architecture Archive

Pinball Architecture คืออะไร ?

อ่านเอกสารแล้วไปเจอคำว่า Pinball Architectureก็ได้แต่สงสัยว่าคืออะไรพอมีเวลาว่างก็ลองมาหาข้อมูลหน่อยว่า คืออะไรหมายถึงอะไรบ้าง

Read More…

สรุปเรื่อง The software architect fallacy น่าสนใจมาก ๆ

วันนี้อ่านบทความเรื่อง The software architect fallacyโดยสิ่งที่น่าสนใจคือ ภาพประกอบการอธิบายในบทความซึ่งใช้การสร้างเรือมาอธิบายเรื่องของการ ออกแบบและสร้างระบบงานเป็นการพัฒนาเป็นรอบ ๆ ไป ตามความต้องการมาดูกันว่า ใครยังเป็นแบบนี้กันอยู่บ้าง

Read More…

ประโยชน์ของ Anti-patterns !!

ถ้าเรามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราสามารถนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งสิ่งที่ดีก็เช่นกัน ถ้าไม่เข้าใจและนำมาใช้ผิด ๆ แล้วแทนที่จะเกิดประโยชน์กลับเกิดโทษมากกว่าไปอีกมาตัวแนวทางที่ไม่ดีกันหน่อย (ชอบทำกันไหม ?)

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Chain of Services ที่อาจะก่อให้เกิดปัญหา

ในการออกแบบ service ของระบบงานนั้นมีรูปแบบหนึ่งที่เจอบ่อยมาก ๆ คือเรามักจะแยกเป็น service ย่อย ๆโดยแต่ละ service ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลย (Single Responsibility)เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เพราะว่าแต่ละ service มีขอบเขตการทำงานชัดเจนแต่เมื่อนำ service ต่าง ๆ มาทำงานร่วมกันจะเกิดรูปแบบต่าง ๆ มากมาย หนึ่งในรูปแบบคือ Chain of Responsibility หรือ Chain of Services

Read More…

ทำความรู้จักกับ Dapr (Distributed application runtime)

เห็นใน feed มีสิ่งที่น่าสนใจคือ Dapr (Distributed application runtime)คำถามแรกคือ มันคืออะไรถูกสร้างมาเพื่ออะไรจึงทำการอ่านและสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Load Balancer

หนึ่งในเรื่องพื้นฐานที่ควรต้องรู้และเข้าใจคือ Load Balancerหรือการกระจายงานที่เข้ามาไปยัง server หรือ resource ต่าง ๆเพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งต้องทำให้มั่นใจด้วยว่า ทำการกระจายงานไปยัง server ตามที่ต้องการ ไปเจอ web อธิบายเรื่อง Load Balancer ด้วยรูปการ์ตูนจาก Cloud for Geeksเห็นว่าน่าสนใจ จึงนำมาฝาก

Read More…

ทำไมต้องมี API Gateway ด้วย ?

คำถามที่น่าสนใจมาก ๆ ที่ถูกถามเป็นประจำคือ ทำไมต้องมี API Gateway ด้วย ? ไม่ใช้ได้ไหม ? พอดีซื้อมาแล้ว ก็ต้องใช้ ? คนออกแบบกำหนดว่าต้องให้มี ? แต่ก็มักตอบกลับด้วยคำถามคือ ใช้ API Gateway ไปทำไม ? ทำไมต้องใช้ ? ไม่ใช้ได้ไหม ? การใช้หรือไม่ใช้ มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง

Read More…

บันทึกการอ่านบทความเรื่อง How Django can handle 100 millions of requests per day

บันทึกการอ่านบทความเรื่อง How Django can handle 100 millions of requests per day มีหลาย ๆ แนวคิดที่น่าสนใจ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงทำการบันทึกสิ่งที่น่าสนใจไว้ มาเริ่มกันเลย

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Caching data หรือข้อมูลชั่วคราว

วันนี้อ่านบทความเรื่อง Everything you need to know about Caching — System Design อธิบายเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ caching หรือข้อมูลชั่วคราว ว่าคืออะไร มีการใช้งานใน use case หรือในกรณีอะไรบ้าง รวมทั้ง strategy และ policy การใช้งาน caching ว่าเป็นอย่างไร ผมคิดว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักพัฒนาจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุป Live การพัฒนาระบบ เราไม่ทิ้งกัน จาก page รู้ไม่มากแต่อยากเล่า

จาก Live กับหนึ่งในทีมพัฒนาของระบบเราไม่ทิ้งกัน จาก page รู้ไม่มากแต่อยากเล่า ที่เปิดให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา ดังนั้นจึงทำการสรุปสั้น ๆ ไว้หน่อย

Read More…