วันนี้กลับไปดูเรื่อง Wrting Code for Humans อีกรอบ
เพื่อสรุปประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม
หนึ่งในนั้นคือ แนวทางในการเขียน code ที่ดี
เพื่อลดสิ่งรบกวน หรือ code แย่ ๆ รูปแบบต่าง ๆ ใน code ลงไป
นั่นคือแนวทางที่เรียกว่า TED rule

T = Terse  =  code ที่เขียนต้องสั้น กระชับ ได้ใจความ
E = Expressive = code ต้องชัดเจน อธิบายถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารและสิ่งที่ทำงาน
D = Do one thing = code ต้องมีหน้าที่การทำงานชัดเจน หรือ ทำเรื่องหนึ่ง ๆ ให้ดีไปเลย

จะสังเกตได้ว่า TED rule นั้น

มีเป้าหมายเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของ code ให้ดีขึ้น
เพื่อในวันหน้าเมื่อเรากลับมาดูหรือแก้ไข code แล้ว
จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
มิฉะนั้นแล้ว code ที่แย่ ๆ  อาจจะทำให้คนในองค์กรหรือทีมไม่อยากอยู่ทำงานก็เป็นไปได้

ยกตัวอย่างของสิ่งรบกวนใน code ที่มักเกิดขึ้นประจำ

  • ความซ้ำซ้อน
  • Class/file มีขนาดใหญ่
  • Method ยาว ๆ
  • ความซับซ้อนของ code สูง
  • การตั้งชื่อที่ไม่สื่อถึงการทำงาน
  • การ comment code ที่ไร้ประโยชน์ บางครั้งไม่ตรงกับการทำงานจริง ๆ ของ code
  • เกิด Zombie code หรือ code ที่ถูก comment แต่ไม่ได้ถูกลบออกไป บางครั้งมีเอากลับมาใช้ด้วย !!!

ลองกลับไปดู code ที่เราเขียนหน่อยว่า
เป็นไปตาม TED Rule หรือไม่ ?