productivity Archive

บันทึกจากการอ่านบทความเรื่อง Simple or Easy?

เช้านี้ได้อ่านบทความสั้น ๆ ใน Medium เรื่อง Simple or Easy ? เขียนโดย CEO ของ Medium นั่นเองทำการอธิบายเรื่องของ Simple ความเรียบง่าย Easy ความง่าย จะเลือกอะไรดี

Read More…

แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ สำหรับการพัฒนา

จากงานที่ทำนั้น ทำให้ต้องหาเครื่องมือมาช่วยลดการทำงานลงไปซึ่งช่วงนี้ก็เจอเครื่องมือที่น่าสนใจจึงทำการบันทึกไว้นิดหน่อยประกอบไปด้วย

Read More…

สรุปจากการอ่านบทความ 10 Simple Things You Can Do Today to Become Smarter

วันนี้ได้อ่านบทความเรื่อง 10 Simple Things You Can Do Today to Become Smarter จาก medium.comทำการแนะนำ 10 สิ่งที่จะทำให้เราดีขึ้นในทุก ๆ วันจึงทำการสรุปแบบสั้น ๆ ไว้ดังนี้

Read More…

D is for Decision

จากหนังสือ Productivity Ninja นั้น อ่านไปเจอหัวข้อ D is for Decisionสำหรับเรื่องของการจัดการ Emailว่าอะไรมีความสำคัญอย่างไร เพื่อลงมือทำซึ่งน่าสนใจดี จึงทำการบันทึกไว้อ่านนิดหน่อย โดยที่ D นั้นจะมาจากได้หลายคำ ประกอบไปด้วย

Read More…

สวัสดี Qodana

วันนี้เห็น VDO แนะนำ Qodana จาก JetBrains ใน Youtubeซึ่งเป็น static code analysis หรือ code quality monitoringซึ่งทำงานอยู่ในเครื่องมือของ JetBrains เลยยกตัวอย่างเช่น IntelliJ IDEA นั่นเองทำให้นักพัฒนาสามารถตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยก่อนหน้านี้อาจจะใช้งาน SonarQube มาก่อน

Read More…

แนะนำเรื่องการเพิ่ม technical skill ของนักพัฒนา

เพิ่งทำการสอนและแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานให้นักพัฒนาไปมีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การเพิ่ม skill หรือ ความสามารถในเรื่องของ technicalว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ?จึงทำการสรุปสิ่งที่ได้ตอบและแนะนำไปนิดหน่อย

Read More…

การเขียน test ทำให้การพัฒนาช้าลง ?

เพิ่งอ่านบทความเรื่อง We didn’t write tests because we wanted to get our code out faster กับเจอคำถามว่าในกลุ่ม QA & Testers Thailand ว่า เวลาเราเขียน automate api เช่นกรณีเบอร์โทร ถ้าหน้าบ้านมันดักอยู่ว่าไม่ให้ใส่เกิน 10 ตัว ใน api เราจำเป็นต้องเช็คไหมคะว่าห้ามเกิน เป็นสิ่งที่น่าสนใจทั้งคู่ จึงสรุปไว้หน่อย

Read More…

Productivity tool :: มาปลูกต้นไม้กับ Forest app กัน

มีคำถามเกี่ยวกับ การเพิ่ม productivity ในการทำงานว่ามีตัวช่วยอะไรบ้างไหม ?เนื่องจากการทำงานแบบ Work From Home นั้นมีสิ่งรบกวนเยอะเหลือเกิน

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Remote Development Productivity จาก Microsoft

จากบทความ Helping our developers stay productive while working remotely ของ Microsoft เป็นคำแนะนำสำหรับการจัดการ productivity ของ Developer ที่ต้องทำงานในรูปแบบ Remote กันมากขึ้น หรือ Work From Home โดยให้คำแนะนำกว้างไปถึงทั้งองค์กร

Read More…

ลดเสียงรบกวนตอนคุย VDO Call ด้วย Krisp

เนื่องจากช่วงนี้แถวที่พักมีเสียงรบกวนจากรถและการก่อสร้างบางครั้งเปิดพัดลมหรือแอร์ก็มีเสียงรบกวนเข้ามาในขณะที่กำลังพูดคุยหรือประชุมผ่าน VDO Call ต่าง ๆดังนั้นจึงอยากจะลดเสียงรบกวนพวกนี้ลงไปจึงลองหาวิธีการแก้ไขปัญหาว่ามีอะไรบ้าง

Read More…