ปัญหาสำหรับการ integrate กับ Slack API
โดยทำการสร้าง app ใน workspace
จากนั้นกำหนด permission scope เป็น admin
จะได้ token สำหรับการเข้าถึง
แต่เมื่อนำ token นี้ไปใช้งานกลับเจอปัญหานี้

ไปดูในการ config app ก็ไม่เจอ
สำหรับการเพิ่ม scope ของ client

ก็เลยลองไปดูหน่อยว่า Token มันทำงานอย่างไร ?

เป็น Legacy feature !!

ดังนั้นต้องทำการส่ง request ไปเพื่อ Authorization สำหรับ scope=client
และ client_id ของ app ดังนี้

จากนั้นทำการขอ Token จากผลการ Authorization

สุดท้ายก็ได้ Token ที่เอาไปใช้งานได้แล้ว
ง่ายไหมเนี่ย !!

Tags: