Review Archive

ข้อมูลการใช้งานที่น่าสนใจจาก Docker ปี 2020

ทาง Docker ได้ทำ Docker Index ขึ้นมาเพื่อทำการสรุปและวิเคราะห์การใช้งาน Docker ทั่วโลกนั่นคือการใช้งาน Docker Image จาก Docker Hub นั่นเอง

Read More…

[Angular] สิ่งที่น่าสนใจจาก Developer survey 2020

นั่งอ่านบทความสรุปจากผลการสำรวจ Developer survey 2020 ของ Angularผลที่ออกมาน่าสนใจมาก ๆซึ่งน่าจะส่งผลต่อ roadmap ต่าง ๆ ของ Angular ที่จะออกมาใน version ต่อ ๆ ไปอีกด้วยมาดูกันนิดหน่อย

Read More…

เรื่องที่น่าสนใจจาก State of DevOps Report ปี 2020

ผลการสำรวจเรื่อง DevOps ปี 2020 จาก Puppet ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยผลในปีนี้ พบว่ามีการปรับปรุงการนำ DevOps มาใช้งานเยอะมากขึ้น รวมทั้งมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากมาย หนึ่งในนั้นคือ  Self-service internal platform การจัดการ change ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการทำงานแบบ automation Security integration

Read More…

มาแกะดู GitHub app for Android กันหน่อย

เห็นว่า GitHub ได้ประกาศว่า ปล่อย GitHub app for mobile ออกมาซึ่งพัฒนาด้วย Native app เลย ดังนั้นมาแกะดู GitHub app for Android กันหน่อย ว่าพัฒนาด้วยอะไรบ้าง

Read More…

แนะนำหนังสือ 1+1 = 3 สำหรับอ่านช่วงปีใหม่

วันนี้ว่าง ๆ หยิบหนังสือ One + One = Three “A Masterclass in Creative Thinking”หรือแปลเป็นไทยคือ หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสาม ในหนังสือเล่มนี้ พยายามชี้ให้เห็นว่า แนวคิดหรือความรู้ใหม่ ๆ นั้น ส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องเดิมนี่แหละ แต่นำมาเชื่อมโยงในรูปแบบใหม่ ๆ บางคนเรียกว่า Connect dot นั่นเอง

Read More…

มาดูสิ่งที่น่าสนใจกับ Technology Radar Volume 21 กัน

เมื่อ Technology Radar Volume 21 จากบริษัท ThoughtWorks ออกมา ก็มีทั้งเทคนิค เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น่าสนใจออกมา ดังนั้นเรามาดูกันว่าในครั้งนี้ มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ? แยกออกเป็นหัวข้อหลักได้ดังนี้

Read More…

สิ่งที่น่าสนใจจากบทที่ 1 จากหนังสือ Clean Agile : Back to Basics

จากบทที่ 1 ของหนังสือ Clean Agile : Back to Basics ว่าด้วยเรื่อง Introduction to Agile พูดเรื่องของ the Iron Cross of project management ซึ่งประกอบไปด้วย Good คือ คุณภาพต้องดี (Quality) Fast คือ ทำการตรงตามเวลา (Time) Cheap คือค่าใช้จ่ายไม่แพง (Cost) Done คือทำงานเสร็จตามขอบเขตที่ตกลง (Scope)

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง 4P จากหนังสือ Lifelong Kindergarten

ช่วงนี้อ่านหนังสือเรื่อง Lifelong Kindergarten หรือในหนังสือแปลภาษาไทยชื่อว่า อนุบาลตลอดชีวิต หมายถึงการเรียนรู้ของคนเราตลอดชีวิต ควรเป็นเหมือนโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเด็ก ๆ ได้เรียนรู้หลายสิ่งอย่างไปพร้อม ๆ กับการได้เล่นและสนุก และเข้าใจในสิ่งนั้น ๆ มากขึ้น ทำให้เกิดแนวคิดต่อยอดไปอีกมากมาย

Read More…

มาลองใช้งาน Tracking API ของ ไปรษณีย์ไทยกัน

เห็นใน timeline มีการ share เรื่องไปรษณีย์ไทย เปิด API สำหรับการ tracking หรือติดตามสถานะของการส่งของได้ เป็นแนวทางที่ดีมาก ๆ และน่าจะทำมาตั้งนานแล้วดังนั้นมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรให้ใช้งานบ้าง ?และใช้งานแล้วเป็นอย่างไร

Read More…

มาดูรายงานแนวโน้มของ Java จาก InfoQ ประจำเดือนกรกฎาคม

ทาง InfoQ ทำการสรุปแนวโน้มต่าง ๆ ของ Java ประจำเดือนกรกฎาคม ทั้ง Java 13 ทั้ง Java 11 ทั้ง Java 8 ตลอดจนภาษา Kotlin, Graal และพวก Microservice framework ซึ่งแสดงแนวโน้มดังรูป

Read More…