วันนี้อ่านหนังสือเจอแนวปฏิบัติในการเขียน program
ที่ใช้ชื่อว่า Voodoo programming
เนื่องจากไม่เคยได้ยินมาเลย
ดังนั้นลองไปหาข้อมูลกันหน่อยว่าคืออะไร เป็นอย่างไร

จาก Wikipedia

เป็นแนวทางในการเขียน program อย่างหนึ่ง
โดยใช้หลักการ trail and error
แทนที่จะทำจากความเข้าใจ แต่กลับทำจากการเดา
รวมทั้งไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าสิ่งที่กำลังทำหรือปัญหาที่กำลังแก้ไข คืออะไรกันแน่
เทียบได้กับการทำด้วยวิธี brute force

แนวทางที่ใช้งาน Voodoo programming มักจะมีรูปแบบดังนี้

  • ทำในสิ่งที่บางครั้งทำไม่แล้ว รู้ว่าไม่ work แต่บางครั้งมันก็ work ได้เช่นกัน !!
  • ทำการ recompile ใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง (clean compile/build)
  • ทำการ restart แล้วทำงานได้เฉย !!
  • ลบ code ทั้งหมด แล้วเขียนใหม่
  • พัฒนาจนเสร็จแล้ว ทำงานได้ด้วย แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำงานได้

ว่าแต่เราทำกันไหมนะ ?
มันดีไหมนะ ?