docker Archive

[Docker] การทำ auto reload กับระบบที่พัฒนาด้วย Flask framework

คำถาม ถ้าต้องการทำ auto reload ของระบบที่พัฒนาด้วย Flask framework ต้องทำอย่างไร ? ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเปลี่ยนแปลง source code ที่เขียนด้วยภาษา Python แล้ว ต้องการให้ทำการ auto reload ใหม่เอง โดยที่ไม่ต้อง run ใหม่ ที่สำคัญใช้งานกับ Docker compose ด้วย ต้องทำอย่างไร

Read More…

บันทึกการทำ JMeter Distributed Testing ด้วย Docker Swarm

เพิ่งไปแบ่งปันเรื่อง Performance testing ด้วย JMeter มานิดหน่อย สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้แนะนำไป คือ Distributed performance testing เพื่อทำการขยายเครื่องที่สร้าง workload หรือ จำนวนผู้ใช้งาน  เพื่อส่งไปยังระบบที่ต้องการทดสอบ จึงทำการเขียนสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

ลองทำการ build/deploy ระบบที่พัฒนาด้วย OpenFaaS

ระบบงานี่พัฒนาด้วย OpenFaaS นั้น ในการ build และ deploy จะสร้าง container image ในรูปแบบของ OCI นั่นทำให้เราสามารถ deploy ระบบได้หลากหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น Docker Docker + Buildkit Buildkit standalone Img Pouch Podman Buildah K3s Kanico เยอะไปไหนนะ ? แต่เรามาลอง deploy ด้วยบางตัวกันนิดหน่อย

Read More…

มาลองใช้ Dashboard ใน Docker Desktop 2.2.0 กัน

ก่อนหน้านี้ในการดู image และ container หรือการจัดการเรื่องต่าง ๆ กับ Docker Desktop น่าจะใช้งานทั้งผ่าน command line และ User Interface ซึ่ง User Interface นั้นก็คือ Kitematic แต่ใน Docker Desktop 2.2.0 นั้นได้ปล่อย Dashboard ออกมา แน่นอนว่าถูกยัดเข้าในเลย ไม่ต้องไป download แยกอีกแล้ว ซึ่งมาแทนที่เลย  ดังนั้นมาดูกันว่ามีความสามารถอะไรบ้าง

Read More…

[Docker] มาลองใช้ AdoptOpenJDK กับ OpenJ9 กันหน่อย

จากบทความเรื่อง เปรียบเทียบ JVM OpenJ9 และ HotSpot โดยที่ OpenJ9 เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ  เป้าหมายหลักของ OpenJ9 คือปรับปรุงการจัดการ resource ต่าง ๆ นั่นเอง ทั้งเรื่องของ startup time และการใช้ memory/cpu น้อยลง ซึ่งช่วยทำให้เหมาะสมต่อการนำไป run บน Cloud และ Container นั่นคือการพยายามทำให้ขนาดของ service ที่พัฒนาด้วยภาษาบน JVM เล็กลง ถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเล็กมากก็ตาม !!

Read More…

บันทึกการย้ายระบบงานไปยัง Firebase Hosting และ Google Cloud Run

ช่วงหยุด 3 วันที่ผ่านมา ที่บริษัทนัดกันมาเรียนรู้และลงมือทำสิ่งใหม่ ๆโดยพยายามที่จะพัฒนาระบบงานขึ้นมาแบบที่อยากได้ มีส่วนการทำงานดังนี้ Frontend เป็น web application พัฒนาด้วย Angular 8 Backend เป็น RESTFul API พัฒนาด้วยภาษา Go

Read More…

[Golang] ว่าง ๆ มาทำ Integration test ด้วย TestContainer กัน

หลังจากก่อนหน้านี้ เขียนอธิบายการทำ Integration test ด้วย TestContainer กับภาษา Javaตอนนี้ทางผู้พัฒนาได้เพิ่มสำหรับภาษา Go เข้ามาให้แล้ว ชื่อว่า TestContainer Goจะรอช้าทำไม ลองไปใช้งานกันหน่อย

Read More…

จัดการ Log จาก Docker container ด้วย Fluentd

วันนี้มีคำถามเกี่ยวกับการจัดการกับ log ต่าง ๆ ของ Docker container แน่นอนว่า มีการจัดการหลายแบบ ยกตัวอย่างเช่น การ map path ของไฟล์ log ออกมา ใช้ agent หรือตัว shipper ในการขนออกมา เช่น LogStash, Beats และ Fluentd เป็นต้น มาดูตัวอย่างของการนำ Fluentd มาใช้กันหน่อย

Read More…

แนะนำ VulnerableContainers.org เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของ Docker Container

เรื่องของ Docker นั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องมีความรู้อยู่แล้วทำให้ปัญหาที่ตามมาเยอะขึ้นคือ Security หรือความปลอดภัย แน่นอนว่า  โลกของ container นั้นยังใหม่ ทำให้มีช่องโหว่ให้โจมตีเยอะเลย ส่งผลให้เกิดเครื่องมือต่าง ๆ ด้วย security ขึ้นมาเพียบ หนึ่งในนั้นคือ  Vulnerablecontainers.org

Read More…

สิ่งที่น่าสนใจจากบทความเรื่อง Intro Guide to Dockerfile Best Practices

จากบทความเรื่อง  Intro Guide to Dockerfile Best Practices แนะนำการเขียน Dockerfile ที่ถูกต้อง แน่นอนว่า มันช่วยทำให้เราเข้าใจกลไกการทำงานของมันมากยิ่งขึ้น โดยที่ Dockerfile มันคือไฟล์ที่ใช้สร้าง Docker image อีกที หรืออาจจะเรียกว่า คู่มือหรือสูตรของการทำงานอาหาร แต่อาหารในที่นี่คือ Docker image

Read More…