Author Archive

ไปดูรูปแบบ version ของ Mobile app ที่ใช้ประจำดีกว่า

ไปเห็น Mobile app แต่ละตัวมีการจัดการเลข version หลายแบบเลยทำการสรุปไว้นิดหน่อยโดยปกติมักจะใช้เลข version แบบ Semantic versioning

Read More…

[YouTube] เพิ่งสังเกตว่า จำนวน dislike ถูกเอาออกไปแล้ว

เพิ่งเห็นว่าใน YouTube นั้น ได้เอาจำนวนการ dislike ออกไปแล้วแต่ปุ่มยังคงให้กด แต่ตัวเลขจะแสดงเฉพาะเจ้าของ content เท่านั้นซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

Read More…

ทำความรู้จักกับ zx กันหน่อย

จากผลการสำรวจของ JavaScript Rising Star 2021 นั้นมี project ที่น่าสนใจและได้รับความนิยมในโลกของ JavaScript เยอะมากแต่มี project หนึ่งที่แปลกดีและน่าสนใจมากคือ zx จาก Google

Read More…

MySQL :: ปรับปรุง sql กันหน่อย Select count() vs Select single column

ปัญหาที่พบเจอวันนี้มานั่ง review code และ metric การใช้งานของระบบ API ที่เชื่อมต่อกับ MySQL databaseพบว่ามี API ตัวหนึ่งมี response time ที่สูงขึ้นมากจะเจอมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้นซึ่งเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยมาก ๆก็เลยไป review code และดู SQL query กันหน่อย

Read More…

เรื่องที่น่าสนใจจาก Getting Started With Observability for Distributed Systems

จาก Refcard เรื่อง Getting Started With Observability for Distributed Systemsทำการอธิบายเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ Distributed System หรือ ระบบแบบกระจายว่า มันคืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร จะดูแลรักษา และดูเรื่อง observability อย่างไร เช่น log, tracing และ metric เป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ Distributed System มีประโยชน์อย่างไรในเชิง businessโดยทำการสรุปด้วยภาพนี้

Read More…

Java :: การใช้งาน keyword underscore (_)

คำถามรู้หรือไม่ว่า ตั้งแต่ Java 9 ขึ้นมา underscore (_) มันคือ keyword ใหม่นะและใน Java 8 จะเป็น warning !!ตามจริงใช้ได้ตั้งแต่ Java 7 แล้ว โดยในภาษา Java เราสามารถใช้ _ ใน identifier ต่าง ๆ ได้เช่นตัวแปร ชื่อ class/function/package เป็นต้นหรือใช้เพื่อให้ชื่อต่าง ๆ อ่านง่ายขึ้น

Read More…

Code review ที่ดี ควรได้ผลอย่างไร ?

การทำ code review ในขั้นตอนการพัฒนา software นั้น เป็นสิ่งที่จำเป็น และ ควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู๋ตลอดเวลาหรือบ่อยที่สุดโดยไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำตอนไหนอย่างไร ?เพราะว่า มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือ ข้อจำกัดอะไรบางอย่างแต่ควรทำให้บ่อย ๆ และงด drama ให้มากที่สุด

Read More…

ลองทำความรู้จักกับ Remix

Remix คืออะไร ?มันคือ full stack web frameworkมีเป้าหมายหลักที่ user interface รวมทั้งหลังบ้านที่ต้องการให้ส่งมอบและทำงานได้อย่างรวดเร็วแน่นอนว่า มาพร้อมกับความน่าเชื่อถือ และ ประสบการณ์การพัฒนาและใช้งานที่ดี (DX vs. UX)

Read More…

น่าสนใจกับ Best practices can slow your application down

อ่านบทความเรื่อง Best practices can slow your application down จากทาง Stack Overflow โดยได้อธิบายว่า ไม่ค่อยทำตาม best practice ในการพัฒนาระบบมาเลยทั้งการออกแบบ เขียน code ที่ช่วยให้อ่านและดูแลได้ง่ายรวมถึงการทดสอบ และ deploy ระบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ๆ ว่า แล้วตัดสินใจกันอย่างไร ?ว่าจะเลือกไปทางไหนในการพัฒนาระบบ

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ SELECT vs UPDATE ใน database

ไป review ดูการทำงานของการเขียน SQL statement ใน Databaseพบว่ามีสิ่งที่น่าสนใจ หรือ ปัญหานั่นเอง ประกอบไปด้วย ทำการ update เสมอ ไม่ว่าจะมีข้อมูลตามเงื่อนไขหรือไม่ ทำการ query ข้อมูลบ่อยเกินไป ส่งผลให้ database มีการทำงานมากผิดปกติคำถามคือ จะแก้ไขหรือลดการใช้งาน database อย่างไร

Read More…