Tools Archive

VS Code :: มาใช้งาน Slack Theme กัน

วันนี้เห็น theme ของ VS Code ชื่อว่า Slack Themeซึ่งจะทำให้ VS Code ของเราแสดงผลในรูปแบบของ program Slackลองติดตั้งและใช้แล้วสวยดีใครสนใจลองใช้งานดูครับ

Read More…

เขียน Unit test สำหรับทดสอบ Firebase

หลังจากที่ดู Firebase Live เรื่อง Unit testing security rules with the new Firebase emulator suite     พบว่ามีกลายอย่างที่น่าสนใจมาก ทั้ง Firebase emulator suite ที่เราสามารถใช้จำลอง Firebase ได้เลย และสามารถเขียน test case สำหรับทดสอบการทำงานกับ Firebase emulator ได้อีกผ่าน library @firbase/testing ประกอบไปด้วย การทดสอบ security rule ว่าทำงานถูกต้องตามที่เรากำหนดหรือไม่ การทดสอบการทำงานของระบบที่ทำงานร่วมกับ Realtime Database และ Firestore เป็นต้น เรามาเรียนรู้ทีละตัวกันดีกว่า

Read More…

แนะนำเครื่องมือจัดการ docker แบบ User Interface

จากการสอนและแบ่งปันการใช้งาน Docker ขึ้นพื้นฐาน มีคำถามเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ Docker ที่เป็นแบบ User Interface ให้ใช้งานง่าย ๆ ไหม ผมก็แนะนำไป 1 ตัวคือ Dashboard ใน Docker Desktop แต่จริง ๆ แล้วมีเยอะเลย ก็เลยทำการสรุปไว้นิดหน่อย น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนเริ่มต้นใช้งาน Docker

Read More…

บักทึกการแปลงจาก curl มาเป็น Postman request

ความต้องการพอดีใช้คำสั่ง curl แล้วรู้สึกว่า มันเยอะ ๆ ไงไม่รู้ ก็เลยต้องการแปลงคำสั่งและ parameter ต่าง ๆ ที่ใช้ใน curl ไปเป็น request ต่าง ๆ ใน Postman เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานหน่อย วิธีการ เริ่มจากด้วยทาง postman team ได้สร้าง project ที่ชื่อว่า  curl to postman ให้ แต่ก็มีวิธีการที่ง่ายกว่า และ เพิ่งรู้คือ การ import คำสั่ง curl เข้าไปยัง Postman แบบ Raw Text ได้เลย ดังนี้ เพียงเท่านี้ก็ได้งานตามที่ต้องการแล้ว

Read More…

ว่าง ๆ มานั่งเขียน Lua script สำหรับทดสอบระบบงานด้วย wrk

ความต้องการในการทำ performance testing ของระบบนั้น มีเครื่องมือมากมายให้ใช้งาน ตัวที่ชอบใช้งานบ่อย ๆ คือ wrk แต่ติดตรงที่ถ้าต้องการให้ dynamic หน่อย  ก็ต้องเขียน script ด้วยภาษา Lua ทำให้อาจจะลำบากขึ้นมานิดหน่อย

Read More…

สรุปจากการอ่าน paper เรื่อง Error and Poor Practices of Future Software Engineers in Using Git

ไปเจอ paper ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Error และ Poor practice ของการใช้งาน Gitโดยทำการทดลองและสรุปผลจากการเรียนการสอน มีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนใช้งาน Git ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนทำงานด้วยเช่นกัน

Read More…

บันทึกการแปลง Pact file ไปเป็น Postman Collection

วันนี้ทำการแบ่งปันเรื่อง Contract testing และทำการ implement ด้วย Pactโดยสิ่งหนึ่งท่ีน่าสนใจคือการแปลง Pact file หรือ Contract file ที่ถูกสร้างออกมานั้นให้ไปอยู่ในรูปแบบของ Postman Collectionเพื่อนำไปใช้ทดสอบในระดับ Integration และ End-to-End ต่อไป

Read More…

ER Diagram as a Code

สำหรับสายออกแบบ ER Digram (Entity Relationship) น่าจะชอบสำหรับการสร้างด้วยการเขียน code หรือ ER Diagram as a Codeด้วยการใข้งานผ่าน DB Diagram

Read More…

ทำความรู้จักกับ Loki คือ log system จาก Grafana Labs

Loki คืออะไรคำจำกัดความสั้น ๆ คือ เหมือนกับ Prometheus แต่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล log ความสามารถที่น่าสนใจคือ Horizontal scale High availability Log aggregation ออกแบบมาเพื่อให้จัดการได้ง่าย รวมทั้งเรื่องประหยัดค่าใช้จ่าย หรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Read More…

แนะนำ MongoDB for VS Code (preview version)

มาลองใช้งาน MongoDB ผ่าน VS Code กัน ด้วย extension ชื่อว่า MongoDB for VS Code อยู่ในสถานะ preview version มีความสามารถดังนี้ ดูข้อมูล database และ collection ต่าง ๆ ได้ ดูโครงสร้าง schema ของ collection ต่าง ๆ MongoDB Playground สำหรับดูแลและจัดการข้อมูลใน MongoDB  (CRUD operation) รวมทั้งมี autosuggestion ให้ใช้ด้วย MongoDB Shell สำหรับการ access ไปยัง server

Read More…