อีกหนึ่ง extension ที่น่าสนใจใน VSCode นั่นก็คือ CodeGPTซึ่งก่อนใช้งานต้องไปสร้าง API Token มาก่อนจากนั้นก็ใช้งาน โดยประกอบไปด้วย

Read More…