elastic-search Archive

คำเตือนจาก Elasticsearch 8.x

วันนี้เพิ่งเห็นว่า ใน Elasticsearch 8 จะมี feature หลาย ๆ อย่างที่อาจจะทำให้ระบบงานมีปัญหาขึ้นมาได้หนึ่งในนั้นคือ action.destructive_requires_name มีค่าเป็น trueนั่นคือ ไม่สามารถลบ index แบบ wildcard ได้อีกแล้ว โดย defaultยกตัวอย่างเช่น DELETE * เป็นต้น

Read More…

ทำความรู้จักกับ match_only_text ใน Elasticsearch

ใน Elasticsearch 7.14 นั้นได้เพิ่ม field type ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า match_only_textสร้างขึ้นมาเพื่อนำมาใช้เก็บข้อมูล log ต่าง ๆ โดยเฉพาะสามารถ query ได้เหมือนกับ type textเพียงแต่ไม่สนับสนุนการ sorting/scoringแต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน ในการใช้บาง query เช่น span queryหรือใช้แล้วช้ากว่า type text เช่น phase และ interval queryในส่วนการ aggregation บางอย่าง ก็มีข้อจำกัด

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง ID ของ document ใน ElasticSearch

วันนี้เจอปัญหาเรื่อง _id field ของ document ใน ElasticSearchพบว่าในการย้ายเอกสารจาก version ที่ต่ำกว่า 5.0 มายัง version เกิน 5.0อาจจะทำการ dump หรือ reindex ก็ได้จะเจอ error ที่น่าสนใจคือ “id is too long, must be no longer than 512 bytes but was: 513&#

Read More…

สวัสดี OpenSearch Beta 1

จากการประกาศของ AWS ในเรื่องของ OpenSearch project ก่อนหน้านี้ตอนนี้ OpenSearch Beta 1 ปล่อยออกมาให้ลองใช้งานแล้วโดยจะเป็น open source ที่อยู่บนพื้นฐานของ Elasticsearch 7.10.2 จะเรียกว่า OpenSearch Kibana 7.10.2 จะเรียกว่า OpenSearch Dashboard

Read More…

Elasticsearch 7.11 :: ว่าด้วยเรื่อง Schema on read

ปกติ Elasticsaearch ข้อมูลต่าง ๆ ที่จัดเก็บในแต่ละ index จะสามารถค้นหาได้ก็ต่อเมื่อ ทำการบันทึกลงใน disk แล้วเท่านั้นหรือเรียกว่า Schema on writeโดย schema หรือโครงสร้างข้อมูลจะต้องถูกวางแผนก่อนเสมอว่าจะมีโครงสร้างอย่างไร ว่าแต่ละ field จะมีชนิดอะไร

Read More…

Elasticsearch :: ว่าด้วยเรื่อง Node role ที่จะเยอะไปไหน ?

ใน Elasticsearch 7.10 นั้น มีความสามารถเรื่องการจัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น แน่นอนว่า มันกระทบต่อ Node role หรือบทบาทหน้าที่การทำงาน ของแต่ละ node ใน cluster ด้วยเช่นกัน สำหรับใครที่ลอง start Elasticsearch จะพบว่า ค่า default ของ node มี role ต่าง ๆ ดังนี้ cdhilmrstw อาจจะทำให้ตกใจได้ว่า มันคืออะไร อย่างไร ? จึงทำการสรุปแล้วของ node role ไว้นิดหน่อย

Read More…

ความสามารถใหม่ ๆ ใน Elasticsearch 7.10

ใน Elasticsearch 7.10 ที่เพิ่งปล่อยออกมานั้น เท่าที่ดูแล้ว พบว่ามีความสามารถต่าง ๆ ที่น่าสนใจออกมาเยอะใช้ได้เลย จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย เริ่มจากเรื่องของประสิทธิภาพในการ indexing data ที่เร็วขึ้น 20%

Read More…

มาดูความสามารถที่น่าสนใจของ Elasticsearch 7.9

ทาง Elastic เพิ่งปล่อย Elastic stack 7.9 ออกมาให้ใช้งาน มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมาก (จะเยอะไปไหน) หนึ่งในนั้นคือ Elasticsearch ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ Elastic stack เลย เนื่องจากเป็นที่จัดเก็บข้อมูลทุก ๆ อย่างของระบบนั่นเอง ดังนั้น การปรับปรุงและการเพิ่มเติม feature ของ Elasticsearch จึงส่งผลกระทบอย่างมาก

Read More…

Elasticsearch :: ค้นหาแล้วไม่เจอข้อมูลตามที่ต้องการ

มีคำถามที่น่าสนใจจากกลุ่ม Thai Elastic User Group ว่า ค้นหาข้อมูลภาษาไทยที่จัดเก็บใน Elasticsearch แล้ว ผลของการค้นหาไม่ถูกต้องตามที่คาดหวัง โดยที่ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบไปด้วย ภาษาไทยและตัวเลข ยกตัวอย่างเช่น กส

Read More…

Elastcisearch :: การ sync ข้อมูลกับ RDBMS (Relational Database Management System)

คำถามถ้าต้องเก็บข้อมูลสำหรับการค้นหาและวิเคราะห์ไว้ใน Elasticsearch โดยข้อมูลต้นทางจะถูกเก็บไว้ใน RDBMS เช่น MySQL และ PostgreSQL เป็นต้น ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลที่ RDBMS แล้ว จะทำการ sync หรือ update ข้อมูลใน Elasticsearch อย่างไรได้บ้าง

Read More…