หนังสือที่น่าสนใจเรื่อง Infrastructure as Code, Patterns and Practicesทำการอธิบายแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับ Infrastructure as Codeโดย IoC เป็นแนวทางของการจัดการ infrastructure ด้วยเทคนิคของการ codingซึ่งเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติของ DevOpsเพื่อช่วยให้สามารถส่งมอบ infrastructure ที่เหมาะสมกับการ run ของระบบงานได้อย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทำซ้ำได้ และขยายได้ง่ายขึ้น

Read More…