unit-test Archive

น่าสนใจดีนะ Unit Tests Generator น่าสนใจดีนะ

เห็นว่ามีระบบ Unit Tests Generator จาก AI นี่แหละเป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจกับการทดสอบโดยจะสนับสนุน code ในภาษาต่าง ๆ เช่น และยังแยกไปตาม framework หรือ library ในแต่ละภาษาได้อีกด้วย

Read More…

สรุปจาก The Way Of Testivus

เห็นเอกสารเรื่อง The Way Of Testivus ทำการ share ใน feedเห็นน่าสนใจดีเลยนำมาสรุปในสิ่งที่ชอบไว้นิดหน่อยโดยพูดถึงเรื่องของการเขียน unit test เพื่อแนะนำให้นักพัฒนาได้เข้าใจแต่ผมคิดว่า มันใช้ได้กับทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบ software นะต้องรู้และเข้าใจว่า ทำ หรือ ไม่ทำ เพราะว่าอะไรและมีข้อดี และ ข้อเสียอะไรบ้าง

Read More…

สรุปเกี่ยวกับ JUnit 5 นิดหน่อย

ใน JUnit 5 นั้นได้เพิ่มความสามารถมากมายช่วยทำให้การเขียนชุดทดสอบด้วยภาษา Java ง่ายขึ้นเยอะ จึงทำการสรุปความสามารถที่น่าสนใจไว้นิดหน่อย ที่น่าจะใช้งานกันเยอะ ประกอบไปด้วย @DisplayName @Disabled @Nested หรือ Nested test @Tag @ParameterizedTest Assertion มาดูรายละเอียดเรื่องกัน

Read More…

คำแนะนำสำหรับ API Testing

จากที่ได้แนะนำเรื่องการพัฒนาและทดสอบระบบงานพวก RESTFul API ไปนั้น มีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทดสอบว่า เราจะทำการทดสอบอย่างไรดี ? จะทดสอบใน level ไหนบ้างเช่น integration, unit และ component เป็นต้น จึงสรุปคำแนะนำออกมาเป็นข้อ ๆ แบบสั้น ๆ ดังนี้

Read More…

สวัสดี Kotest คือ Test framework สำหรับภาษา Kotlin

ปกติเขียน test ในภาษาโปรแกรมบน JVM ก็มี library/framework ให้เลือกเยอะ ทั้ง JUnit, Spock, Spek, Kotlin test แต่มีอีกตัวที่น่าสนใจคือ Kotest  (ก่อนหน้านี้จะใช้ชื่อว่า KotlinTest แต่ไปซ้ำกับ test ที่มากับภาษา Kotlin จึงเปลี่ยนชื่อ) โดยมีความสามารถที่น่าสนใจมาก ๆ  รวมทั้งเขียนง่ายด้วย ดังนั้นมาลองทำความรู้จักกันหน่อย

Read More…

สรุปการเรียนเขียน Unit testing กับ VueJS ที่ Vue Mastery

ช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่ 13-19 เมษายน ทาง Vue Mastery เปิดให้เรียนฟรีใน course ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบด้วย Vue.js ทั้งหมด โดยที่ course แรกที่ผมลงเรียนคือ Unit testing ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

Read More…

สรุปเรื่องของ Unit testing ใน Angular 8

วันนี้ทำการแนะนำเรื่องของ Automation testing  ในฝั่ง frontend ซึ่งพัฒนาด้วย Angular 8 จึงลองพาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ รวมทั้งแนวคิดและลงมือเขียนขึ้นมา เป็นดังนี้

Read More…

บันทึก การจำลองค่าใน SharedPreference ก่อนเปิด Activity

ปัญหาที่เจอต้องการทดสอบการทำงานของ Activity ใน Android project ด้วย Robolectricแต่ว่า Activity นั้นต้องดึงค่าที่เก็บไว้ใน SharedPreference เพื่อนำมาใช้งานดังนั้นจะทำการกำหนดค่าใน SharedPreference อย่างไร

Read More…

ลองเขียน Unit test ในภาษา Lua

ลองนั่งเขียน Unit test สำหรับภาษา Lua นิดหน่อย ซึ่งพบว่าตัวภาษา Lua มีสรุป library ต่าง ๆ ไว้ที่ Lua Unit Testing  ที่สำคัญตัวภาษาเองตังแต่ version 5.0 ขึ้นมา มีชุดการทดสอบของภาษาให้ดูด้วย มันดีมาก แล้วทำไมนักพัฒนาจะไม่เขียนละ !!ดังนั้นมาลอง สวัสดีกันหน่อย

Read More…

บันทึกการเขียน Unit Test ที่ดี

ระหว่างนั่งเตรียมเรื่องการเขียน Automated Tests สำหรับการทดสอบระบบงาน มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ คือ ในการเขียน Unit test นั้นมีแนวทางที่ดีอะไรบ้าง ที่จะทำให้เราเขียนได้ดีขึ้น จึงทำการสรุปไว้ 3 เรื่องง่าย ๆ ดังนี้

Read More…