คำถามจากการแบ่งปันเรื่อง Postman ว่า

ถ้าต้องการทำการ mock data ขึ้นมาใน response ของแต่ละ request
จะทำได้ไหม ?
ถ้าทำได้ต้องทำอย่างไร

คำตอบคือ ทำได้ และมีหลายวิธี

วิธีการแรก ทำการเขียนใน blog เรื่องการใช้งาน JSON SChema Faker

อีกวิธีการที่น่าสนใจคือ การใช้งาน feature ใน postman ไปเลย
ซึ่งจะมี faker-js package ซึ่ง build-in มาให้เลย
สามารถใช้งานง่าย ๆ ดังนี้

สามารถใส่ได้ทั้งในส่วนของ request body และ response ได้เลย
มันคือ template นั่นเอง

Reference Websites