เมื่อสิ้นปี 2017 เข้าสู่ปี 2018
ก็ต้องทำการสรุปสิ่งต่าง ๆ ในการเขียน blog ไว้หน่อย
ซึ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจดังนี้

 • จำนวน blog ทั้งหมดในปี 2017 คือ 239 blog
 • ลดลงจากปีที่แล้วไป 40 blog
 • เฉลี่ยในแต่ละเดือนเขียนไป 20 blog

ข้อมูลจาก Google Analytic ติดไว้เผื่อมีคนถาม

 • จำนวน session ที่เข้ามาทั้งปีประมาณ 600,000  (มีคนเข้ามาอ่านด้วย)
 • จำนวน page view ที่เข้ามาทั้งปีประมาณ 1,000,000 (มีคนเข้ามาอ่านด้วย)
 • คนเข้ามาประมาณ 2 นาที
 • คนเข้ามาอ่านประมาณ 2 หน้าต่อคน
 • ช่องทางในที่เข้ามาที่สุดคือ Organic search 60%, Social (FB) 25% และ Direct 10%Browser ที่ใช้มากสุดคือ Google Chrome 65%, Android 10%, Safari 9%, Safari ใน app 9%
 • OS ที่ใช้มากสุดคือ Windows 50%, Android 20%, iOS 20%, Mac 11%
 • ขนาดหน้าจอของมือถือที่เข้ามามากที่สุดคือ 360×640 50%, 375×667 20%, 320×568 10%

บทความ 20 อันดับแรกที่ดูมากสุดในปี 2017 (เอาเฉพาะ link)

เขียนหนังสือการใช้งาน Postman แบบง่าย ๆ ไป 1 เล่ม

สวัสดีปี 2018 ครับ
ขอให้สนุกกับการ coding

ปี  2018 ทำอะไรบ้าง ?

 • เขียน blog ไงละ
 • ว่าจะทำ Mobile app ของตัวเองบ้าง
 • เขียนหนังสือเกี่ยวกับ Automated Testing สำหรับ Mobile app ทั้ง Android และ iOS
Tags: