devops Archive

สิ่งที่มักเจอบ่อย ๆ ใน CI/CD

หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ สำหรับ CI/CD (Continuous Integration and Delivery/Deployment)คือเรื่องคุณภาพ และ ความเร็ว ที่เป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดและแนวปฏิบัตินี้เลยเป็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างมาก (หรือเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะ ?)

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง DevOops !!

เพิ่งเห็นผ่าน ๆ ใน feed เกี่ยวกับเรื่องของ DevOpsพบว่าหลาย ๆ ที่จะเรียกว่า DevOops !!มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะ จะหาก็หาไม่เจอเลยนำเอาสิ่งที่เคยเจอมาอธิบายดีกว่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะใช่เรื่องจริง !!

Read More…

เพิ่งเห็น Resource Saver Mode ใน Docker Desktop

ใน Docker Desktop 4.22 นั้น ทำการเพิ่ม Experimental features เข้ามาชื่อว่า Resource Saver Mode เป้าหมายเพื่อลดการใช้งาน resource ต่าง ๆ ทั้ง memory และ CPU ของ Dockerรวมทั้งการใช้งาน battery ของเครื่องอีกด้วย

Read More…

สรุปเรื่องที่น่าสนใจจาก DevOps and Cloud Trend July 2023 จาก InfoQ

ทาง InfoQ ได้ปล่อย DevOps and Cloud InfoQ Trends Report – July 2ซึ่งมีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย ประกอบไปด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

Read More…

Docker scan ถูกเอาออกไปแล้ว แทนที่ด้วย Docker Scout

ปกติในการ scan docker image เพื่อหาช่องโหว่ใน imageจะใช้งานผ่าน docker scanให้ทำการเปลี่ยนมาใช้ docker scout แทนใน Docker Desktop ก็สามารถใช้ผ่าน User Interface แบบง่าย ๆ ได้เลย

Read More…

น่าสนใจกับ Top 10 CI/CD Security Risks จาก OWASP

เพิ่งเห็นว่าทาง OWASP นั้นได้ทำ project ด้าน security ของ CI/CD ออกมานอกจากจะมี Web, API, Mobile และ Docker Securityเนื่องจาก CI/CD ได้รับความนิยม หรือ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นปกติทั้ง environmentทั้ง process การทำงานทั้งระบบงาน และ pipeline การทำงานเพื่อให้สามารถส่งมอบระบบงานได้อย่างรวดเร็ว และ มีคุณภาพ

Read More…

ตัวอย่างการทำ ChatGPT มาช่วยจัดการ issue ที่เกิดขึ้นในระบบ

เช้านี้เห็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการนำ ChatGPT มาใช้งานโดยเห็น project ชื่อว่า Kubernetes ChatGPT Bot ใน Product Huntเป็นการประยุกต์ใช้ที่น่าสนใจมีโครงสร้างการทำงานดังนี้

Read More…

แนะนำหนังสือ Infrastructure as Code, Patterns and Practices

หนังสือที่น่าสนใจเรื่อง Infrastructure as Code, Patterns and Practicesทำการอธิบายแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับ Infrastructure as Codeโดย IoC เป็นแนวทางของการจัดการ infrastructure ด้วยเทคนิคของการ codingซึ่งเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติของ DevOpsเพื่อช่วยให้สามารถส่งมอบ infrastructure ที่เหมาะสมกับการ run ของระบบงานได้อย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทำซ้ำได้ และขยายได้ง่ายขึ้น

Read More…

สรุปจากบทความ Choosing the best Node.js Docker image

วันหยุดอ่านบทความเรื่อง Choosing the best Node.js Docker imageทำการวิเคราะห์ว่า Docker Image ของ Node.js แต่ละตัวที่มีให้ใช้เป็นอย่างไรในแง่มุมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น Base image หรือ OS ที่ใช้งาน ว่าเป็นอย่างไร เรื่องการ maintain ต่าง ๆ เรื่องขนาดของ image เรื่องความปลอดภัย ทำการตรวจสอบผ่าน Image scanner

Read More…

Developer Observability คืออะไร

อ่านบทความเรื่อง How observability is redefining the roles of developersทำการอธิบายเรื่องของ Observability ของระบบ ซึ่งถ้าเคยได้ยินจะพูดถึงเรื่องของ Application metrics Distributed tracing Centralized logging แต่ปัญหาที่น่าสนใจคือ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มักจะถูกสร้างเพื่อระบบหรือหน่วยงานใดหน่อวยงานหนึ่ง เช่น DevOps และ Ops เป็นต้นแต่ไม่ได้ทำเพื่อทีมพัฒนาสักเท่าใดนัก

Read More…