git Archive

Tips การใช้งาน Git แบบง่าย ๆ ไหมนะ !!

วันนี้ทำการสรุปเรื่องการใช้งาน Git ไว้เพื่อใช้สำหรับการทำ workshop เกี่ยวกับการจัดการ version ของ codeจึงทำให้เห็นว่ามี tip ที่น่าสนใจ และ ใช้งานบ่อย ๆ ไว้

Read More…

เพิ่งเห็นการเปลี่ยนเรื่อง default branch ใน Git 2.31.0

หลังจากที่ update Git มาเป็น version 2.31.0เพิ่งเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง default branchนั่นคือ เมื่อเราทำการสร้าง หรือ init git repository ขึ้นมาที่ local แล้วจะแสดง message ให้ทำการเปลี่ยน default branchจาก master ไปใช้ชื่ออื่น ๆ เช่น main, trunk หรือ development ก็ได้

Read More…

[Git] แนะนำ git jump ตัวช่วยจัดการ branch

ปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับ Git repository ที่มี branch เยอะ ๆคือ การจัดการนั่นเองไม่ว่าจะการเปลี่ยน, แก้ไขชื่อ และลบ branchไปจนถึงการค้นหา branch ผ่าน command lineซึ่งไปเจอเครื่องมือที่ช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้คือ Git Jump

Read More…

[Note] จัดการ template ของ commit message ใน Git

วิธีการจัดการ template ของ commit message ใน Git เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน commit message โดยการใช้งานมีขั้นตอนดังนี้

Read More…

สรุปจากการอ่าน paper เรื่อง Error and Poor Practices of Future Software Engineers in Using Git

ไปเจอ paper ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Error และ Poor practice ของการใช้งาน Gitโดยทำการทดลองและสรุปผลจากการเรียนการสอน มีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนใช้งาน Git ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนทำงานด้วยเช่นกัน

Read More…

สวัสดี Scalar :: จัดการ monorepo ขนาดใหญ่สำหรับ Git

ทางทีมของ Microsoft ได้สร้าง Scalar ออกมา เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมของ Git เพื่อจัดการ monorepo ขนาดใหญ่ด้วย VFS for Git (GVFS)โดยพัฒนาด้วยภาษา C# โดยใน project นี้มีเป้าหมายเพื่อ การจัดการของขนาดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ขนาดของ index และ การ modify ต่าง ๆ ลดขนาดของ object หรือการเปลี่ยนแปลงให้เล็กลง ไม่ต้องรอสำหรับงานที่ต้องใช้เวลาทำงานนาน ๆ&nbsp

Read More…

VSCode :: ไม่น่าพลาดกับ GitLens

การใช้ VSCode สำหรับพัฒนา software นั้น ถ้าใครจัดการ version ของ source code ด้วย git นักพัฒนาทุกคนไม่น่าพลาดกับการติดตั้ง extension ชื่อว่า GitLens

Read More…

มาดูคำสั่งใหม่ ๆ ใน Git 2.23

หลังจากที่ทำการ update Git มาเป็น version 2.23 พบว่ามี command ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เข้ามาแทนที่ command เดิม จากที่ใช้มานั้นพบว่า มันทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และลดความสับสนใจลงไป มาดูกันว่ามี command อะไรบ้าง

Read More…

วิเคราะห์ข้อมูลจาก Git History แบบเจาะลึกด้วย Hercules

จาก post ที่ Share ในกลุ่ม Clojure in Thai นั้น เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก ๆ สำหรับการพัฒนา software แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ วิธีการให้ได้มาซึ่ง visualization สวย ๆ แบบใน post ก็เลยลองตามไปใน Twitter ก็พบที่มาคือ Hercules Git of Theseus โดยในต้นทางนั้นจะใช้ Hercules ดังนั้นไปดูการสร้าง การทำงานของมันหน่อย

Read More…

Productivity :: เครื่องมือช่วยสร้างไฟล์ .gitignore

เมื่อเช้าเห็น timeline ใน facebook มีการ share gitignore.io มา ซึ่งเป็น website สำหรับช่วยสร้างไฟล์ .gitignore  สำหรับกรองไฟล์และ folder ที่เราไม่ต้องการออกไป สำหรับคนที่ใช้ Git จัดการ version ของ source code และเอกสารต่าง ๆ เห็นว่ามีประโยชน์ เลยนำมาสรุปการใช้งานไว้นิดหน่อย

Read More…