ปัญหาที่พบเจอใน Spring Boot 3 + WEbFlux
เมื่อมีการใช้งาน WebClient เพื่อเรียกใช้งาน external API
พบว่าข้อมูลของ tracing ไม่ถูกส่งไปยัง external API
ทำให้ข้อมูลของ tracing ระบบไม่ถูกต้องตามที่คาดหวัง

ตัวอย่างของ code ที่ใช้งาน และ เกิดปัญหาข้างต้น

ลองไปหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ก็ไม่เจอ
เลยลองแก้ไขไปมาดู ก็เจอวิธีแห้ไขแบบโง่ ๆ
คือการใช้งาน WebClient.Builder แทน !!
ตาม code ข้างล่าง ก็ทำงานได้แบบงง ๆ
ไว้ไปดูในรายละเอียดอีกรอบว่า ทำไม ?