วันนี้อ่านหนังสือเจอแนวปฏิบัติในการเขียน program ที่ใช้ชื่อว่า Voodoo programmingเนื่องจากไม่เคยได้ยินมาเลยดังนั้นลองไปหาข้อมูลกันหน่อยว่าคืออะไร เป็นอย่างไร

Read More…