git Archive

[Note] จัดการ template ของ commit message ใน Git

วิธีการจัดการ template ของ commit message ใน Git เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน commit message โดยการใช้งานมีขั้นตอนดังนี้

Read More…

สรุปจากการอ่าน paper เรื่อง Error and Poor Practices of Future Software Engineers in Using Git

ไปเจอ paper ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Error และ Poor practice ของการใช้งาน Gitโดยทำการทดลองและสรุปผลจากการเรียนการสอน มีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนใช้งาน Git ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนทำงานด้วยเช่นกัน

Read More…

สวัสดี Scalar :: จัดการ monorepo ขนาดใหญ่สำหรับ Git

ทางทีมของ Microsoft ได้สร้าง Scalar ออกมา เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมของ Git เพื่อจัดการ monorepo ขนาดใหญ่ด้วย VFS for Git (GVFS)โดยพัฒนาด้วยภาษา C# โดยใน project นี้มีเป้าหมายเพื่อ การจัดการของขนาดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ขนาดของ index และ การ modify ต่าง ๆ ลดขนาดของ object หรือการเปลี่ยนแปลงให้เล็กลง ไม่ต้องรอสำหรับงานที่ต้องใช้เวลาทำงานนาน ๆ&nbsp

Read More…

VSCode :: ไม่น่าพลาดกับ GitLens

การใช้ VSCode สำหรับพัฒนา software นั้น ถ้าใครจัดการ version ของ source code ด้วย git นักพัฒนาทุกคนไม่น่าพลาดกับการติดตั้ง extension ชื่อว่า GitLens

Read More…

มาดูคำสั่งใหม่ ๆ ใน Git 2.23

หลังจากที่ทำการ update Git มาเป็น version 2.23 พบว่ามี command ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เข้ามาแทนที่ command เดิม จากที่ใช้มานั้นพบว่า มันทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และลดความสับสนใจลงไป มาดูกันว่ามี command อะไรบ้าง

Read More…

วิเคราะห์ข้อมูลจาก Git History แบบเจาะลึกด้วย Hercules

จาก post ที่ Share ในกลุ่ม Clojure in Thai นั้น เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก ๆ สำหรับการพัฒนา software แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ วิธีการให้ได้มาซึ่ง visualization สวย ๆ แบบใน post ก็เลยลองตามไปใน Twitter ก็พบที่มาคือ Hercules Git of Theseus โดยในต้นทางนั้นจะใช้ Hercules ดังนั้นไปดูการสร้าง การทำงานของมันหน่อย

Read More…

Productivity :: เครื่องมือช่วยสร้างไฟล์ .gitignore

เมื่อเช้าเห็น timeline ใน facebook มีการ share gitignore.io มา ซึ่งเป็น website สำหรับช่วยสร้างไฟล์ .gitignore  สำหรับกรองไฟล์และ folder ที่เราไม่ต้องการออกไป สำหรับคนที่ใช้ Git จัดการ version ของ source code และเอกสารต่าง ๆ เห็นว่ามีประโยชน์ เลยนำมาสรุปการใช้งานไว้นิดหน่อย

Read More…

ลองใช้งาน Git History กัน

เห็นใน timeline มีการ share การใช้งาน Git History แสดง git commit ของแต่ละ file แบบสวย ๆ แจ่ม ๆ ก็เลยลองไปใช้ดูหน่อย ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

Read More…

[Git] ว่าด้วยเรื่องของการ merge

สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น มีโอกาสแบ่งปันความรู้เรื่อง การจัดการ source code ด้วย Git ซึ่งหนึ่งในคำถามและปัญหาคือ การ merge code นั่นเอง ถ้า merge แล้วไม่มีปัญหา คงไม่เป็นไร แต่ถ้า merge แล้วมีปัญหาที่ code ขัดแย้งหรือ conflict กัน จะต้องทำอย่างไรดี ? ที่สำคัญคือ Git มันทำการ merge อย่างไร ? ดังนั้นมาหาคำตอบกันดีกว่า

Read More…

เพื่อความเรียบง่ายของการใช้ Git ลบ branch เถอะนะ

คำถามที่น่าสนใจสำหรับการใช้งาน git คือ มี branch เยอะไหม ? มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ branch ไหม ? code ปัจจุบันที่ branch ไหน ? มีปัญหาในการ merge code ไหม

Read More…