dev-ops Archive

ว่าง ๆ มาทดสอบ Kubernetes ด้วย Robot framework กัน

วันนี้เห็น Library ใหม่ที่น่าสนใจสำหรับชาว Robot Frameworkมีชื่อว่า KubeLibrary ใช้สำหรับทดสอบ Kubernetes Cluster นั่นเองซึ่งสามารถทดสอบหรือตรวจสอบการทำงานของ object ต่าง ๆ ที่ deploy ไปว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามที่คาดหวังหรือไม่เป็นอีกเครื่องมือสำหรับสาย DevOps เลย

Read More…

มีอะไรมาใช้งานแทน Docker Desktop บ้าง ?

จากการปรับเปลี่ยนโยบายการใช้งาน Docker Desktop ใหม่สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Docker is Updating and Extending Our Product Subscriptionsซึ่งกำหนด price plan ของ subscriptionรวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ของการใช้งานแสดงดังรูป

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Docker Restart Policy

จากการแบ่งปันความรู้เรื่องพื้นฐานของ Docker ไปมีคำถามที่น่าสนใจเรื่องของ Docker Restart Policyที่กำหนดในการสร้าง container ทั้งใน command line และ Docker compose fileว่ามันคืออะไร จึงทำการสรุปแบบคนใช้งานพื้นฐานไว้นิดหน่อย

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Cost of Fixing Bugs

เขียนรูปนี้ใน feed facebook แล้วทำให้คิดถึงปัญหาอย่างหนึ่งในการพัฒนา software นั่นก็คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดยิ่งข้อผิดพลาดเกิดบน production server แล้วยิ่งมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสูงขึ้นอย่างมาก

Read More…

GitOps คืออะไร

หลังจากที่ใช้งานมาสักพักใหญ่ ๆ ก็เลยมาอ่านที่มาที่ไปหน่อยว่า GitOps เป็นมาอย่างไรจะนำมาจาก GitOps Techโดย GitOps เริ่มมาตั้งแต่ปี 2017 จากบริษัท Weaveworksซึ่งมีการพูดคุยที่เยอะมาก ๆ รวมทั้งทำให้เกิดความสับสนจึงทำการสรุปไว้ในบทความข้างต้น เพื่อให้เข้าใจตรงกัน

Read More…

สรุปจากบทความเกี่ยวกับ Plan-Do-Check-Act สำหรับ DevOps

อ่านบทความเกี่ยวกับการนำแนวคิด PDCA (Plan-Do-Check-Act)มาใช้กับการจัดการ วางแผนระบบงานในส่วนของ infrastructure หรือ DevOps Using the Plan-Do-Check-Act Framework to Produce Performant and Highly Available Systems เนื่องจากระบบงานนั้น ไม่ใช่สนใจแต่การออก feature ใหม่ ๆ ให้ลูกค้าเท่านั้นแต่ระบบงานต้องน่าเชื่อถือ รวมทั้งมี performance ที่ดีด้วยสรุปได้ดังนี้

Read More…

สรุปจาก NodeJS Docker Cheatsheet ของ OWASP

อ่านเอกสาร NodeJS Docker Cheatsheet จาก OWASP ทำการอธิบายถึงการใช้งาน Docker กับระบบที่พัฒนาด้วย NodeJS ไว้ว่าควรต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Read More…

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน Golang 1.16 กับ Docker

วันนี้ลองเปลี่ยน Docker Image ของ Golang เป็น version 1.16พบว่าจะทำการ build ไม่ผ่านนะเนื่องจาก Golang 1.16 นั้นใช้ Go Module เป็นค่า default แล้วดังนั้นจึงแก้ไขขั้นตอนการสร้าง Docker Image ใหม่ดังนี้

Read More…

มาใช้งาน Telepresence 2 กัน

Telepresence คือเครื่องมือที่ช่วยให้ developer สามารถพัฒนาระบบงานที่ deploy บน Kubernetes ได้ง่ายและสะดวกขึ้นตามแนวคิดคือ Fast Local development in Kubernetes นั่นคือ developer พัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรอการ build, push image และสร้าง container เลยใช้งานร่วมกับ IDE ต่าง ๆ ได้ดี

Read More…

การใช้งาน Environment variable ใน Docker Compose

จากคำถามในกลุ่ม Docker Thailandเรื่องของการใช้ Environment variable ใน Docker composeซึ่งที่เขียนมาใน post นั้น ทำการ hard code พวก sensitive data ไว้ในไฟล์ docker-compose.yml เลยยกตัวอย่างเช่น hostname/ip, username และ password ของ database ซึ่งไม่ควรทำอย่างยิ่ง ด้วยเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองแต่ความง่ายมันไม่เข้าใครออกใคร จึงชอบทำกัน !!

Read More…