devops Archive

น่าสนใจกับ Top 10 CI/CD Security Risks จาก OWASP

เพิ่งเห็นว่าทาง OWASP นั้นได้ทำ project ด้าน security ของ CI/CD ออกมานอกจากจะมี Web, API, Mobile และ Docker Securityเนื่องจาก CI/CD ได้รับความนิยม หรือ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นปกติทั้ง environmentทั้ง process การทำงานทั้งระบบงาน และ pipeline การทำงานเพื่อให้สามารถส่งมอบระบบงานได้อย่างรวดเร็ว และ มีคุณภาพ

Read More…

ตัวอย่างการทำ ChatGPT มาช่วยจัดการ issue ที่เกิดขึ้นในระบบ

เช้านี้เห็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการนำ ChatGPT มาใช้งานโดยเห็น project ชื่อว่า Kubernetes ChatGPT Bot ใน Product Huntเป็นการประยุกต์ใช้ที่น่าสนใจมีโครงสร้างการทำงานดังนี้

Read More…

แนะนำหนังสือ Infrastructure as Code, Patterns and Practices

หนังสือที่น่าสนใจเรื่อง Infrastructure as Code, Patterns and Practicesทำการอธิบายแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับ Infrastructure as Codeโดย IoC เป็นแนวทางของการจัดการ infrastructure ด้วยเทคนิคของการ codingซึ่งเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติของ DevOpsเพื่อช่วยให้สามารถส่งมอบ infrastructure ที่เหมาะสมกับการ run ของระบบงานได้อย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทำซ้ำได้ และขยายได้ง่ายขึ้น

Read More…

สรุปจากบทความ Choosing the best Node.js Docker image

วันหยุดอ่านบทความเรื่อง Choosing the best Node.js Docker imageทำการวิเคราะห์ว่า Docker Image ของ Node.js แต่ละตัวที่มีให้ใช้เป็นอย่างไรในแง่มุมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น Base image หรือ OS ที่ใช้งาน ว่าเป็นอย่างไร เรื่องการ maintain ต่าง ๆ เรื่องขนาดของ image เรื่องความปลอดภัย ทำการตรวจสอบผ่าน Image scanner

Read More…

Developer Observability คืออะไร

อ่านบทความเรื่อง How observability is redefining the roles of developersทำการอธิบายเรื่องของ Observability ของระบบ ซึ่งถ้าเคยได้ยินจะพูดถึงเรื่องของ Application metrics Distributed tracing Centralized logging แต่ปัญหาที่น่าสนใจคือ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มักจะถูกสร้างเพื่อระบบหรือหน่วยงานใดหน่อวยงานหนึ่ง เช่น DevOps และ Ops เป็นต้นแต่ไม่ได้ทำเพื่อทีมพัฒนาสักเท่าใดนัก

Read More…

VDO จากงาน DevOps Enterprise Summit

ไปเจอ web รวบรวม VDO ต่าง ๆ จากงาน DevOps Enterprise Summitจาก community ในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2022ลองไปดูและศึกษาเพิ่มเติมกันครับมีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจมาก ๆ

Read More…

ว่าง ๆ มาทดสอบ Kubernetes ด้วย Robot framework กัน

วันนี้เห็น Library ใหม่ที่น่าสนใจสำหรับชาว Robot Frameworkมีชื่อว่า KubeLibrary ใช้สำหรับทดสอบ Kubernetes Cluster นั่นเองซึ่งสามารถทดสอบหรือตรวจสอบการทำงานของ object ต่าง ๆ ที่ deploy ไปว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามที่คาดหวังหรือไม่เป็นอีกเครื่องมือสำหรับสาย DevOps เลย

Read More…

GitOps คืออะไร

หลังจากที่ใช้งานมาสักพักใหญ่ ๆ ก็เลยมาอ่านที่มาที่ไปหน่อยว่า GitOps เป็นมาอย่างไรจะนำมาจาก GitOps Techโดย GitOps เริ่มมาตั้งแต่ปี 2017 จากบริษัท Weaveworksซึ่งมีการพูดคุยที่เยอะมาก ๆ รวมทั้งทำให้เกิดความสับสนจึงทำการสรุปไว้ในบทความข้างต้น เพื่อให้เข้าใจตรงกัน

Read More…

สรุปจากบทความเกี่ยวกับ Plan-Do-Check-Act สำหรับ DevOps

อ่านบทความเกี่ยวกับการนำแนวคิด PDCA (Plan-Do-Check-Act)มาใช้กับการจัดการ วางแผนระบบงานในส่วนของ infrastructure หรือ DevOps Using the Plan-Do-Check-Act Framework to Produce Performant and Highly Available Systems เนื่องจากระบบงานนั้น ไม่ใช่สนใจแต่การออก feature ใหม่ ๆ ให้ลูกค้าเท่านั้นแต่ระบบงานต้องน่าเชื่อถือ รวมทั้งมี performance ที่ดีด้วยสรุปได้ดังนี้

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง bad developer experience (DX) มันเป็นอย่างไร

จากรายงาน State of DevOps 2020 นั้นมีหัวข้อหนึ่งเรื่อง Bad Developer eXperience (DX)หรือคือประสบการณ์ในการพัฒนาที่แย่ ๆ ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา ทดสอบ และ ส่งมอบระบบงานว่ามีอะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้างจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…