วันนี้กลับไปดูเรื่อง Wrting Code for Humans อีกรอบ เพื่อสรุปประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม หนึ่งในนั้นคือ แนวทางในการเขียน code ที่ดี เพื่อลดสิ่งรบกวน หรือ code แย่ ๆ รูปแบบต่าง ๆ ใน code ลงไป นั่นคือแนวทางที่เรียกว่า TED rule

Read More…