อีกหนึ่ง extension ที่น่าสนใจใน VSCode นั่นก็คือ CodeGPT
ซึ่งก่อนใช้งานต้องไปสร้าง API Token มาก่อน
จากนั้นก็ใช้งาน โดยประกอบไปด้วย

  • การ Generate codeให้จากการเขียน comment
  • การอธิบาย code ให้ (Explain code)
  • การ refactoring code
  • ถามคำถามต่าง ๆ
  • ให้เขียน document ให้
  • Analyze หรือ วิเคราะห์ code ให้ เพื่อหาปัญหา

ลอง Download มาใช้งานกันดู CodeGPT extension
เป็นอีกตัวช่วยที่นำ CodeGPT มาประยุกต์ใช้งาน