ทาง Grafana ได้ปล่อย Loki ออกมา
สำหรับจัดเก็บ log ของระบบงาน และค้นหาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
โดยสามารถใช้งาน Loki ร่วมกับระบบงานที่พัฒนาด้วย Spring boot ได้อีกด้วย
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน

  • ทำการ start loki server ขึ้นมา จะใช้งานผ่าน port 3100
  • ในฝั่งของ Spring boot ทำงานส่งข้อมูล log มายัง loki ตรง ๆ ได้เลย (push)
  • โดยต้องใช้งาน depedency ชื่อว่า loki-logback-appender

ทำการ config file ของ logback เพื่อใช้งาน loki แบบ push ได้ดังนี้

เพื่อส่งข้อมูล log format ที่ต้องการ ไปยัง Loki server
ลองใช้งานกันดูครับ
เป็นอีกวิธีการของการจัดการ log