Practice Archive

สัญญาณเตือนสำหรับนักพัฒนาที่ไม่น่าจะดี

ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นนักพัฒนากันนิดหน่อยซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เรื่องสัญญาเตือนหรือสิ่งที่บ่งบอกว่าเรากำลังเป็นนักพัฒนาที่ไม่น่าจะดีหรืออาจจะบอกได้ว่า เรามีประสบการณ์ไม่มากพอจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

เรื่องที่น่าสนใจจาก State of DevOps Report ปี 2020

ผลการสำรวจเรื่อง DevOps ปี 2020 จาก Puppet ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยผลในปีนี้ พบว่ามีการปรับปรุงการนำ DevOps มาใช้งานเยอะมากขึ้น รวมทั้งมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากมาย หนึ่งในนั้นคือ  Self-service internal platform การจัดการ change ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการทำงานแบบ automation Security integration

Read More…

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน Scrum Guide 2020

เพิ่งเห็นว่า Scrum Guide 2020 เพิ่งถูกปล่อยออกมา จึงทำการลองอ่านและพบว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไปพอสมควร เลยทำการสรุปไว้นิดหน่อย ตามที่เข้าใจ มาเริ่มกันเลย

Read More…

ความแตกต่างระหว่าง Framework กับ Library ?

คำถาม Framework ต่างกับ Library อย่างไร ?คำตอบ สะกดต่างกันไงละ !! เป็นคำถามที่ยินบ่อย ๆ ว่ามันต่างกันอย่างไร บ่อยครั้งจะตอบแบบผ่าน ๆ ไปว่า มันก็เหมือน ๆ กันนั่นแหละ มันคือสิ่งที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง เอามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของเราไป

Read More…

คุณสมบัติของระบบ CI/CD ที่ดี

จากการแนะนำเรื่องของ Continuous Integration และ Continuos Delivery นั้น มีการพูดคุยถึงคุณสมบัติที่ดีของระบบเหล่านี้ ว่าควรจะมีอะไรบ้าง เพื่อให้เราไม่หลงทางในการนำมาใช้งาน

Read More…

สรุปบทความว่าด้วยเรื่อง นิสัยของ Effective Programmer

จากบทความเรื่อง 5 Shocking Habit of the Most Effective Programmers พูดถึงเรื่อง 5 นิสัยของ Effective Programmer ที่ควรจะมี เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจ เนื่องจากมันเป็นเพียงเส้นบาง ๆ เท่านั้นเอง มาดูกันว่านิสัยที่ดีมีอะไรกันบ้าง ฝึกและลงมือทำ จนให้เป็นเรื่องปกติกันไปเลย

Read More…

สรุปรูปแบบของ Developer แย่ ๆ จากบทความเรื่อง The 23 Patterns of Software Negligence

อ่านบทความเรื่อง The 23 Patterns of Software Negligence พูดถึงรูปแบบของ pattern ของนักพัฒนาที่ไม่สนใจในสิ่งที่ทำ แน่นอนว่า ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา โดยมีรูปแบบที่น่าสนใจดังนี้

Read More…

มีหลักการในการตั้งชื่อ URI กันอย่างไร ?

ในการออกแบบ RESTFul API นั้น ชื่อและรูปแบบของการตั้งชื่อมันสำคัญมาก ๆ จากคำถามใน StackOverflow ก็มีการถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน ว่าใช้รูปแบบของชื่ออย่างไร

Read More…

นักพัฒนาทำอย่างไร เมื่อติดปัญหาเกี่ยวกับ coding

เป็นคำถามที่น่าสนใจอย่างมากว่า เมื่อเกิดปัญหาในการ coding ขึ้นมาแล้ว  นักพัฒนาหาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นกันอย่างไร จึงสรุปขั้นตอนที่ทำบ่อย ๆ ไว้หน่อย

Read More…

บันทึกการอ่านบทความเรื่อง How Django can handle 100 millions of requests per day

บันทึกการอ่านบทความเรื่อง How Django can handle 100 millions of requests per day มีหลาย ๆ แนวคิดที่น่าสนใจ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงทำการบันทึกสิ่งที่น่าสนใจไว้ มาเริ่มกันเลย

Read More…