Author Archive

RabbitMq :: message มีขนาดสูงสุดเท่าไร ?

คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ RabbitMQ คือแต่ละ message นั้นมีขนาดสูงสุดไม่เกินเท่าไร

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง ID ของ document ใน ElasticSearch

วันนี้เจอปัญหาเรื่อง _id field ของ document ใน ElasticSearchพบว่าในการย้ายเอกสารจาก version ที่ต่ำกว่า 5.0 มายัง version เกิน 5.0อาจจะทำการ dump หรือ reindex ก็ได้จะเจอ error ที่น่าสนใจคือ “id is too long, must be no longer than 512 bytes but was: 513&#

Read More…

มาลองใช้ BDD ใน Flutter กัน

ในการพัฒนา Flutter App นั้น เรื่องของการทำงานร่วมกันของคนในส่วนต่าง ๆ อย่างราบรื่น ทั้ง tech และ non-techหนึ่งในแนวทางคือ BDD (Behaviour Driven Development)ด้วยการสร้างหรือกำหนดภาษาในการทำงานร่วมกันทั้งส่วนของทีม business, product, development และ QA/Testerรูปแบบที่เรามักจะเห็นบ่อย ๆ คือ Given-When-Then

Read More…

ยืนงงในดง “, ‘ และ ` สำหรับ JavaScript

หลังจากทำการ review code ระบบงานที่พัฒนาด้วยภาษา JavaScriptพบว่ามีคำถามที่ทำให้งง ๆ ไปพักใหญ่ ๆ คือ Double quote ( “” ) Single quote (”) Backtick (“) ทั้งสามอย่างนี้มันต่างกันอย่างไรเราควรใช้อะไรดี

Read More…

Deno 1.11 มี Docker Image แล้วนะ

Deno 1.11 ถูกปล่อยออกมาแล้วซึ่งมีทั้ง Docker Image ที่เป็น official ซึ่งมีทั้ง Alpine Debian Centos Ubuntu Distroless Deno lint ที่ stable แล้ว ซึ่งทำงานเร็วกว่า ESLint 100%

Read More…

สวัสดี GitHub CodeSpace

หลังจากที่ส่ง request การใช้งาน GitHub CodeSpace ไปนานมากจนลืมตอนนี้ได้รับ invite ในการเข้าใช้งานแล้วโดยความสามารถที่น่าสนใจคือ Cloud development ผ่าน VS Code แบบง่าย ๆ ใช้งานร่วมกับ GitHub ได้เลย สามารถ config และ เพิ่ม extension ต่าง ๆ ได้ การใช้งานเริ่มจากเลือก GitHub Repository และ Branch จากนั้นก็สามารถใช้งานได้แล้ว นี่มัน VS Code ตัวอย่างที่ใช้งานเป็น Java Project ก็ได้ JDK ให้ด้วย หรือถ้าจะใช้งานผ่าน VS Code บนเครื่องก็ลง extension และ config ตาม link ได้เลย สามารถอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ Documentation

Read More…

Pinball Architecture คืออะไร ?

อ่านเอกสารแล้วไปเจอคำว่า Pinball Architectureก็ได้แต่สงสัยว่าคืออะไรพอมีเวลาว่างก็ลองมาหาข้อมูลหน่อยว่า คืออะไรหมายถึงอะไรบ้าง

Read More…

ปัญหาที่เกิดจากการนำแนวคิด Microservices มาใช้ในทางที่ผิด

จากการสอนและแบ่งปันเรื่องการออกแบบระบบตามแนวคิด Microservices ที่ Skooldio มามีหนึ่งสิ่งที่อยากแนะนำคือเมื่อเราเข้าใจและปัญหาที่ Microservices เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเรานำมาใช้แล้วดันเกิดปัญหามากกว่าเดิมมันบ่งบอกว่า คุณไม่เข้าใจ หรือ เข้าใจผิด หรือ แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ผิดหรือไม่ ?มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

Read More…

สรุปจากบทความเกี่ยวกับ Plan-Do-Check-Act สำหรับ DevOps

อ่านบทความเกี่ยวกับการนำแนวคิด PDCA (Plan-Do-Check-Act)มาใช้กับการจัดการ วางแผนระบบงานในส่วนของ infrastructure หรือ DevOps Using the Plan-Do-Check-Act Framework to Produce Performant and Highly Available Systems เนื่องจากระบบงานนั้น ไม่ใช่สนใจแต่การออก feature ใหม่ ๆ ให้ลูกค้าเท่านั้นแต่ระบบงานต้องน่าเชื่อถือ รวมทั้งมี performance ที่ดีด้วยสรุปได้ดังนี้

Read More…

Go 1.17 Beta 1 ออกมาให้ทดลองแล้ว

วันนี้ Go 1.17 beta 1 ถูกปล่อยออกมาให้ลองทดลองแล้วซึ่งถ้ามี issue เกิดขึ้นมาสามารถแจ้งได้ที่ Open Issueเพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะปล่อย version อื่น ๆ ออกมา

Read More…