microservice Archive

เรื่องที่น่าสนใจจาก Getting Started With Observability for Distributed Systems

จาก Refcard เรื่อง Getting Started With Observability for Distributed Systemsทำการอธิบายเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ Distributed System หรือ ระบบแบบกระจายว่า มันคืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร จะดูแลรักษา และดูเรื่อง observability อย่างไร เช่น log, tracing และ metric เป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ Distributed System มีประโยชน์อย่างไรในเชิง businessโดยทำการสรุปด้วยภาพนี้

Read More…

สรุปเรื่องของ Fast local development สำหรับ Microservices จาก Lyft

จากบทความเรื่อง Scaling productivity on microservices at Lyft (Part 2): Optimizing for fast local developmentทำการอธิบายถึงการเพิ่ม productivity ของการพัฒนาระบบของ Lyftซึ่งมีโครงสร้างของระบบตามแนวคิด Microservicesว่าทำอย่างไร จึงจะช่วยให้ developer experience ดีขึ้นโดยสามารถทำงานได้บนเครื่อง local หรือเครื่องนักพัฒนาแต่ละคนให้ได้มากที่สุดมาดูกันว่าทางทีมของ Lift ทำอย่างไรกันบ้าง

Read More…

สรุปแนวคิดจากการแบ่งปันเรื่อง Microservices

มีโอกาสได้แบ่งปันความรู้เรื่อง Microservices มาบ้างเล็กน้อยอธิบายว่ามันคือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาบางอย่างในการใช้งานต้องเข้าใจด้วยว่าปัญหาคืออะไรเราจะแก้ไขเรื่องอะไรวิธีการที่เลือกมีทั้งข้อดีและข้อเสียต้องเข้าใจมันด้วยคิดได้ก็ต้องทำได้ จากนั้นก็วัดผลว่าเป็นอย่างไรเพื่อปรับปรุงต่อไปเรื่อย ๆ

Read More…

มาดูการแบ่ง Services จาก SoundCloud

ว่าง ๆ มาดู Service architecture ของ SoundCloud กันหน่อยโดยที่มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอเพื่อช่วยให้ส่งมอบและดูแลระบบงานได้ดียิ่งขึ้นเป็นการเดินทางที่น่าสนใจ

Read More…

บันทึกเกี่ยวกับแนวคิด Microservices แบบง่าย ๆ

หลังจากที่ประยุกต์จากแนวคิด Microservices ไปใช้งานบางส่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่พบเจอทำให้ business และ deliver team ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นแต่ถามว่า ปัญหาหมดไปไหม ตอบเลยว่าไม่เพราะว่ายังมีปัญหาอื่น ๆ ตามมาเช่นกัน

Read More…

รูปแบบที่น่าสนใจ สำหรับจัดการปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่าง service

ในระบบงานมักจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างระบบหรือ serviceผ่านระบบ network ที่ขึ้นชื่อว่า พร้อมพัง ได้เสมอดังนั้นในการออกแบบ พัฒนา และ ทดสอบระบบต้องทำให้มั่นใจว่าการติดต่อสื่อสารจะต้องทำงานตามที่เราต้องการเสมอทั้งการทำงานให้เสร็จ ทั้งการทำงานอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเพื่อให้ระบบงานมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

Read More…

Pinball Architecture คืออะไร ?

อ่านเอกสารแล้วไปเจอคำว่า Pinball Architectureก็ได้แต่สงสัยว่าคืออะไรพอมีเวลาว่างก็ลองมาหาข้อมูลหน่อยว่า คืออะไรหมายถึงอะไรบ้าง

Read More…

ปัญหาที่เกิดจากการนำแนวคิด Microservices มาใช้ในทางที่ผิด

จากการสอนและแบ่งปันเรื่องการออกแบบระบบตามแนวคิด Microservices ที่ Skooldio มามีหนึ่งสิ่งที่อยากแนะนำคือเมื่อเราเข้าใจและปัญหาที่ Microservices เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเรานำมาใช้แล้วดันเกิดปัญหามากกว่าเดิมมันบ่งบอกว่า คุณไม่เข้าใจ หรือ เข้าใจผิด หรือ แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ผิดหรือไม่ ?มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

Read More…

สรุปจากงาน QCon Plus 2020 เรื่อง The Journey from Monolith to Microservices at GitHub

จากงาน QCon Plus 2020 :: The Journey from Monolith to Microservices at GitHub ระบบของ GitHub นั้นมีอายุมากกว่า 12 ปีโดยพัฒนาในรูปแบบของ Monolith architecture เป็นหลักพัฒนาด้วย RoR หรือ Ruby on Railsทำการ deploy หลายครั้งต่อวันระบบต้อง scale เพื่อรองรับจำนวน request มากกว่า 1,000 ล้านครั้งต่อวันโดยระบบสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการเป็นอย่างดี

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Chain of Services ที่อาจะก่อให้เกิดปัญหา

ในการออกแบบ service ของระบบงานนั้นมีรูปแบบหนึ่งที่เจอบ่อยมาก ๆ คือเรามักจะแยกเป็น service ย่อย ๆโดยแต่ละ service ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลย (Single Responsibility)เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เพราะว่าแต่ละ service มีขอบเขตการทำงานชัดเจนแต่เมื่อนำ service ต่าง ๆ มาทำงานร่วมกันจะเกิดรูปแบบต่าง ๆ มากมาย หนึ่งในรูปแบบคือ Chain of Responsibility หรือ Chain of Services

Read More…