๆ คือเมื่อข้อมูลในระบบมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุของระบบ หรือเพิ่มตามจำนวนผู้ใช้งานที่สูงขึ้นผลที่ตามมาคือ ระบบที่เคยทำงานได้ดี กลับแย่ลงเรื่อย ๆทั้งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย

Read More…

สรุปคำแนะนำการพัฒนาระบบด้วย Spring Boot

ระหว่างนั่งกินข้าวกลางวัน มีคำถามเกี่ยวกับการพัฒนา Spring Bootว่ามีคำแนะนำอะไรบ้าง ที่จำเป็นต่อการพัฒนาก็เลยบอกไปสั้น ๆ ว่าเขียน code ให้ดี ทดสอบให้ได้ที่เหลือก็รับผลกรรม !!

Read More…

Tip :: ทำการใส่ข้อมูลใน binary file สำหรับ Go

คำถามต้องการกำหนด version ต่าง ๆ ของ binary fileที่ build มาจากภาษา Go จะทำได้ไหม ? คำตอบคือ ทำได้แล้วทำอย่างไร

Read More…

บันทึกคำแนะนำ การค้นหาข้อมูลใน Google

จากการแนะนำเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลใน Googleตอนแรกคิดว่า ไม่น่าจะมีอะไรมากแต่พอแนะนำไป ๆ มา ๆ กลับเยอะพอสมควรเลยทำการสรุปคำแนะนำแบบพื้นฐานไว้นิดหน่อยน่าจะพอมีประโยชน์บ้างเล็กน้อย

Read More…

[Flutter] ว่าด้วยเรื่อง StreamBuilder vs FutureBuilder Widget

วันนี้เขียน Mobile app ด้วย Flutter เลยไปเจอ code ส่วนหนึ่งที่เกิดปัญหาคือ เมื่อมีการเปลี่ยน state แล้วพบว่า app ทำการ render ใหม่ทั้งหน้าแน่นอนว่า ทำให้การ render ช้า หรือ performance แย่ลงทีมพัฒนามองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ผมคิดว่า ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ปกติดังนั้นจึงมาแก้ไขกันหน่อย

Read More…