slack Archive

สรุปแนวทางการออกแบบ API ของ Slack

จากบทความของ Slack เรื่อง How we design out APIs at Slackทำการสรุปแนวทางในการออกแบบ API ของระบบออกมาว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อช่วยทำให้ผู้ใช้งานหรือ developer ใช้งานง่ายขึ้นอีกทั้งช่วยให้การดูแลรักษา API ง่ายขึ้นด้วยซึ่งควรต้องคิดตั้งแต่การออกแบบกันเลยทีเดียวมิเช่นนั้นแทนที่จะได้ API ที่ดีมีประโยชน์ กลับได้ของที่แย่ ๆ ออกมาโดยมีแนวทางของการออกแบบดังนี้

Read More…

[Slack API] ทำการดึง API token สำหรับ client scope

ปัญหาสำหรับการ integrate กับ Slack APIโดยทำการสร้าง app ใน workspace จากนั้นกำหนด permission scope เป็น adminจะได้ token สำหรับการเข้าถึงแต่เมื่อนำ token นี้ไปใช้งานกลับเจอปัญหานี้

Read More…

ว่าง ๆ ลองทำการทดสอบ API ด้วย Postman และส่งผลไปยัง Slack

จากคำถามในกลุ่ม QA and Tester Thailand ว่าด้วยเรื่อง การทดสอบ API และส่งผลการทดสอบไปยังช่องทางต่าง ๆ เช่น Slack และ LINE เป็นต้น ซึ่งจะพบว่าคำถามนี้ สามารถแยกออกได้เป็น 2 งานใหญ่ ๆ คือ การทดสอบ API การส่งผลการทดสอบไปยังช่องทางต่าง ๆ ที่ต้องการ ดังนั้นมาลองทำแบบง่าย ๆ กันหน่อย ว่าเราจะสร้างสิ่งที่ต้องการได้อย่างไร โดยใช้พลังงานน้อย ๆ กัน

Read More…

แนะนำการใช้ Slack แบบง่าย ๆ

Slack นั้นเป็นโปรแกรมพูดคุยกันของคนในทีม และ บริษัท ซึ่งเป็นบริษัท Startup ที่เติบโตเร็วมาก ๆ แน่นอนว่า ในประเทศไทยก็มีคนนำมาใช้งานเยอะเช่นกัน รวมทั้งทีมของผมด้วย ดังนั้น จึงของสรุปการใช้งานแบบง่าย ๆ กันหน่อย

Read More…