เพิ่งเห็นว่าใน Google Cloud นั้นมีบริการที่ชื่อว่า Cloud Trace สำหรับการจัดการเรื่องของ distributed tracing ให้ใช้งานแบบง่าย ๆ ดูการทำงานในส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไร รวมไปถึงการหาคอขวดของระบบงานอีกด้วย ที่สำคัญสามารถสร้างกฏในการตรวจสอบปัญหาแบบอัตโนมัติให้อีกด้วย

Read More…