ในการจัดการ Docker image นั้น เราจะจัดเก็บไว้ใน Docker registry server
ไม่ว่าจะเป็น Docker Hub หรือ ตามระบบต่าง ๆ
ทั้ง public และ private
ทั้ง on-premise และ on-cloud

แต่มันก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการเช่น

  • ค่าใช้จ่ายของ infrastructure และ network ต่าง ๆ ที่ใช้งาน
  • การ configuration เช่น authentication และ authorization
  • ทั้งเรื่องของ availability ของระบบ ล่มไม่ได้นะ เดี๋ยวกระทบต่อการทำงาน
  • ต้องจัดการเรื่องการ cleanup สิ่งที่ไม่ใช้งานออกไป
  • และอื่น ๆ อีกมากมาย

ดังนั้นจึงเกิด ttl.sh ออกมา

โดยมีความสามารถดังนี้

  • ไม่มีการ login เพื่อใช้งาน
  • ดังนั้นใคร ๆ ก็สามารถทำการ push และ pull image ได้เลย
  • แต่ image ทุกตัวที่ push เข้ามา จะมีเวลา default คือ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะถูกลบออกไป รวมทั้งเราสามารถกำหนดเวลาได้เอง ด้วยการกำหนดใน tag ของ image เช่น :5m คือ 5 นาที, :100s คือ 100 วินาที
  • ข้อมูล image จะถูกกั้นด้วย cloudflare ทำให้ pull ได้เร็วขึ้น

ตัวอย่างการใช้งานผ่าน docker command

ลองใช้งานกันดูนะ