Practice Archive

แนวคิด 7 ข้อ สำหรับการออกแบบระบบด้วย Container

จากบทความเรื่อง Principles of Container-based Application Designทำการอธิบายถึงแนวคิด 7 ข้อ สำหรับการออกแบบระบบงานด้วย Containerหรือตามแนวทางของ Cloud Native Application นั่นเองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Read More…

บันทึกการพูดคุยเรื่อง Technical Debt และการจัดการ

ในการพูดคุยเรื่อง การจัดการ Technical Debt หรือหนี้เชิงเทคนิคว่าเราควรจัดการอย่างไรดีมีแนวทางอะไรที่น่าสนใจเพื่อช่วยลดให้น้อยลงมาดูกันหน่อย

Read More…

บันทึกเรื่อง Data architecture

กำลัง review เรื่อง Data architecture ของระบบงานพบว่าโครงสร้าง data , process การใช้งานและจัดการ dataมีรูปแบบดังรูป

Read More…

สรุปการปรับปรุงให้ระบบ Continuous Integration (CI) ทำงานเร็วขึ้น

ปัญหา ระบบ CI/CD ของระบบงานนั้น ยิ่งเวลาผ่านไปทำไมยิ่งทำงานช้าลงเรื่อย ๆแถมก็ไม่มีใครมาแก้ไข หรือ ปรับปรุงอีกด้วยหรือว่ามันไม่มีคุณค่าต่อทีมกันแน่นะแต่ทุกคนก็นั่งรอให้ CI/CD ทำงานเสร็จ แล้วรอลุ้นดูผล !!มันยังไงกันนะ

Read More…

ปัญหาที่เกิดมาจากการนำ Automation มาใช้

เรื่องเล่าสนุก ๆ เกี่ยวกับการนำแนวคิด Automation หรือ การทำงานแบบอัตโนมัติมาใช้งานทั้ง process และ เครื่องมือต่าง ๆโดยแนวคิดนี้ มักจะบอกว่ามันมีประโยชน์ ต่าง ๆ ดังนี้ ลด หรือ ประหยัดเวลาในการทำงาน ลดจำนวนคนทำงานลงไป ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดซ้ำ ๆ แต่เมื่อองค์กรนำมาใช้ กลับเกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

Read More…

ขั้นตอนในการพัฒนาและเขียน test

ในการพัฒนาระบบงานนั้น สิ่งที่สำคัญของ developer ที่ไม่แพ้ไปกว่าการเขียน code เลย คือการ test หรือ ทดสอบและยังเป็นการทดสอบแบบอัตโนมัติอีกด้วยแน่นอนว่าต้องเขียน code ด้วยอีกชุด

Read More…

เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา

หนึ่งในสิ่งที่ได้แบ่งปันไปในงาน meetup ของสถาบัน IMCเรื่องของแนวทางในการศึกษา และ ทำงานด้าน programming developmentว่าควรทำอย่างไรบ้าง ?เป็นคำถามที่สามารถตอบได้หลายแนวทาง ตามประสบการณ์ของแต่ละคน

Read More…

สรุปแนวทางเพื่อให้ได้ feedback ที่รวดเร็วขึ้น

มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับ feedback loop ในการพัฒนา softwareโดยหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจคือการให้ได้มาซึ่ง feedback ที่รวดเร็วเพื่อให้เรารู้และเข้าใจในสิ่งที่สร้างขึ้นมาว่า เป็นอย่างไรทั้งคุณภาพภายใน คือ code และโครงสร้าง รวมถึงการทำงานทั้งคุณภาพภายนอก คือ มุมมองจากผู้ใช้งาน เน้นว่าผู้ใช้งานจริง ๆ

Read More…

ความรู้พื้นฐานที่ควรจะต้องรู้เกี่ยวกับ Database

เห็นบทความเรื่อง Things You Should Know About Databasesจากทาง Architecture Notesว่าด้วยเรื่องที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับ database ที่ใช้งานกัน โดยเฉพาะ RDBMS (Relational DataBase Management System)ที่ถูกใช้งานกันอย่างมากในระบบต่าง ๆ

Read More…

การ Refactor code ไม่ควรอยู่ใน backlog ?

เป็นคำถามที่น่าสนใจว่า การ Refactor code ควรหรือไม่ ที่จะอยู่ใน backlogบ่อยครั้งเราจะพบว่า ทำ ๆ ให้มันเสร็จไปก่อน เดี๋ยวไม่ทันส่ง เดี๋ยวเราค่อยกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นกัน

Read More…