หลังจากที่ update docker แล้วมาใช้งาน Docker compose พบ warning นี้

WARN[0000] docker-compose.yml: `version` is obsolete

ก็เลยงงว่า ทำถึงเลิกใช้แล้ว
เพราะว่า version เอาใช้ในการ validate syntax ที่เขียนในแต่ละ vesion นั่นเอง

แต่เมื่อไปดูคำอธิบายก็เข้าใจได้ง่าย ๆ เลยว่า

  • ใน docker compose ไม่ได้ใช้ version ในการ validate อีกต่อไปแล้ว
  • ใช้ schema ล่าสุดเท่านั้นในการ validate ถ้า property ใด ๆ ไม่มีก็จะแจ้ง warning ออกมาทั้งหมดนั่นเอง

ok เข้าใจแล้ว !!

Reference Websites