mobile Archive

มาแกะดู GitHub app for Android กันหน่อย

เห็นว่า GitHub ได้ประกาศว่า ปล่อย GitHub app for mobile ออกมาซึ่งพัฒนาด้วย Native app เลย ดังนั้นมาแกะดู GitHub app for Android กันหน่อย ว่าพัฒนาด้วยอะไรบ้าง

Read More…

อย่างน้อยก็ขอให้ทดสอบหน้าแรกก่อนนะ

มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่องการทดสอบแบบอัตโนมัติสำหรับ Mobile app ทั้ง iOS และ Android คำถามที่น่าสนใจคือ ทุกวันนี้ Mobile app ที่พัฒนากันนั้น ทดสอบกันอย่างไร ? ทดสอบด้วยคนหรือแบบอัตโนมัติเป็นหลัก ? ถ้าทดสอบด้วยคน คำถามต่อมาคือ ทดสอบทุก ๆ feature ไหม

Read More…

สรุปสิ่งที่น่าสนใจจาก paper เรื่อง Continuous Deployment of Mobile Software at Facebook (Showcase)

อ่านบทความเรื่อง Rapid release at massive scale จาก Facebook แล้วไปเจอ paper ที่ทาง facebook เขียนไว้คือ Continuous Deployment of Mobile Software at Facebook (Showcase) ตามจริงมี paper ที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับเลย ใน paper ฉบับนี้มีความน่าสนใจในเรื่อง Release cycle ของ mobile app ทั้ง iOS และ Android การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ release และ deployment การทดสอบระบบงาน มีการสรุปข้อมูลต่าง ๆ ของการพัฒนาอีกด้วย ดังนั้นมาดูกันนิดหน่อย

Read More…

เลือกอะไรดีระหว่าง Native กับ Hybrid app

มีคำถามที่น่าสนใจในกลุ่ม Thailand Android Developer ว่า ในการพัฒนา App ระหว่าง Native กับ Hybrid app ควรเลือกใช้อะไรดี ? รวมทั้งในแง่ความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งในแง่ความนิยมในปัจจุบันและอนาคต โดยใน comment มีการตอบที่น่าสนใจเยอะเลย

Read More…

ปัญหาที่มักพบเจอกับระบบ Continuous Delivery ของ Mobile app

ในการสร้างระบบ Continuous Integration และ Continuous Delivery สำหรับ Mobile นั้น มีหลายสิ่งอย่างที่ควรคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น จำนวนของ device ที่แตกต่าง การออกแบบของแต่ละ platform การพัฒนา โครงสร้างของ code การทดสอบ การ deploy การ release โดยสิ่งที่เราต้องการคือ feedback loop ที่รวดเร็ว แน่นอนว่ามันย่อมรวดเร็วกว่าระบบอื่น ๆ อย่างมาก ดังนั้นสิ่งที่เราควรต้องทำการวางแผนงาน จากนั้นลงมือทำและสร้างมันขึ้นมาดังนี้

Read More…

ข้อผิดพลาดที่มักเกิดกับการพัฒนา Mobile App

ในการพัฒนา Mobile app นั้นแตกต่างจาก Web app และ Desktop app มากมาย แต่กลับพบสิ่งที่ผิดพลาดสำหรับการพัฒนา Mobile app มากมาย เนื่องจากยังใช้แนวคิดจากการพัฒนาระบบอื่น ๆ มาใช้ จึงทำการสรุปสิ่งที่ผิดพลาดไว้นิดหน่อย

Read More…

ทำการ Review my SSO app ::ต้องใส่ใจเรื่อง security ของ API กันเยอะ ๆ

เช้านี้เห็นมีการ share เรื่องระบบ API (Application Programming Interface) ของระบบ my SSO app ซึ่งเมื่อได้เข้าไปลองใช้งานและทำการ decompile code ดูก็พบว่า เป็นไปตามจาก post ข้างต้น ในฐานะของนักพัฒนาคนหนึ่งคิดว่า เป็นสิ่งที่ทีมพัฒนาต้องให้ความสนใจและใส่ใจ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามเรื่องของ security เบื้องต้นของ app ไม่น่าจะพลาดมากมายขนาดนี้

Read More…

ความสนุกสนานใน Release note ของ App ต่าง ๆ

ว่าง ๆ มาดูความสนุกของการเขียน Release note ของ Mobile app ต่าง ๆ กันหน่อย ยกตัวอย่างเช่น Updates Bug fixed Yo GIFS !! Fixed issues New features Minor improvement Lorem ipsum dolar sit amet Performance improvement Jam packed full of Super Amazing Things Basically, what Star Wars did for sci-fi, we’ve done to our app. But without Jar Jar Binks [&hellip

Read More…

วิธีลดจำนวนการทดสอบแบบ Manual ของ Mobile app

ผลการสำรวจเรื่อง Why App Succeed ? จาก Perfecto พบว่าในรูปแบบการทดสอบ Mobile App นั้นเป็นดังนี้ 30% เป็นการทดสอบแบบอัตโนมัติ 70% เป็นการทดสอบแบบอัตโนมือ !! การทดสอบ Mobile App ยังคงเป็น manual test เป็นหลัก แต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือ การทดสอบแบบอัตโนมัติ ดังนั้นมาดูวิธีการเลือกรูปแบบการทดสอบกันหน่อย เพื่อทำให้การทดสอบสนุกและเจ็บปวดน้อยลง

Read More…

สรุปการแบ่งปันเรื่อง Automated Deployment สำหรับ Mobile App

เพิ่งไปแบ่งปันเรื่องระบบ Automated deployment สำหรับ Mobile app มา โดยประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ระบบ API หรือ Backend ระบบ Mobile หรือ Frontend ทั้ง Android และ iOS มีทั้ง process และเครื่องมือที่ใช้งาน จึงนำมาสรุปไว้นิดหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…