Author Archive

App ไทยชนะ บนมือถือ Android version 1.1.0 ทำการปรับแก้ไขที่ ​Google Play Store เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

มาดูการทำงาน App ไทยชนะ บนมือถือ Android กัน ซึ่งทำการ update version 1.1.0 แล้ว โดยใน version นี้ ทำการปรับแก้ไข permission ใน Google Play Store เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง คือ Camera หรือกล้องถ่ายรูป สำหรับ scan QR Code Location แบบ foreground นั่นคือ ทำงานเฉพาะเปิดใช้งาน app เท่านั้น เพื่อให้การค้นหาร้านค้าใน location ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่อนุญาตก็จะสามารถใช้งานได้ โดยจะเป็นการใช้งานผ่าน Web View นั่นคือ ทำการดึงข้อมูลจากหน้า website ของ ไทยชนะ.com มาใช้นั่นเอง Network เพื่อเข้าถึงระบบเครือข่าย internet ไม่มีการเข้าถึงที่จัดเก็บข้อมูล (ทั้งอ่านและเขียน) เช่น Storage [&hellip

Read More…

Denon คือ Hot reload สำหรับ Deno

Denon เป็น library สำหรับระบบที่พัฒนาด้วย Deno ซึ่งเข้ามาแทนที่ nodemon ที่ใช้สำหรับ Node นั่นเอง โดยที่ Denon จะมี CLI ที่ครอบตัว Deno  ทำให้ในการ run  ระบบงานจะใช้งานผ่านชุดคำสั่ง $denon ได้เลย

Read More…

สรุปสิ่งที่น่าสนใจกับ Technology Radar Vol. 22

จากรายงานเรื่อง Technology Radar Vol. 22 ของ ThoughtWorks ออกมา ทำการสรุปเรื่องของ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือ ภาษาโปรแกรมและ framework ต่าง ๆ สำหรับการพัฒนา software ออกมา โดยหลัก ๆ จะเน้นไปที่

Read More…

มาแล้วนะ สำหรับ App ไทยชนะ บนมือถือ Android

วันนี้เห็นว่า App ไทยชนะใน Google Play Store ถูกเปิดให้ download และใช้งานแล้วโดยมีความสามารถดังนี้ ทำการ check in และ check out ผ่าน QR Code ได้ แสดงการ check in ในที่ต่าง ๆ ของเราให้ด้วย ทำการค้นหาร้านค้า และ ดูข้อมูลของร้านค้าได้ ซึ่งจะแสดงเหมือนกับฝั่ง website

Read More…

ER Diagram as a Code

สำหรับสายออกแบบ ER Digram (Entity Relationship) น่าจะชอบสำหรับการสร้างด้วยการเขียน code หรือ ER Diagram as a Codeด้วยการใข้งานผ่าน DB Diagram

Read More…

สวัสดี Blazor Assembly

ทาง Microsoft เพิ่งประกาศ Blazor version ใหม่ออกมา โดยใน project นี้สามารถเขียน C# code เข้าไปในส่วนของ View ได้เลย มันก็คือ Razor นั่นเอง มีความสามารถทั้ง Blazor Assembly ซึ่งทำงานอยู่ที่ฝั่ง Client-side หรือบน browser เลย Blazor Server ซึ่งแยกเป็น client-side และ server-side ทำให้สามารถ shared code ภาษา C# ได้ง่าย

Read More…

ครบรอบ 25 ปีของภาษา Java จึงมีงาน 25 Hours of Java ขึ้นมา

วันที่ 23 พฤษภาคม เมื่อ 25 ปีที่แล้ว เป็นวันแรกของภาษา Javaที่ใช้ในการพัฒนา software จำนวนมาก มาจนถึงปัจจุบันโดยการฉลองวันเกิดคือ การจัดงาน 25 Hours of Java

Read More…

ทำความรู้จักกับ Loki คือ log system จาก Grafana Labs

Loki คืออะไรคำจำกัดความสั้น ๆ คือ เหมือนกับ Prometheus แต่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล log ความสามารถที่น่าสนใจคือ Horizontal scale High availability Log aggregation ออกแบบมาเพื่อให้จัดการได้ง่าย รวมทั้งเรื่องประหยัดค่าใช้จ่าย หรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Read More…

App หมอชนะ รองรับการ scan QR Code ของ ไทยชนะ แล้ว

ในตอนนี้ใน App หมอชนะ ทั้งบน Android และ iOS นั้นรองรับการ scan QR Code จากของระบบ ไทยชนะ ได้แล้วโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเบอร์โทรซ้ำ ๆ อีกแล้วซึ่งช่วยให้การ Check in และ Check out สะดวกมากยิ่งขึ้น

Read More…

แนะนำ MongoDB for VS Code (preview version)

มาลองใช้งาน MongoDB ผ่าน VS Code กัน ด้วย extension ชื่อว่า MongoDB for VS Code อยู่ในสถานะ preview version มีความสามารถดังนี้ ดูข้อมูล database และ collection ต่าง ๆ ได้ ดูโครงสร้าง schema ของ collection ต่าง ๆ MongoDB Playground สำหรับดูแลและจัดการข้อมูลใน MongoDB  (CRUD operation) รวมทั้งมี autosuggestion ให้ใช้ด้วย MongoDB Shell สำหรับการ access ไปยัง server

Read More…