performance Archive

ปรับปรุง performance การทดสอบของ Cypress ให้เร็วขึ้น

ปัญหาที่เจอคือ ชุดการทดสอบ User Interface ผ่าน Web browser ด้วย Cypress มันช้าขึ้นเรื่อย ๆทำให้ได้รับ feedback ที่ช้าเกินไปดังนั้นมาปรับปรุงกันหน่อย

Read More…

บันทึกการพัฒนาระบบด้วย Flutter และ Dart

เพิ่งกลับมาเขียนระบบงานด้วย Flutter และ Dart นิดหน่อยซึ่งแน่นอนว่า ต้องมาแก้ไขระบบเดิมก่อนที่จะแก้ไข อย่างแรกก็ต้องแก้ไข warning ต่าง ๆ ก่อนสิ่งหนึ่งที่ปวดตับมาก ๆ คือ ระบบพัฒนาด้วย version เก่าซึ่งยังไม่บังคับเรื่อง Null Saftyอย่างที่สองคือ ไม่เขียน test กันอีก จะรู้ไหมเนี่ยว่าถูกหรือผิดเป็นไงก็ต้องทดสอบมือ และเขียน test level ต่าง ๆ กัน

Read More…

บันทึกการพูดคุยเรื่อง tuning performance กันนิดหน่อย

จากการพูดคุยเรื่อง tuning performance ของระบบนั้นก่อนอื่นอย่าเพิ่ง tuning หรือ optimize เยอะนักหรือทำจนเกินความจำเป็นเท่านั้นก่อนแต่คนที่ทำต้องรู้ด้วยนะว่า สิ่งที่เลือกหรือ solution ในการแก้ไขปัญหาจะไม่เกิดปัญหาในระยะอันใกล้หรือมันทำงานได้ ตอบโจทย์ทาง businessทั้งด้วย function การทำงานในสภาวะปกติและสถานที่การณ์ที่จำนวนผู้ใช้งานถึงจุดหนึ่ง

Read More…

Go 1.20 :: ปรับปรุงการแปลงค่าจาก array ไปเป็น string

เช้านี้เห็นในกลุ่ม Go กำลังพูดคุยเกี่ยวกับ Go 1.20 ว่าในการแปลงค่าจาก array ไปเป็น string นั้นเร็วขึ้นอย่างมากและลดการจองพื้นที่ในหน่วยความจำลงไปอย่างมากโดยใช้ function ชื่อว่า String() ใน package unsafeมาดูตัวอย่างการใช้งานกัน

Read More…

ลองใช้งาน Ddosify สำหรับ performance testing ระบบงานกัน

วันนี้ได้ลองใช้งาน Ddosify เป็นเครื่องมือสำหรับการทำ performance testing ระบบงานซึ่งพัฒนาด้วยภาษา Go และยังมี Docker image รวมทั้ง Docker extension ให้ใช้งานกันแบบง่าย ๆโดยจะสนับสนุน HTTP protocol ทั้ง 1 และ 2สามารถเขียน scenario การทดสอบได้ด้วย JSON file

Read More…

สรุปจากการอ่านเรื่อง Reducing Database Loading

จากบทความเรื่อง Reducing Database Loadingอธิบายถึงแนวทางการลดการใช้งาน database ได้อย่างไรบ้างรวมทั้งแนวทางให้ database มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นมาดูว่ามีวิธีการอะไรที่น่าสนใจบ้างเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมาก ๆ มาเริ่มกันเลย

Read More…

สรุปปัญหาเรื่อง performance ที่แย่ ๆ ของ API ต่าง ๆ

หลายวันที่ผ่านมา มีโอกาสเข้าไปดูและแก้ไขปัญหาของ API ในระบบหนึ่ง ซึ่งมีปัญหาต่าง ๆ มากมายหนึ่งในนั้นคือ ผลการทำงานที่แย่ หรือ performance ไม่ดีทั้งช้า ใช้งาน CPU และ Memory เยอะ

Read More…

JUnit 5 :: ปรับปรุงการทดสอบด้วยการ run แบบ parallel

จาก course เกี่ยวกับ TDD with Java มีคำถามเกี่ยวกับการปรับปรุงการทดสอบด้วย JUnit 5 ให้ดีและเร็วขึ้นโดยความสามารถของ JUnit 5 ก็มีไว้ให้ประกอบไปด้วย Tagging สำหรับแบ่งกลุ่มของ test case Parellel execution สำหรับทำการ run test case แบบขนาน เนื่องจากกติแล้วจะทำการแบบ sequential มาดูตัวอย่างการใช้งานกัน

Read More…

วิธีแก้ไขปัญหา ความช้าใน request แรกของระบบที่พัฒนาด้วย .Net

ปัญหาที่เจอในระบบ Web หรือ API ที่พัฒนาด้วย .Net + C# นั้นพบว่าเมื่อเราทำการ start server ขึ้นมาแล้ว request แรกที่เข้ามาจะช้ามาก ๆ เมื่อเทียบกับ request ต่อ ๆ มาจะแก้ไขอย่างไรดี

Read More…

สรุปจากบทความเปรียบเทียบความเร็วของ Cypress vs Selenium vs Playwright vs Puppeteer

วันนี้อ่านบทความ Cypress vs Selenium vs Playwright vs Puppeteer speed comparisonทำการเปรียบเทียบความเร็วของการทดสอบของเครื่องมือแต่ละตัวประกอบไปด้วย Cypress Selenium Playwright Puppeteer เป็นเครื่องมือสำหรับการทดสอบแบบ End-to-End ผ่าน web browser

Read More…