หลัง ๆ มาเริ่มใช้งาน GitHub Actions เยอะขึ้น
แต่การแก้ไข pipeline และใช้งานไม่สะดวกเท่าไร
รวมทั้งยังมี limit ของเวลาการ run อีกด้วย
ดังนั้นเพื่อลดปัญหาและข้อจำกัดลงไป
จึงทำการ run GitHub Actions บน local ก่อนดีกว่า
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้งานคือ Act

ปล. ในการ run Act นั้นต้องมี Docker deamon ด้วยเสมอนะ !!

โดยการใช้งานง่ายมาก ๆ

เพียงทำการติดตั้ง Act
จากนั้นทำการสร้างไฟล์ pipeline ของ GitHub Actions
โดยในตัวอย่าง ทำการสร้าง pipeline ของระบบงานที่พัฒนาด้วยภาษา Go ดังนี้

ทำการ run ดังนี้

เพียงเท่านี้ก็สามารถ run ได้แล้ว
ถือว่าตรงกับความต้องการมาก ๆ

ตัวอย่างของ source code