testing Archive

น่าสนใจสำหรับ RESTler: Stateful REST API Fuzzing

อ่าน research paper ของ Microsoft เรื่อง RESTler: Stateful REST API Fuzzingเป็นเครื่องมือสำหรับการทดสอบ REST API แบบ Fuzz testing หรือ Fuzzingคือรูปแบบหนึ่งของการทดสอบแบบ blackboxโดยจะพยายามหา bug หรือ ข้อผิดพลาดจาก input ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอัตโนมัติ

Read More…

ลองใช้งาน Smocker สำหรับการทำ HTTP Mock Server

ในการพัฒนาระบบงาน มักจะมีการใช้งาน service อื่น ๆผ่าน HTTP protocol ด้วยเสมอเราจะเรียก service เหล่านั้นว่า dependency บ่อยครั้งที่การ integration test มักจะมีปัญหาดังนั้นจึงต้องทำการจำลอง service เหล่านั้นขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถพัฒนาและทดสอบไปได้อย่างราบรื่นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจและลองใช้งานหน่อยคือ Smocker

Read More…

มาลองใช้ BDD ใน Flutter กัน

ในการพัฒนา Flutter App นั้น เรื่องของการทำงานร่วมกันของคนในส่วนต่าง ๆ อย่างราบรื่น ทั้ง tech และ non-techหนึ่งในแนวทางคือ BDD (Behaviour Driven Development)ด้วยการสร้างหรือกำหนดภาษาในการทำงานร่วมกันทั้งส่วนของทีม business, product, development และ QA/Testerรูปแบบที่เรามักจะเห็นบ่อย ๆ คือ Given-When-Then

Read More…

มาใช้งาน @storybook/testing-react กัน

เมื่อกลางเดือนพฤภาคมที่ทีม StoryBook ได้ปล่อย testing-react library ออกมาเพื่อใช้สำหรับการทดสอบ react component ด้วย stories ที่เขียนใน StoryBook ได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาเขียน test case แยกออกจากกันด้วย Jest + React testing library หรือ Enzyme อีกต่อไปซึ่งเป็น pain point หลักของคนใช้งาน แน่นอนว่า มันไม่สนุกเลย

Read More…

Go 1.17 ทำการ run test แบบไม่เรียงลำดับ

เพิ่งเห็นว่าใน Go 1.17 ที่กำลังจะปล่อยออกมานั้นเพิ่มความสามารถในการทดสอบ คือทำการ run test แบบไม่เรียงลำดับ test case เข้ามาช่วยให้เรามั่นใจว่า แต่ละ test case ทำงานเป็นอิสระต่อกันเนื่องจากถ้าแต่ละ test case ต้องทำงานตามลำดับอาจจะส่งผลให้การทดสอบมีปัญหาขึ้นมาได้เยอะเป็นอีกความสามารถที่มีประโยชน์มาก ๆ

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Widget testing ใน Flutter

สำหรับระบบงานที่พัฒนาด้วย Flutter นั้นเมื่อทำการสร้าง project ใหม่ขึ้นมาจะพบว่าจะมี folder test มาให้ด้วยเสมอพร้อม test case เริ่มต้นมาให้ แต่จากที่เห็นหลาย ๆ project ก็จะไม่มี test case อะไรเพิ่มขึ้นเลยหนักกว่านั้นทำการลบทิ้งไปอีก !! ทำไมนะ ?ทดสอบระบบงานกันแบบไหนนะ

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Component Testing ของ Cypress

จากที่คุยเรื่อง Component Testing ของ Cypress ใน alpha versionหรือเรียกว่า Cypress Component Testing Libraryพบว่า มีความเข้าใจผิดเรื่องของ Component testing นิดหน่อยเพราะว่า ชื่อดันไปเหมือนกับ Service Component Testing ใน Microservices อีกด้วยจึงทำการอธิบายไว้นิดหน่อย

Read More…

จัดโครงสร้างของ Test ใน Jest แบบไหนดี ?

จากคำถามจากกลุ่มใน facebook :: ReactJS Developer Thailand เรื่อง การจัดโครงสร้าง folder ของ test ใน Jest สำหรับ React ว่าควรเป็นอย่างไรดี ? จากสำหรับ React ที่สร้างด้วย Create React Appจะทำการสร้าง test ไว้ที่เดียวกับ production code ให้เลย ซึ่งไม่แปลกอะไรหรือจะเปลี่ยนใหม่ตามใจเราก็ได้

Read More…

การเขียน test ทำให้การพัฒนาช้าลง ?

เพิ่งอ่านบทความเรื่อง We didn’t write tests because we wanted to get our code out faster กับเจอคำถามว่าในกลุ่ม QA & Testers Thailand ว่า เวลาเราเขียน automate api เช่นกรณีเบอร์โทร ถ้าหน้าบ้านมันดักอยู่ว่าไม่ให้ใส่เกิน 10 ตัว ใน api เราจำเป็นต้องเช็คไหมคะว่าห้ามเกิน เป็นสิ่งที่น่าสนใจทั้งคู่ จึงสรุปไว้หน่อย

Read More…

สรุปจากบทความเปรียบเทียบความเร็วของ Cypress vs Selenium vs Playwright vs Puppeteer

วันนี้อ่านบทความ Cypress vs Selenium vs Playwright vs Puppeteer speed comparisonทำการเปรียบเทียบความเร็วของการทดสอบของเครื่องมือแต่ละตัวประกอบไปด้วย Cypress Selenium Playwright Puppeteer เป็นเครื่องมือสำหรับการทดสอบแบบ End-to-End ผ่าน web browser

Read More…