Practice Archive

ปัญหาที่เกิดมาจากการนำ Automation มาใช้

เรื่องเล่าสนุก ๆ เกี่ยวกับการนำแนวคิด Automation หรือ การทำงานแบบอัตโนมัติมาใช้งานทั้ง process และ เครื่องมือต่าง ๆโดยแนวคิดนี้ มักจะบอกว่ามันมีประโยชน์ ต่าง ๆ ดังนี้ ลด หรือ ประหยัดเวลาในการทำงาน ลดจำนวนคนทำงานลงไป ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดซ้ำ ๆ แต่เมื่อองค์กรนำมาใช้ กลับเกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

Read More…

ขั้นตอนในการพัฒนาและเขียน test

ในการพัฒนาระบบงานนั้น สิ่งที่สำคัญของ developer ที่ไม่แพ้ไปกว่าการเขียน code เลย คือการ test หรือ ทดสอบและยังเป็นการทดสอบแบบอัตโนมัติอีกด้วยแน่นอนว่าต้องเขียน code ด้วยอีกชุด

Read More…

เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา

หนึ่งในสิ่งที่ได้แบ่งปันไปในงาน meetup ของสถาบัน IMCเรื่องของแนวทางในการศึกษา และ ทำงานด้าน programming developmentว่าควรทำอย่างไรบ้าง ?เป็นคำถามที่สามารถตอบได้หลายแนวทาง ตามประสบการณ์ของแต่ละคน

Read More…

สรุปแนวทางเพื่อให้ได้ feedback ที่รวดเร็วขึ้น

มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับ feedback loop ในการพัฒนา softwareโดยหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจคือการให้ได้มาซึ่ง feedback ที่รวดเร็วเพื่อให้เรารู้และเข้าใจในสิ่งที่สร้างขึ้นมาว่า เป็นอย่างไรทั้งคุณภาพภายใน คือ code และโครงสร้าง รวมถึงการทำงานทั้งคุณภาพภายนอก คือ มุมมองจากผู้ใช้งาน เน้นว่าผู้ใช้งานจริง ๆ

Read More…

ความรู้พื้นฐานที่ควรจะต้องรู้เกี่ยวกับ Database

เห็นบทความเรื่อง Things You Should Know About Databasesจากทาง Architecture Notesว่าด้วยเรื่องที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับ database ที่ใช้งานกัน โดยเฉพาะ RDBMS (Relational DataBase Management System)ที่ถูกใช้งานกันอย่างมากในระบบต่าง ๆ

Read More…

การ Refactor code ไม่ควรอยู่ใน backlog ?

เป็นคำถามที่น่าสนใจว่า การ Refactor code ควรหรือไม่ ที่จะอยู่ใน backlogบ่อยครั้งเราจะพบว่า ทำ ๆ ให้มันเสร็จไปก่อน เดี๋ยวไม่ทันส่ง เดี๋ยวเราค่อยกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นกัน

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของการแบ่งปัญหาออกมาแก้ไข

จากการแบ่งปันเรื่องการพัฒนา software นั้นมีเทคนิคหนึ่งที่ใช้งานบ่อย ๆ และแนะนำไป คือการแก้ไขปัญหาใหญ่ ๆ ด้วยการแบ่งเป็นปัญหาเล็ก ๆ ออกมาเพื่อแก้ไขทีละปัญหา และเมื่อแก้ไขจนครบจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาใหญ่ ๆ ได้หรืออาจจะเรียกว่าการทำ work break down นั่นเอง

Read More…

ปัญหาที่ต้องปรับปรุงในการพัฒนา software

ในการพัฒนา software นั้น เรามักจะพบเจอปัญหาต่าง ๆ มากมายทั้งสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้แต่มีปัญหาที่เรามักจะพบเจอประจำในการพัฒนาดังนี้ซึ่งทำให้เกิดปัญหามากมายตามมา

Read More…

ผลสำรวจเรื่อง ความสุขของนักพัฒนาที่มีต่องาน จาก Stackoverflow

จากบทความเรื่อง New data: What makes developers happy at workจาก Stackoverflow นั้น ทำการสรุปผลสำรวจเรื่องความสุขในการทำงานของนักพัฒนาว่าเป็นอย่างไรมีอะไรที่ทำงานมีความสุขในการทำงานบ้าง ?น่าจะเป็นอีกชุดข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับบริษัทต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

Read More…

จัดการเรื่อง การเปลี่ยนแปลง schema ของ Data model ด้วย Apache Avro

ปัญหาหนึ่งที่มักเจอมาก ๆ ในการพัฒนาระบบงานคือการเปลี่ยนแปลง schema หรือ โครงสร้างของข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนกันทำให้เกิดปัญหาเรื่อง compatibility ของข้อมูลบ่อยครั้งจะเกิด breaking change จากที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามโดยเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการจัดการเรื่องนี้คือ Apache Avroปล. ใครที่ใช้งาน Apache Kafka น่าจะรู้จักเป็นอย่างดี

Read More…