docker Archive

สวัสดี GitHub Container Registry [beta version]

จากเดิมที่ทาง GitHub ได้ปล่อย Package มาให้ใช้ ซึ่งสามารถเก็บ package ต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น Node package และ Docker image เป็นต้น จากการใช้งานพบว่า พวก Docker image สำหรับสร้าง container นั้นมันเยอะมาก ๆ จึงได้ทำการแยกการบริการออกมาในชื่อว่า Container Registry ช่วยปรับปรุงการทำงานในรูปแบบ container ตั้งแต่การสร้าง การ deploy และ release ได้ง่ายขึ้น

Read More…

Jib :: ทำการ สร้าง Docker image สำหรับระบบงานที่พัฒนาด้วย Java

Jib เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง Docker และ OCI image สำหรับระบบงานที่พัฒนาด้วย Java โดยที่ไม่ต้องติดตั้งหรือมี Docker deamon  รวมทั้งไม่ต้องเขียน Dockerfile อีกด้วย โดยที่ Jib จะมี plugin มาให้ทั้ง Apache Maven และ Gradle เลย หรือจะใช้งานผ่าน Jib-CLI ก็ได้

Read More…

แนะนำเครื่องมือจัดการ docker แบบ User Interface

จากการสอนและแบ่งปันการใช้งาน Docker ขึ้นพื้นฐาน มีคำถามเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ Docker ที่เป็นแบบ User Interface ให้ใช้งานง่าย ๆ ไหม ผมก็แนะนำไป 1 ตัวคือ Dashboard ใน Docker Desktop แต่จริง ๆ แล้วมีเยอะเลย ก็เลยทำการสรุปไว้นิดหน่อย น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนเริ่มต้นใช้งาน Docker

Read More…

VDO ต่าง ๆ จากงาน DockerCon 2020 Live

เมื่อวันที่ 28-26 พฤษภาคมที่ผ่านว่า มีงาน Conference Online ของ Docker ชื่อว่า DockerCon 2020 Live ประกอบไปด้วย Speaker จำนวน 75 คน มี session ต่าง ๆ เพียบถึง 57 session ที่สำคัญทุก session ได้ทำการบันทึกและ upload ขึ้น web เรียบร้อย ไปดูกันเลย

Read More…

[Docker] การทำ auto reload กับระบบที่พัฒนาด้วย Flask framework

คำถาม ถ้าต้องการทำ auto reload ของระบบที่พัฒนาด้วย Flask framework ต้องทำอย่างไร ? ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเปลี่ยนแปลง source code ที่เขียนด้วยภาษา Python แล้ว ต้องการให้ทำการ auto reload ใหม่เอง โดยที่ไม่ต้อง run ใหม่ ที่สำคัญใช้งานกับ Docker compose ด้วย ต้องทำอย่างไร

Read More…

บันทึกการทำ JMeter Distributed Testing ด้วย Docker Swarm

เพิ่งไปแบ่งปันเรื่อง Performance testing ด้วย JMeter มานิดหน่อย สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้แนะนำไป คือ Distributed performance testing เพื่อทำการขยายเครื่องที่สร้าง workload หรือ จำนวนผู้ใช้งาน  เพื่อส่งไปยังระบบที่ต้องการทดสอบ จึงทำการเขียนสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

ลองทำการ build/deploy ระบบที่พัฒนาด้วย OpenFaaS

ระบบงานี่พัฒนาด้วย OpenFaaS นั้น ในการ build และ deploy จะสร้าง container image ในรูปแบบของ OCI นั่นทำให้เราสามารถ deploy ระบบได้หลากหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น Docker Docker + Buildkit Buildkit standalone Img Pouch Podman Buildah K3s Kanico เยอะไปไหนนะ ? แต่เรามาลอง deploy ด้วยบางตัวกันนิดหน่อย

Read More…

มาลองใช้ Dashboard ใน Docker Desktop 2.2.0 กัน

ก่อนหน้านี้ในการดู image และ container หรือการจัดการเรื่องต่าง ๆ กับ Docker Desktop น่าจะใช้งานทั้งผ่าน command line และ User Interface ซึ่ง User Interface นั้นก็คือ Kitematic แต่ใน Docker Desktop 2.2.0 นั้นได้ปล่อย Dashboard ออกมา แน่นอนว่าถูกยัดเข้าในเลย ไม่ต้องไป download แยกอีกแล้ว ซึ่งมาแทนที่เลย  ดังนั้นมาดูกันว่ามีความสามารถอะไรบ้าง

Read More…

[Docker] มาลองใช้ AdoptOpenJDK กับ OpenJ9 กันหน่อย

จากบทความเรื่อง เปรียบเทียบ JVM OpenJ9 และ HotSpot โดยที่ OpenJ9 เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ  เป้าหมายหลักของ OpenJ9 คือปรับปรุงการจัดการ resource ต่าง ๆ นั่นเอง ทั้งเรื่องของ startup time และการใช้ memory/cpu น้อยลง ซึ่งช่วยทำให้เหมาะสมต่อการนำไป run บน Cloud และ Container นั่นคือการพยายามทำให้ขนาดของ service ที่พัฒนาด้วยภาษาบน JVM เล็กลง ถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเล็กมากก็ตาม !!

Read More…

บันทึกการย้ายระบบงานไปยัง Firebase Hosting และ Google Cloud Run

ช่วงหยุด 3 วันที่ผ่านมา ที่บริษัทนัดกันมาเรียนรู้และลงมือทำสิ่งใหม่ ๆโดยพยายามที่จะพัฒนาระบบงานขึ้นมาแบบที่อยากได้ มีส่วนการทำงานดังนี้ Frontend เป็น web application พัฒนาด้วย Angular 8 Backend เป็น RESTFul API พัฒนาด้วยภาษา Go

Read More…