docker Archive

เพิ่งสังเกตว่า คำสั่ง docker-compose มัน deprecated แล้ว

วันนี้ใช้งาน docker-compose แล้วสะดุดตากับ message ว่าDocker Compose is now in the Docker CLI, try docker compose up ก็เลยงงว่า มันเปลี่ยนไปตอนไหนกัน ?หรือว่าเราตกข่าวอะไรไปนะ ?ลองไปดูในเอกสาร ก็ไม่เห็นว่า update นะ !!แต่ไม่เป็นอะไร มาลแงใช้งานกันดู

Read More…

จดบันทึกการทำ Load testing ด้วย Locust บน Kubernetes cluster

ความต้องการของการทำงานสำหรับ Load testing ของระบบงาน ด้วย Locustซึ่งอยู่บน Kubernetes cluster เป็นดังนี้ทำการ setup Locust แบบ Master-slave หรือ Manager-worker เพื่อช่วยสร้าง virtual user จำนวนมากตามที่ต้องการมีขั้นตอนการเตรียมดังนี้

Read More…

สรุปขั้นตอนการสร้าง Docker Image ของระบบที่พัฒนาด้วยภาษา Dart

จากบทความของ Google Cloud เรื่อง Build slim Docker images for Dart appsจากบทความอธิบายวิธีการสร้าง Dockerfile ของระบบงานที่พัฒนาด้วยภาษา Dartเพื่อลดขนาดของ Docker Image ให้เล็กลงและเหมาะสมกับการ run ในโลกของ Container

Read More…

ทำไม Container Image มันถึงบอกว่า สร้างเมื่อ 41 ปีที่แล้ว

เนื่องจากลองสร้าง project กับ Spring Native (beta version) ผ่าน Spring Initializr โดยการทำงานจะใช้ buildpack และ GraalVM นั่นเองซึ่งใช้เวลาในการ build นานใช้ได้ ยิ่งครั้งแรกจะ download และ build นานมาก ๆ

Read More…

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน Golang 1.16 กับ Docker

วันนี้ลองเปลี่ยน Docker Image ของ Golang เป็น version 1.16พบว่าจะทำการ build ไม่ผ่านนะเนื่องจาก Golang 1.16 นั้นใช้ Go Module เป็นค่า default แล้วดังนั้นจึงแก้ไขขั้นตอนการสร้าง Docker Image ใหม่ดังนี้

Read More…

ข้อมูลการใช้งานที่น่าสนใจจาก Docker ปี 2020

ทาง Docker ได้ทำ Docker Index ขึ้นมาเพื่อทำการสรุปและวิเคราะห์การใช้งาน Docker ทั่วโลกนั่นคือการใช้งาน Docker Image จาก Docker Hub นั่นเอง

Read More…

สร้าง Docker image ของระบบพัฒนาจากภาษา Go ด้วย Buildpacks

มาดูการสร้าง Docker image ด้วย Buildpacks กันหน่อยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างผ่าน Dockerfileซึ่งเป็นการลดขั้นตอนของการสร้าง Docker image ลงไปที่สำคัญเมื่อนำมาร่วมกับระบบที่พัฒนาด้วยภาษา Go ยิ่งสะดวกไปอีกมาดูกันว่า ใช้งานอย่างไรบ้าง

Read More…

สวัสดี Docker Hub CLI

ทาง Docker ได้ปล่อย Docker Hub CLI Tool version 0.3.0 ออกมาเป็น experiment tool นะ ก่อนที่จะเพิ่มเข้าไปใน Dockerสำหรับการใช้งาน Docker Hub ผ่าน command line นั่นเองน่าจะช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้นมาอีก

Read More…

[Golang] มาลองใช้งาน Dockertest สำหรับการทดสอบ

ในการทดสอบระดับ integration กับ Database ต่าง ๆ นั้นบ่อยครั้งการจะทำการจำลองหรือ mock database ทั้งผ่าน interface หรืออาจจะใช้งาน SQLMock ก็ได้หรือบางคนใช้งาน Docker อยู่แล้ว ก็เขียน script หรือ Make file มาใช้งานแต่เจอว่า มี package ชื่อว่า Dockertestมาช่วยให้การทดสอบกับ database ผ่าน Docker container ได้สะดวกขึ้นมาลองทำความรู้จักกันหน่อย

Read More…

การใช้งาน Environment variable ใน Docker Compose

จากคำถามในกลุ่ม Docker Thailandเรื่องของการใช้ Environment variable ใน Docker composeซึ่งที่เขียนมาใน post นั้น ทำการ hard code พวก sensitive data ไว้ในไฟล์ docker-compose.yml เลยยกตัวอย่างเช่น hostname/ip, username และ password ของ database ซึ่งไม่ควรทำอย่างยิ่ง ด้วยเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองแต่ความง่ายมันไม่เข้าใครออกใคร จึงชอบทำกัน !!

Read More…