dev-ops Archive

แนะนำหนังสือ Infrastructure as Code, Patterns and Practices

หนังสือที่น่าสนใจเรื่อง Infrastructure as Code, Patterns and Practicesทำการอธิบายแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับ Infrastructure as Codeโดย IoC เป็นแนวทางของการจัดการ infrastructure ด้วยเทคนิคของการ codingซึ่งเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติของ DevOpsเพื่อช่วยให้สามารถส่งมอบ infrastructure ที่เหมาะสมกับการ run ของระบบงานได้อย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทำซ้ำได้ และขยายได้ง่ายขึ้น

Read More…

สรุปจากบทความ Choosing the best Node.js Docker image

วันหยุดอ่านบทความเรื่อง Choosing the best Node.js Docker imageทำการวิเคราะห์ว่า Docker Image ของ Node.js แต่ละตัวที่มีให้ใช้เป็นอย่างไรในแง่มุมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น Base image หรือ OS ที่ใช้งาน ว่าเป็นอย่างไร เรื่องการ maintain ต่าง ๆ เรื่องขนาดของ image เรื่องความปลอดภัย ทำการตรวจสอบผ่าน Image scanner

Read More…

เมื่อเกิด Incident ขึ้นมา เราทำอะไรบ้าง ?

หลังจากอ่านเรื่อง Incident response ใน SRE Bookพบว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมาบน production server แล้วเช่น ทำงานผิดพลาดหรือพัง ระบบ network มีปัญหา และ data หลุด เป็นต้นเราจะจัดการมันอย่างไรเนื่องจากยิ่งแก้ได้ช้า ผลกระทบก็ยิ่งมากส่งผลต่อทั้งระบบ การบริการ ลูกค้า และ องค์กร

Read More…

สรุปการอ่านบทความเรื่อง 6 แนวทาง ในการปรับปรุง CI/CD pipeline ให้ดีขึ้น

จากบทความเรื่อง 6 strategic ways to level up your CI/CD pipelineที่เขียนใน blog ของ GitHub นั้นทำการแนะนำ 6 แนวทางในการปรับปรุง CI/CD ให้ดีขึ้นประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

Read More…

จดบันทึกเรื่องการทำงานของ API gateway

จาก tweet เรื่อง What does API gateway do? นั้นทำการอธิบานการทำงานของ API gateway ว่าทำอะไรบ้างโดยเขียน diagram แบบเข้าใจง่าย ๆ ไว้อีกด้วยมาดูกัน

Read More…

ตอบคำถามเรื่อง การ tracing ข้อมูล message ที่ส่งเข้า Apache Kafka

จากที่ได้แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับ Microservices มานั้นมีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ tracing ข้อมูลของ message ที่ส่งเข้าไปยัง Apache Kafka ว่าส่งไปไหม ผลการทำงานเป็นอย่างไรรวมทั้งดูแบบ end-to-end ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนื่องจาก message นั้น ๆ อาจจะก่อให้เกิดการทำงาน หรือ event อื่น ๆ มากมายตามแนวคิดของ Event-based Architecture

Read More…

บันทึกเรื่อง Data architecture

กำลัง review เรื่อง Data architecture ของระบบงานพบว่าโครงสร้าง data , process การใช้งานและจัดการ dataมีรูปแบบดังรูป

Read More…

สรุปการปรับปรุงให้ระบบ Continuous Integration (CI) ทำงานเร็วขึ้น

ปัญหา ระบบ CI/CD ของระบบงานนั้น ยิ่งเวลาผ่านไปทำไมยิ่งทำงานช้าลงเรื่อย ๆแถมก็ไม่มีใครมาแก้ไข หรือ ปรับปรุงอีกด้วยหรือว่ามันไม่มีคุณค่าต่อทีมกันแน่นะแต่ทุกคนก็นั่งรอให้ CI/CD ทำงานเสร็จ แล้วรอลุ้นดูผล !!มันยังไงกันนะ

Read More…

ความสามารถที่น่าสนใจของ GitLab 15

ใน GitLab 15 ที่ออกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังมีการ update มาเรื่อย ๆ มาจนถึงปัจจุบันใน version 15.2โดยมีความสามารถที่น่าสนใจ น่าใช้ดังนี้

Read More…

ว่าง ๆ ลองใช้งาน Podman นิดหน่อย

เห็นเพื่อน ๆ แนะนำ Podman มานานวันนี้ว่าง ๆ เลยลองมาเล่นดูหน่อยว่าใช้งานกันอย่างไรโดยที่ Podman เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการ image และ containerตามมาตรฐาน Open Containers Initiative (OCI) นั่นเอง

Read More…