คำถามเกี่ยวกับการสร้าง data ใน PostgreSQL database จำนวนเยอะ ๆ

ในแต่ละ table อย่างไรดี ?

คำตอบง่าย ๆ

สามารถใช้งานเขียน code และใช้งาน fake library ได้เลย
แต่ถ้าต้องการเขียนคำสั่ง SQL ทำเลย
ก็สามารถทำได้ด้วยการใช้งาน GENERATE_SERIES ของ PostgreSQL นั่นเอง
หรือเขียนด้วย pgSQL ก็ได้ แล้วแต่ความชอบ

มาดูตัวอย่างการใช้งานกัน