Practice Archive

สรุปจากการแบ่งปันเรื่อง Postman in the right way #1

ช่วงเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสแบ่งปันเรื่อง Postman in the right way ที่ SCK Dojoโดยมีเป้าหมายเพื่อแนะนำการใช้งาน Postmanซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการทดสอบระบบงานแต่จากเท่าที่เจอมาหลาย ๆ ทีมพบว่าใช้ Postman ไม่เต็มความสามารถมากนักแทนที่จะช่วยลดงาน กลับเพิ่มงานอีกดังนั้นจึงเป็นที่มาของการแบ่งปันครั้งนี้

Read More…

สรุปจากบทความเรื่อง The SPACE of Developer Productivity

จากบทความเรื่อง The SPACE of Developer Productivityโดยอธิบายถึง Productivity ของนักพัฒนา และ ทีมซึ่งมีความซับซ้อนอย่างมากการจับวัดเพียงมุมใดมุมหนึ่ง คงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องดังนั้นจึงแนะนำแนวทางไว้ดังนี้

Read More…

เรื่องของ Noise หรือสิ่งรบกวนที่ส่งผลต่อ Productivity

หลังจากที่ได้แบ่งปันเรื่องของ productivity ในการทำงานพบว่ามี noise หรือสิ่งรบกวนในรูปแบบต่าง ๆ เยอะเลยจึงได้ลองคุยเรื่องของปัญหา และ แนวทางการแก้ไขไว้บ้างจึงทำการจดบันทึกไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปจากบทความเรื่อง Go back to coding, engineering leader

วันหยุดอ่านบทความเรื่อง Go back to coding, engineering leaderแนะนำว่า สำหรับ technical/engineering leader นั้นควรต้องกลับมาให้ความสำคัญต่อการเขียน code กับทีมด้วยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและสร้างสมดุลเพื่อช่วยทำให้เข้าใจทีมมากยิ่งขึ้นโดยในบทความ มีคำแนะนำที่น่าสนใจดังนี้

Read More…

บันทึกการเรียน Domain-Driven Design (DDD) by Roofimon 2023

จากที่เคยไปเรียน Domain Driven Design by Roofimon มาตั้งแต่ปี 2019ซึ่งสรุปไว้ 3 part ดังนี้ [Part 1] สรุปจากการไปเรียน Domain-Driven Design by Roofimon [Part 2] สรุปการเรียน Domain-Driven Design ในเรื่องของการออกแบบ [Part 3] ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง Boundary context ใน DDD โดยในครั้งนี้ก็ได้ไปเรียนอีกรอบหลังจาก COVID-19 จางไปมีสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติม และ เติมเต็มหลายอย่างมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

Read More…

น่าสนใจกับ Top 10 CI/CD Security Risks จาก OWASP

เพิ่งเห็นว่าทาง OWASP นั้นได้ทำ project ด้าน security ของ CI/CD ออกมานอกจากจะมี Web, API, Mobile และ Docker Securityเนื่องจาก CI/CD ได้รับความนิยม หรือ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นปกติทั้ง environmentทั้ง process การทำงานทั้งระบบงาน และ pipeline การทำงานเพื่อให้สามารถส่งมอบระบบงานได้อย่างรวดเร็ว และ มีคุณภาพ

Read More…

แนวคิด 7 ข้อ สำหรับการออกแบบระบบด้วย Container

จากบทความเรื่อง Principles of Container-based Application Designทำการอธิบายถึงแนวคิด 7 ข้อ สำหรับการออกแบบระบบงานด้วย Containerหรือตามแนวทางของ Cloud Native Application นั่นเองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Read More…

บันทึกการพูดคุยเรื่อง Technical Debt และการจัดการ

ในการพูดคุยเรื่อง การจัดการ Technical Debt หรือหนี้เชิงเทคนิคว่าเราควรจัดการอย่างไรดีมีแนวทางอะไรที่น่าสนใจเพื่อช่วยลดให้น้อยลงมาดูกันหน่อย

Read More…

บันทึกเรื่อง Data architecture

กำลัง review เรื่อง Data architecture ของระบบงานพบว่าโครงสร้าง data , process การใช้งานและจัดการ dataมีรูปแบบดังรูป

Read More…

สรุปการปรับปรุงให้ระบบ Continuous Integration (CI) ทำงานเร็วขึ้น

ปัญหา ระบบ CI/CD ของระบบงานนั้น ยิ่งเวลาผ่านไปทำไมยิ่งทำงานช้าลงเรื่อย ๆแถมก็ไม่มีใครมาแก้ไข หรือ ปรับปรุงอีกด้วยหรือว่ามันไม่มีคุณค่าต่อทีมกันแน่นะแต่ทุกคนก็นั่งรอให้ CI/CD ทำงานเสร็จ แล้วรอลุ้นดูผล !!มันยังไงกันนะ

Read More…