productivity Archive

มีอะไรบ้างที่ Under-engineering และ Over-engineering ในการพัฒนาระบบงาน

อ่านเจอ tweet เรื่อง under-engineering และ over-engineering ในการพัฒนาระบบงานว่ามีอะไรบ้างจึงนำมาจดไว้กันลืมหน่อยมาดูกันว่า เรานั้นทำกันอยู่ไหม

Read More…

ปัญหาที่เกิดมาจากการนำ Automation มาใช้

เรื่องเล่าสนุก ๆ เกี่ยวกับการนำแนวคิด Automation หรือ การทำงานแบบอัตโนมัติมาใช้งานทั้ง process และ เครื่องมือต่าง ๆโดยแนวคิดนี้ มักจะบอกว่ามันมีประโยชน์ ต่าง ๆ ดังนี้ ลด หรือ ประหยัดเวลาในการทำงาน ลดจำนวนคนทำงานลงไป ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดซ้ำ ๆ แต่เมื่อองค์กรนำมาใช้ กลับเกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

Read More…

สรุปเรื่องของ SPACE of Developer Productivity

วันนี้อ่านบทความเกี่ยวการพัฒนาแล้วไปสะดุดกับคำว่า SPACE frameworkซึ่งบอกว่าใช้ช่วยเพิ่ม productivity ให้กับทีมพัฒนาจึงไปดูเพิ่มว่ามันคืออะไรก็ไปเจอบทความ The SPACE of Developer Productivity

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Knowledge Silos

วันนี้อ่านเจอเรื่อง Knowledge Silos หรือ Information silosก็เลยลองไปหาอ่านเพิ่มเติมหน่อยว่า มันคืออะไร เป็นมาอย่างไรซึ่งมันมักจะเกิดจาก จำนวนพนักงานที่มากขึ้น จำนวนแผนกหรือส่วนงานในองค์กรที่มากขึ้น ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ผลตอบแทนแต่แตกต่างกันไปตามสายงาน ที่ต่างกันอย่างมาก

Read More…

สรุปเรื่องของ Fast local development สำหรับ Microservices จาก Lyft

จากบทความเรื่อง Scaling productivity on microservices at Lyft (Part 2): Optimizing for fast local developmentทำการอธิบายถึงการเพิ่ม productivity ของการพัฒนาระบบของ Lyftซึ่งมีโครงสร้างของระบบตามแนวคิด Microservicesว่าทำอย่างไร จึงจะช่วยให้ developer experience ดีขึ้นโดยสามารถทำงานได้บนเครื่อง local หรือเครื่องนักพัฒนาแต่ละคนให้ได้มากที่สุดมาดูกันว่าทางทีมของ Lift ทำอย่างไรกันบ้าง

Read More…

บันทึกจากการอ่านบทความเรื่อง Simple or Easy?

เช้านี้ได้อ่านบทความสั้น ๆ ใน Medium เรื่อง Simple or Easy ? เขียนโดย CEO ของ Medium นั่นเองทำการอธิบายเรื่องของ Simple ความเรียบง่าย Easy ความง่าย จะเลือกอะไรดี

Read More…

แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ สำหรับการพัฒนา

จากงานที่ทำนั้น ทำให้ต้องหาเครื่องมือมาช่วยลดการทำงานลงไปซึ่งช่วงนี้ก็เจอเครื่องมือที่น่าสนใจจึงทำการบันทึกไว้นิดหน่อยประกอบไปด้วย

Read More…

สรุปจากการอ่านบทความ 10 Simple Things You Can Do Today to Become Smarter

วันนี้ได้อ่านบทความเรื่อง 10 Simple Things You Can Do Today to Become Smarter จาก medium.comทำการแนะนำ 10 สิ่งที่จะทำให้เราดีขึ้นในทุก ๆ วันจึงทำการสรุปแบบสั้น ๆ ไว้ดังนี้

Read More…

D is for Decision

จากหนังสือ Productivity Ninja นั้น อ่านไปเจอหัวข้อ D is for Decisionสำหรับเรื่องของการจัดการ Emailว่าอะไรมีความสำคัญอย่างไร เพื่อลงมือทำซึ่งน่าสนใจดี จึงทำการบันทึกไว้อ่านนิดหน่อย โดยที่ D นั้นจะมาจากได้หลายคำ ประกอบไปด้วย

Read More…

สวัสดี Qodana

วันนี้เห็น VDO แนะนำ Qodana จาก JetBrains ใน Youtubeซึ่งเป็น static code analysis หรือ code quality monitoringซึ่งทำงานอยู่ในเครื่องมือของ JetBrains เลยยกตัวอย่างเช่น IntelliJ IDEA นั่นเองทำให้นักพัฒนาสามารถตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยก่อนหน้านี้อาจจะใช้งาน SonarQube มาก่อน

Read More…