Meetup Archive

สรุปจาก Bangkok Elastic Meetup 2023

หัวข้อที่ 1 What new in Elastic 8.6 ว่าด้วยเรื่องของวิวัฒนาการของ Elastic ว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเริ่มจากระบบการค้นหาตามมาด้วย analyticจากนั้นเริ่มเข้าสู่ APM, logging, tracing, metric หรือ Observability นั่นเองและเข้าสู่เรื่องของ security, ทางการแพทย์นั่นคือ การเข้าสู่ Data Intelligence Platform นั่นเอง

Read More…

บันทึกการฟัง :: POS/ERP Architecture ของถูกดี

ระบบที่ TD หรือ ถูกดี ดูแลคือ การสร้างระบบ POS (Point of Sales)สำหรับร้านค้าโชว์ห่วยเล็ก ๆ ซึ่งมีมากกว่า 100,000 ร้านค้าดังนั้นถ้าคิดง่าย ๆ ถ้าแต่ละร้านมี transaction วันละ 100 ก็ตีง่าย ๆ คือ ต้องรองรับ 1,000,000 transaction ต่อวันนี่คือ ความท้าทายที่ทีมต้องจัดการให้ได้ เป็นที่มาของ session นี้คือ The 3 years journey behind POS and ERP that handle s 1M+ transactions per day

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้จากงาน IN PERSON! Apache Kafka® Meetup Bangkok- June 2022

จากงาน meetup IN PERSON! Apache Kafka® Meetup Bangkok- June 2022ซึ่งจัดที่ตึก True Digital Park นั้น มี 2 หัวข้อ ประกอบไปด้วย Speedtest: Benchmark Your Apache Kafka® How We Applied Apache Kafka® in Sunday โดยทำการสรุปความรู้ที่ได้รับไว้ดังนี้

Read More…

แนะนำงาน LINE Thailand Developer Conference ประจำปี 2021

ทาง LINE Thailand กำหลังจัดงาน Tech conference ประจำปี 2021 ขึ้นมาชื่อว่า LINE Thailand Developer Conference 2021โดยจัดวันที่ 16 ตุลาคมนี้ (อีก 4 วันเท่านั้น)ซึ่งเป็นงานผ่าน online แบบ interactive เป้าหมายของงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ของ LINEตลอดจนการใช้งาน LINE API เพื่อสร้างสรรสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาตามแนวคิด The Next World of LINE API หัวข้อที่น่าสนใจในงาน ประกอบไปด้วย ความสามารถใหม่ ๆ ของ LINE API, LIFF (LINE Front-end Framework) device ใหม่ ๆ ที่รองรับ LINE Beacon [&hellip

Read More…

ทำการ build Go สำหรับลองใช้งาน Generic

นั่งฟัง Live เรื่อง Generic ใน Go 2 จาก DEVdose นั้นมีสิ่งหนึ่งที่คนสนใจต้องทำคือ อ่าน Type parameters :: Draft design ทดลองเขียน code ได้ที่ Go2Go Playground ทำการ build Go จาก source ใน branch dev.go2go

Read More…

VDO ต่าง ๆ จากงาน DockerCon 2020 Live

เมื่อวันที่ 28-26 พฤษภาคมที่ผ่านว่า มีงาน Conference Online ของ Docker ชื่อว่า DockerCon 2020 Live ประกอบไปด้วย Speaker จำนวน 75 คน มี session ต่าง ๆ เพียบถึง 57 session ที่สำคัญทุก session ได้ทำการบันทึกและ upload ขึ้น web เรียบร้อย ไปดูกันเลย

Read More…

ตอบคำถามจากการแบ่งปันเรื่อง TDD with Java and Spring Boot ของสถาบัน IMC

จากการแบ่งปันเรื่อง TDD with Java and Spring Boot ของสถาบัน IMC มีคำถามจากผู้เข้าร่วมฟังที่ผมยังไม่ได้ตอบ จึงทำการตอบในแต่ละคำถามย้อนหลังให้ ตามนี้เลยครับ

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Computer Vision จากงาน Code Mania 1010

จากหัวข้อแรกในงาน Code Mania 1010 :: All about passion ช่วง keynote speaker นั้น พูดในหัวข้อ Toward Virtual People: A Case Study on Fake Obama เป็นการพูดถึงโลกและเทคโนโลยีมีการปรับปรุงและเปลี่ยนไปอย่างมาก ยิ่งในโลกของ AI (Artificial intelligence), Computer vision และ ML (Machine Learning) แน่นอนย่อมมันทั้งข้อดีและข้อเสีย

Read More…

สรุปเรื่องการ shared code ระหว่าง JavaScript project ?

มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่อง การ shared code ระหว่าง JavaScript project ? ในงาน BKK.JS Meetup ครั้งที่ 8 โดยมีรูปแบบต่าง ๆ ที่ลองใช้งานและ fail มาแบ่งปัน  ประกอบไปด้วย Copy and Paste code สร้าง function, class, module ขึ้นมา เช่น common, shared และ utility เป็นต้น ใช้งาน NPM package มาช่วย ทำให้การออกแบบเป้น modular มากขึ้น ใช้งาน Monorepo เช่น Lerna ใช้งาน Git sub-modules ใช้งาน Bit.dev สำหรับการ shared existing module/utility/ui components

Read More…

สิ่งที่ได้รับจาก meetup CI/CD pipeline :: The Good and The Bad

มีโอกาสไปร่วมงาน Meetup ของทาง ThoughtWorks Tech Talks ประจำเดือนมีนาคมในหัวข้อเรื่อง CI/CD pipeline :: The Good and The Bad ซึ่งมีหลายเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งาน จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…