หนังสือที่น่าสนใจเรื่อง Infrastructure as Code, Patterns and Practices
ทำการอธิบายแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับ Infrastructure as Code
โดย IoC เป็นแนวทางของการจัดการ infrastructure ด้วยเทคนิคของการ coding
ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติของ DevOps
เพื่อช่วยให้สามารถส่งมอบ infrastructure ที่เหมาะสมกับการ run ของระบบงาน
ได้อย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทำซ้ำได้ และขยายได้ง่ายขึ้น

แนวคิดของ IaS นั้นประกอบไปด้วย

  • Idempotency
  • Immutability

แนวปฏิบัติประกอบไปด้วย

  • เก็บทุกอย่างไว้ใน source control
  • ออกแบบ และ สร้างในรูปแบบ mudular/layer และมีการจัดการเรื่อง version
  • มีเอกสารอธิบายเสมอ
  • มีการทดสอบทั้ง manual และ อัตโนมัติ
  • มีการจัดการเรื่อง security และ compliance
  • มีการทำงานแบบอัตโมัติ และใส่ใน CI/CD pipeline

มีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ strategy ในการทดสอบด้วย

ว่าเราจะทดสอบ IaC ในรูปแบบไหนได้บ้าง และอย่างไร
เพื่อทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น

  • Static analysis เช่น unit และ contract test เป็นการทดสอบในแต่ละส่วน เช่น module หรือ layer
  • Dynamic analysis เช่น integration และ end-to-end test เป็นการทดสอบ configuration ต่าง ๆ ของแต่ละ environment ว่าสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่

เป็นหนังสือที่น่าสนใจมาก ๆ ของอ่านกันดูครับ
น่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงาน

Reference Websites