Author Archive

ลองใช้งาน Dart FFI (Foreign Function Interface) กันหน่อย

ในภาษา Dart 2.12 ที่เพิ่งถูกปล่อยออกมานั้นมีความสามารถที่น่าสนใจคือ Dart FFI (Foreign Function Interface) ที่เป็น stable version และพร้อมกับ production แล้วทำให้สามารถเรียกใช้งานภาษา C/C++ จากภาษา Dart ได้เพื่อช่วยให้ performance ของการทำงานในบาง use case ดีขึ้นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การใช้งาน TensorFlow Lite C API เป็นต้น รวมทั้งการใช้งาน Win32 API อีกด้วย ใช้งานได้ทั้ง Dart mobile, command line และ server-sideที่ทำงานบน Dart Native Platform นั่นเองดังนั้นเรื่อง cross platform จึงสะดวกขึ้นอย่างมาก

Read More…

แนวทางการปรับปรุงการพัฒนา Software ให้เร็วขึ้น

สิ่งที่น่าสนใจในการพัฒนาและส่งมอบให้เร็วพร้อมกับคุณภาพที่สูงนั้นเป็นคำถามที่น่าสนใจมาก ๆแน่นอนว่า เราอาจจะพบเจอปัญหาต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาคอขวดในการทำงานไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดต่าง ๆ ของขั้นตอนการทำงานเราควรต้องทำอย่างไรดี ? สิ่งที่ควรจะทำคือ การปรับปรุงสิ่งพื้นฐานต่าง ๆ เหล่านี้แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง

Read More…

ใช้งานง่ายมาก ๆ สำหรับ Cloudflare Pages

วันนี้ลองใช้งาน Cloudflare Pages พบว่ามันใช้งานง่ายมาก ๆโดยที่มันคือ JAMstack platform สำหรับฝั่ง frontend นั่นเองช่วยทำให้การพัฒนาและ deploy ระบบงานง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็น HTML, React, Vue, Next.js, Hugo, Jekyll และ Gatsbyสามารถใช้งานได้หมดเลยที่สำคัญเชื่อมต่อกับ GitHub อีกด้วยทำให้การทำงานไหลลื่นมาก ๆ

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง API Security ของ ClubHouse ที่โดนโจมตี

วันนี้ดู Tweet เรื่อง การวิเคราะห์ต้นเหตุปัญหาของ API ของ ClubHouse ที่โดนโจมตียกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถทำการเปิดและเข้าห้อง stream ได้มากกว่า 1 ห้องโดยใช้งานผ่าน web browser ได้เลยซึ่งแน่นอนว่า มันขัดแย้งกับ terms of service อย่างแรง

Read More…

ทำไมชื่อ endpoint ของ health check ใน Kubernetes ลงท้ายด้วยตัว Z ?

จากกลุ่ม Kubernetes User Group Thailand มีคำถามที่น่าสนใจคือทำไมพวกชื่อ endpoint ของพวก health check ใน Kubernetesสำหรับใช้ในการทำ Liveness และ Readiness มักจะลงท้ายด้วยตัว Z ด้วยยกตัวอย่างเช่น /healthz /livez /readyz

Read More…

ข้อมูลการใช้งานที่น่าสนใจจาก Docker ปี 2020

ทาง Docker ได้ทำ Docker Index ขึ้นมาเพื่อทำการสรุปและวิเคราะห์การใช้งาน Docker ทั่วโลกนั่นคือการใช้งาน Docker Image จาก Docker Hub นั่นเอง

Read More…

[Photo] Speaking of COBOL programming language

เป็นรูปที่น่าสนใจมาก ๆ จาก Twitter:: Speaking of COBOL programming languageมีคำถามที่น่าสนใจI still know how to write and maintain older COBOL code. What’s your superpower

Read More…

Elasticsearch 7.11 :: ว่าด้วยเรื่อง Schema on read

ปกติ Elasticsaearch ข้อมูลต่าง ๆ ที่จัดเก็บในแต่ละ index จะสามารถค้นหาได้ก็ต่อเมื่อ ทำการบันทึกลงใน disk แล้วเท่านั้นหรือเรียกว่า Schema on writeโดย schema หรือโครงสร้างข้อมูลจะต้องถูกวางแผนก่อนเสมอว่าจะมีโครงสร้างอย่างไร ว่าแต่ละ field จะมีชนิดอะไร

Read More…

รูปสวย ๆ สรุปการเปลี่ยนแปลงใน Go 1.16

ไปเจอรูปการสรุปความสามารถใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามาใน Go 1.16 แบบสวย ๆ ที่ reddit แล้วเข้าใจได้ง่าย

Read More…

ทำการ build Go สำหรับลองใช้งาน Generic

นั่งฟัง Live เรื่อง Generic ใน Go 2 จาก DEVdose นั้นมีสิ่งหนึ่งที่คนสนใจต้องทำคือ อ่าน Type parameters :: Draft design ทดลองเขียน code ได้ที่ Go2Go Playground ทำการ build Go จาก source ใน branch dev.go2go

Read More…